Cập nhật chi Tháng 01-2020

 

Ngày Diễn giải Số tiền
 2/1/2020
Thuê Văn phòng Dự án Em đến trường Tháng 1/2020
8.500.000
 2/1/2020
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 9 -Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Tháng 12/2019 (40.000),Năng khiếu (60.000)
100.000
 2/1/2020
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12 – Trường Nguyễn Hữu Thọ :Học phí Tháng 1/2020(420.000),Học thêm môn Toán Tháng 1/2020(500.000)
920.000
3/1/2020
Em Lê Thị Kim Ngọc : Lớp 2 – Trường Tiểu học Phú Mỹ : Học 2 buổi ( 70.000),Anh văn ( 60.000),Tin học (50.000),Kỹ năng sống ( 40.000),Năng khiếu ( 30.000),Chi phí Nhà trường ( 55.000)
295.000
3/1/2020
Em Lê Thanh Tuyền : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : CHi phí tham quan ngoại khóa
365.000
4/1/2020
Em Nguyễn Phương Thùy : Lớp 6 – Trường Nguyễn Huệ : Chi phí Tháng 12/2019: Họ phí (60.000),Học 2 buổi (150.000),Nước uống ( 10.000),Tin học(40.000),Anh văn (100.000),Kỹ năng sống (80.000),Tiết học sáng tạo (180.000)
620.000
6/1/2020
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 9- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019:HKI (240.000),Học 2 buổi (80.000),Tin học (60.000),Năngkhiếu (60.000),Vệsinh (20.000), KN sống (80.000),Bơi (77.000),Nướcuống ( 15.000)
632.000
6/1/2020
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 9- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1/2020+Tháng 2/2020:Học 2 buổi ( 120.000),Kỹ năng sống ( 120.000),Năng khiếu ( 90.000),Nước uống ( 22.500),Tin học (90.000),Vệ sinh phí ( 30.000)
472.500
6/1/2020
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học phí Học kỳ 2 từ Tháng 1/2020 đến 5/2020
2.558.000
7/1/2020
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Tháng 1+ Tháng 2/2020: Bơi ( 115.500),Giáo dục kỹ năng sống ( 120.000),Học phí học kỳ 2 (300.000),Học 2 buổi (160.000),Tiết học sáng tạo ( 240.000),Anh văn ( 300.000),Năng khiếu (120.000)
1.355.500
8/1/2020
EmTrần Minh Kỵ : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 11/2019: Học bơi ( 77.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Tiết học sáng tạo (80.000),Tin học (60.000),Học 2 buổi (80.000),Năng khiếu (60.000),Anh văn (200.000)
637.000
9/1/2020
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Giáo dục kỹ năng sáng tạo (240.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Tin học (90.000),Bơi (77.000)
617.000
9/1/2020
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+ Tháng 2/2020: Học 2 buổi (120.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Nước uống (22.500),Tin học (90.000),Vệ sinh phí (30.000)
472.500
10/1/2020
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Chi phí Tháng 11+Tháng 12/2019 + Tháng 1/2020 : Bơi (154.000),Kỹ năng sống ( 160.000),Tiết học sáng tạo (160.000),Tin học (120.000),Học phí 2 buổi (160.000),Năng khiếu (150.000),Anh văn (300.000),Học kỳ 2 (300.000)
1.504.000
11/1/2020
Phí SMS 3 số điện thoại 0919690706.0903906100.0777415828 Tháng 1+Tháng 2+Tháng 3/2020 ( 3 x 33.000)
99.000
13/1/2020
Tiền xe đi nhận tiền NHT PT 01845
50.000
13/1/2020
Em Nguyễn Châu Minh : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Anh văn (280.000),Tin học (280.000),Giáo dục công dân (60.000),Học thêm(768.000),Giấy thi (20.000),Nước uống(10.000)
1.658.000
13/1/2020
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Anh văn (280.000),Tin học (280.000),Giáo dục công dân (60.000),Học thêm(768.000),Giấy thi (20.000),Nước uống(10.000)
1.658.000
13/1/2020
Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú: Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Anh văn (280.000),Tin học (280.000),Giáo dục công dân (60.000),Học thêm(768.000),Giấy thi (20.000),Nước uống(10.000)
1.658.000
13/1/2020
Em Hồ Thị Liễu: Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Anh văn (280.000),Tin học (280.000),Giáo dục công dân (60.000),Học thêm(640.000),Giấy thi (20.000),Nước uống(10.000)
1.530.000
13/1/2020
Em Nguyễn Thanh Bình: Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Anh văn (280.000),Tin học (280.000),Giáo dục công dân (60.000),Học thêm(640.000),Giấy thi (20.000),Nước uống(10.000)
1.530.000
13/1/2020
Em Trương Hoàng Minh: Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Anh văn (280.000),Tin học (280.000),Giáo dục công dân (60.000),Học thêm(640.000),Giấy thi (20.000),Nước uống(10.000)
1.530.000
13/1/2020
Lương và bồi dưỡng nhân viên Tháng 13-2019
6.000.000
13/1/2020
Lương nhân viên Tháng 1/2020
11.500.000
13/1/2020
Hỗ trợ cơm các Lớp học Tình thương Tháng 1/2020: Vĩnh Hội,Chợ Quán,Tân Hưng Tháng 1/2020
982.000
13/1/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
13/1/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
13/1/2020
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
13/1/2020
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 1/2020 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6.000.000
13/1/2020
Em Lê Thanh Tuyền: Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Kỹ năng sống ( 120.000),Năng khiếu (90.000),Nghề (37.500),Tin học (90.000)
337.500
14/1/2020
Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang : Lớp 6 – Trường Quang Trung : Chi phí Tháng 12/019+Tháng 1/2020 : Học công lập (120.000),Học 2 buổi (300.000),Tin học (60.000),Nước uống (20.000),Anh văn (200.000)
700.000
14/1/2020
Em Lê Minh Tài : Lớp 11- Trường THPT Ernst Thalmann: Học thêm môn Toán Tháng 1/2020 + Chi phí tham quan ngoại khóa bắt buộc (làm bản thu hoạch )
855.000
14/1/2020
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học thêm môn Toán Tháng 1/2020
160.000
14/1/2020
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Bơi ( 115.500),Giáo dục kỹ năng sống (120.000),Học phí Học kỳ 2 (300.000),Học 2 buổi (160.000),Tiết học sáng tạo (240.000),Anh văn (300.000),Năng khiếu (120.000)
1.355.500
14/1/2020
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Bơi ( 115.500),Giáo dục kỹ năng sống (120.000),Học phí Học kỳ 2 (300.000),Học 2 buổi (160.000),Tiết học sáng tạo (120.000),Anh văn (300.000),Năng khiếu (120.000),Học nghề (50.000)
1.285.500
14/1/2020
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Giáo dục kỹ năng sáng tạo(240.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Tin học (90.000),Bơi (77.000)
617.000
14/1/2020
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 10- Trường THPT Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 1/2020: Học phí công lập(120.000),Học 2 buổi (300.000),Anh văn (180.000),Trải nghiệm thực tế (100.000),Chi phí Nhà trường (27.000)
727.000
14/1/2020
Em Lê Tùng Quang : Lớp 7-  Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 12/2019+Tháng 1+Tháng 2/020: Giáo dục kỹ năng sáng tạo(320.000),Kỹ năng sống (160.000),Năng khiếu (120.000),Tin học (150.000),Bơi (77.000)
827.000
14/1/2020
Em Trần Thị Lan Anh : Lớp 10- Trường THPT Lê Thánh Tôn : Chi phí Học Kỳ 2 : Học phí công lập ( 120.000),Học phí 2 buổi (300.000),Trải nghiệm thực tế (100.000) ,(5 tháng x 520.000)
2.600.000
15/1/2020
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Giáo dục kỹ năng sáng tạo(240.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Tin học (90.000),Bơi (77.000)
617.000
15/1/2020
Tiền điện Tháng 1/2020
50.000
15/1/2020
Tiền điện thoại bàn Tháng 1/2020
44.000
15/1/2020
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 – Trường THPT Dương Văn Dương : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Học 2 buổi ( 600.000),Học phí công lập (200.000)
800.000
16/1/2020
Em Phạm Hồng Ngọc : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Học phí ( 120.000), Học 2 buổi (300.000),Tin học (60.000),Nước uống ( 20.000),Kỹ năng sống ( 160.000),Anh văn ( 200.000)
860.000
16/1/2020
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Học phí ( 120.000), Học 2 buổi (300.000),Tin học (60.000),Nước uống ( 20.000),Học nghề (40.000),Anh văn ( 200.000)
740.000
16/1/2020
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 8-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020: Kỹ năng sống ( 120.000),Năng khiếu (90.000),Học nghề (37.500),Tin học ( 90.000)
337.500
16/1/2020
Em Trương Tấn Phát : Lớp 10 – Trường THPT Dương Văn Dương : Đề cương ôn tập – Vật lý ,Hóa ,Toán ,Anh văn ,Chi phí Nhà trường
182.000
16/1/2020
Em Nguyễn Hoàng Thảo : Trường Trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh : Lệ phí thi môn Anh văn
900.000
20/1/2020
Thuê 2 xe đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm ( PT 011848)
35.000.000
24/1/2020
Biếu tiền bệnh nhân ở lại điểu trị tại Bệnh viện Ung Bướu ngày 30 Tết – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 011848 và 011850
25.432.000