Cập nhật chi Tháng 04-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
1/4/2019
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 5 – Trường Kim Đồng : Chi phí Tháng 4/2019 : Học 2 buổi ,kỹ năng sống , Tin học , Năng khiếu ,Máy tính Casino ( 400,000)
660,000
1/4/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 4-2019
420,000
1/4/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 4-2019 + Phí chuyển tiền qua ngân hàng
8,522,000
1/4/2019
Huỳnh Thị Ngọc Như : Lớp 2 – Trường TH Lâm Văn Bền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000), Kỹ năng sống ( 60,000), Chi phí Nhà trường ( 25,000)
195,000
6/4/2019
Tiền xe nhận tiền của Nhà hảo tâm 
50,000
8/4/2019
Em Trương Hoàng Thông : Lớp 2 – Trường Nguyễn Việt Hồng : Chi phí tháng 4/2019 : Học 2 buổi ( 80,000), Anh văn ( 240,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 60,000).
380,000
8/4/2019
Em Võ Thị Quế Trân :Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Quận 7 : Máy tính Casino 570 VN Plus
450,000
8/4/2019
Em Lê Thị Ngọc Muội :Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Quận 7 : Máy tính Casino 570 VN Plus
450,000
8/4/2019
Nguyễn Ngọc Yến :Học thêm Môn Toán (từ 8/4 đến 4/5/2019= 8 buổi x 100,000đ )
800,000
8/4/2019
Nguyễn Thanh Trung :Học thêm Môn Toán (từ 8/4 đến 4/5/2019= 8 buổi x 100,000đ )
800,000
9/4/2019
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 4+ Tháng 5 /2019 : Học 2 buổi ( 160,000),Kỹ năng sống ( 80,000),Tiết học sáng tạo ( 80,000),Tin học ( 60,000),Bơi ( 77,000),Năng khiếu ( 60,000), Anh văn ( 200,000)
717,000
9/4/2019
Tiền điện thoại bàn văn phòng tháng 2+tháng 3/2019
48,000
11/4/2019
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 6 – Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí tháng 4+tháng 5/2019 : Tin học ( 120,000), Năng khiếu (120,000),Rèn luyện kỹ năng(160,000),Anh văn(400,000),Bơi (154,000)
954,000
12/4/2019
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1 đến tháng 3/2019 : Giáo dục kỹ năng sống( 220,000),Năng khiếu (165,000),Học nghề (143,000),Tin học ( 165,000),Học phí học kỳ 2 (300,000),Bơi ( 77,000)
1,070,000
12/4/2019
Phí SMS Tài khoản Eximbank 3 số điện thoại 0903.906.100,0919.690.706,0777415828 Tháng 4+tháng 5+tháng 6/2019 ( 33.000 x 3 )
99,000
12/4/2019
Phí chuyển tiền 500 USD của Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân ( Eximbank 51,280đ + NHNN 69,720đ)
120,848
17/4/2019
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 4+ Tháng 5 /2019: Học 2 buổi (160,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học (60,000).
717,000
17/4/2019
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 4+ Tháng 5 /2019: Học 2 buổi (160,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học (60,000).
717,000
17/4/2019
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 4 + tháng 5 /2019 : Học 2 buổi (120,000),Năng khiếu (90,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Tin học (60,000),Anh văn ( 100,000)
527,000
17/4/2019
Em Võ Hoàng Khang : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí từ tháng 1 đến tháng 5 /2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Bơi ( 269.500đ),Kỹ năng sống ( 280,000),Anh văn (600,000),Học phí 2 buổi ( 320,000),Năng khiếu ( 240,000),Tin học ( 210,000)
2,219,500
18/4/2019
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 6 – Trường Chi lăng : Chi phí Tháng 4 + Tháng 5/2019:Học phí 2 buổi ( 420,000),Tin học ( 60,000),Anh văn (200,000)
680,000
19/4/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh: Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 4+ Tháng 5 /2019: Học 2 buổi (160,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học (60,000).
717,000
22/4/2019
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 4 + tháng 5 /2019 : Học 2 buổi (120,000),Năng khiếu (90,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Tin học (60,000),Anh văn ( 100,000)
527,000
22/4/2019
Em Trương Ngọc Yến : Lớp 7 – Trường Chi lăng : Chi phí Tháng 4 + Tháng 5/2019:Học phí 2 buổi ( 420,000),Tin học ( 60,000),Anh văn (200,000),Nước uống ( 20,000)
700,000
26/4/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 4 + tháng 5/2019:Giáo dục kỹ năng sống ( 140,000),Năng khiếu ( 105,000),Bơi ( 77,000),Tin học (105,000)
427,000
26/4/2019
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 4 + tháng 5/2019:Giáo dục kỹ năng sống ( 140,000),Năng khiếu ( 105,000),Bơi ( 77,000),Tin học (105,000)
427,000
26/4/2019
Em Huỳnh Phúc Khang :Lớp 5 – Trường TH Tân Thuận : Chi phí tháng 4/2019: Học 2 buổi ( 70,000),Tin học ( 50,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn ( 75,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Chi phí Nhà trường ( 25,000)
360,000