Cập nhật chi Tháng 02-2018

Ngày Diễn giải Số tiền
02/02/2018 Em Lý Thị Diễm Thúy :Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 2 (500,000đ), Học 2 buổi (40,000đ), Năng khiếu (30,000đ),Anh văn (100,000),Tin học (15,000đ). 685,000
02/02/2018 Em Phan Văn Tâm : Lớp 6 – Trường Chi Lăng :Học phí Tháng 01+ tháng 02/2018(520,000đ),Tin học (60,000đ). 580,000
04/02/2018 Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí Học kỳ 2 (500,000đ),Tháng 1 -2018 : Kỹ năng sống  (80,000đ),Năng khiếu (60,000đ),Anh văn (200,000đ),Tin học  (60,000đ). 900,000
04/02/2018 Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 :Chi phí  Học Kỳ 2: Học phí  (400,000đ),GDCD (40,000đ),Tin học (240,000đ),Anh văn ( 240,000đ).Học thêm (450,000đ). 1,370,000
04/02/2018 Em Nguyễn Thị Kiều Loan :Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 2 (500,000đ), Tháng 02-2018:Học 2 buổi (40,000đ),Năng khiếu ( 30,000đ),Anh văn (100,000),Tin học (15,000đ),Kỹ năng sống (40,000). 725,000
05/02/2018 Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học thêm Anh văn tháng 01-2018 (300,000đ). 300,000
06/02/2018
Em Nguyễn Châu Minh : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 :Chi phí  Học Kỳ 2: Học phí  (400,000đ),GDCD (40,000đ),Tin học (240,000đ),Anh văn ( 240,000đ).Học thêm (450,000đ). 1,370,000
26/02/2018 Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 4 – Trường Kim Đồng :Học phí tháng 02/2018 (120,000đ).Được giảm trừ gia cảnh. 120,000
28/02/2018 Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí tháng 02+tháng 03-2018 : Giáo dục kỹ năng sống (120,000đ),Anh văn (300,000đ), Tin học (90,000đ),Năng khiếu (90,000đ) 600,000
28/02/2018
LHTT Vinh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 02-2018(25 suất x 1 buổi x 2,000đ)
50,000
28/02/2018
LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội : Hỗ trợ cơm trưa tháng 02-2018(175 suất x 1 buổi x 2,000đ)
350,000
28/02/2018
LHTT Bà Huyện Thanh Quan: Hỗ trợ cơm trưa tháng 02-2018(45 suất x 1 buổi x 2,000đ)
90,000
28/02/2018
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Phạm Thị Kim Thoa )
1,500,000
28/02/2018
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ ) 
1,500,000
28/02/2018
Bồi dưỡng tình nguyện viên thường trực(Nguyễn Bá Vương)
500,000