Cập nhật chi Tháng 04-2020

 

Ngày Diễn giải Số tiền
 1/4/2020  Thuê Văn phòng Dự án Em đến trường Tháng 4/2020 8.500.000 
 5/4/2020
Chuyển tiền hỗ trợ suất ăn phát cơm hộp miễn phí cho bà con nghèo trong mùa dịch chống Covid 19 về quỹ Bông sen – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 020583
7.059.000 
7/4/2020  Mua 250kg Gạo – Hỗ trợ Trường Tình thương Ánh Linh Quận 7 3.000.000 
 7/4/2020
 Chuyển tiền hỗ trợ suất ăn phát cơm hộp miễn phí cho bà con nghèo trong mùa dịch chống Covid 19 về quỹ Bông sen – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 020586 1.000.000 
 7/4/2020
 Chuyển tiền hỗ trợ suất ăn phát cơm hộp miễn phí cho bà con nghèo trong mùa dịch chống Covid 19 về quỹ Bông sen – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 020587 10.000.000 
 10/4/2020 
 Tiền xe chở gạo NHT biếu 300.000 
 10/4/2020  Chuyển tiền hỗ trợ suất ăn phát cơm hộp miễn phí cho bà con nghèo trong mùa dịch chống Covid 19 về quỹ Bông sen – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 020590
7.074.000
  10/4/2020  Chuyển tiền hỗ trợ suất ăn phát cơm hộp miễn phí cho bà con nghèo trong mùa dịch chống Covid 19 về quỹ Bông sen – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 020591
7.074.000
 14/4/2020 
 Phí SMS 3 số diện thoại 0903906100.0919690706.0777415828 Tháng 4 +5+6 /2020 ( 3 x 33.000 đồng) 99.000 
 14/4/2020  Tiền xe đi nhận tiền NHT tặng 50.000 
 15/4/2020
 Tiền điện thoại bàn Tháng 4/2020 275.000 
 15/4/2020
 Tiền nước Tháng 4/2020
88.000 
  15/4/2020  Tiền điện Tháng 4/2020
55.000 
 17/4/2020  Chuyển tiền hỗ trợ suất ăn phát cơm hộp miễn phí cho bà con nghèo trong mùa dịch chống Covid 19 về quỹ Bông sen – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 020596 1.000.000 
 29/4/2020
Tiền xe chở 200kg Gạo NHT biếu
200.000 
 29/4/2020 
Lương nhân viên Tháng 4/2020
9.000.000 
 29/4/2020
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 4/2020 – Chi theo chỉ định NHT PT 006510
6.000.000 
 29/4/2020 
Tiền xe chở 500kg Gạo NHT biếu
400.000