Cập nhật chi Tháng 02-2020

 

Ngày Diễn giải Số tiền
 1/2/2020
Thuê Văn phòng Dự án Em đến trường Tháng 2/2020
8.500.000
7/2/2020
Em Nguyễn Phương Thùy :Lớp 6 – Trường Nguyễn Huệ : Chi phí Tháng 2 /2020: Học phí (60.000),Học 2 buổi (150.000),Nước uống ( 10.000),Tin học (40.000),Anh văn ( 100.000),Kỹ năng sống (80.000),Tiết học sáng tạo ( 180.000)
620.000
13/2/2020
Phí quản lý tài khoản 1 năm số 221080689000033
110.000
13/2/2020
Phí SMS 3 số điện thoại 0777415828.9019690706.0903906100 Tháng 2 + Tháng 3+Tháng 4/2020 ( 3 x 55.000)
165.000
15/2/2020
Em Lê Công Vinh : Lớp 8 – Trường Bình Lợi Trung : Chi phí Tháng 12/2019 + Tháng 1+Tháng 2/2020: Anh văn (180.000),Học phí chính khóa (180.000),Học phí 2 buổi (270.000),Kỹ năng sống (160.000),Stem (180.000),Tin học (60.000),Năng khiếu (150.000)
1.180.000
24/2/2020
Em Quách Thiên Phát : Lớp 10- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học phí  Học kỳ 2 Từ Tháng 1 đến Tháng 5/2020
1.600 .000
24/2/2020
Tiền điện Tháng 2/2020
42 .000
24/2/2020
Tiền điện thoại Tháng 2/2020
22 .000
27/2/2020
Em Lê Ngọc Tuyết : Sinh viên – Trường Cao Đẳng Kinh tế TP HCM : Học phí Học kỳ 2 2019-2020:Nguyên lý kế toán ( 2 tín chỉ 470.000),Bảo hiểm môn học ( 2 tín chỉ 470.000),Tài chính Doanh nghiệp ( 3 tín chỉ 675.000),Kiến tập Donah nghiệp (1 tín chỉ 225.000),Kế toán ngân hàng ( 3 tín chỉ 615.000),Kế toán thương mại dịch vụ (2 tín chỉ 450.000),Thẻ sinh viên (22.000),Kỹ năng mềm 2019 (675.000), Bảo hiểm y tế (242.000)
3.147 .000
28/2/2020
Lì xì Tết cho tất cả học sinh được bảo trợ – Chi theo chỉ định NHT PT 11845 – Chi ngày 1/2/2020
4.622 .000
28/2/2020
Lương nhân viên Tháng 2/2020
11.500.000
28/2/2020
Thuê điạ điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 2/2020 – Chi theo chỉ định NHT PT 006510
6.000.000