Cập nhật chi Tháng 09-2020

 

Ngày Diễn giải Số tiền 
01/09/2020 Em Võ Thị Yến Linh – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: 1 bộ sách giáo khoa                  216,000
01/09/2020 Em Nguyễn Hoàng Linh –  Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Hiền: 1 bộ thể dục (180.000đ) + 2 bộ đồng phục (590.000đ)                  770,000
03/09/2020 Em Nguyễn Tấn Tài – Lớp 8 Trung tâm GDTX Quận 7: 2 áo đồng phục                  300,000
04/09/2020 3 bảng nội quy lớp học (162.000đ) + tiền ship hàng (71.000đ)          233,000
04/09/2020 1 thùng nước Aquafina (24 chai x 0,5 lít)                    90,000
04/09/2020 Tiền điện tháng 8                  218,676
04/09/2020 Em Trần Vinh Lộc – Lớp 6 Trường THCS Khánh Hội: 1 bộ sách giáo khoa + bao tâp, sách + tập bản đồ Atlat                  369,000
04/09/2020 Sách giáo khoa Toán + Anh Văn các lớp 6,7, 8, 9 (141.000đ) + 1 bộ thước kẻ, phấn dành cho giáo viên (185.000đ) + 5 sổ phiếu chi (60.000đ)                  360,000
04/09/2020 Em Trần Vinh Lộc – Lớp 6 Trường THCS Khánh Hội: Sách sinh học (15.000đ) + Sách giáo dục công dân (4.000đ) + sách địa lý ( 7.000đ) – (Mua bổ sung)                    26,000
05/09/2020 Tiền thuê kho cất hàng Phiên chợ từ thiện                  400,000
05/09/2020 Rèm cửa phòng vi tính                  400,000
06/09/2020 Em Nguyễn Phương Thùy – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ: 2 bộ đồng phục (690.000đ) + 1 bộ sách giáo khoa, bao tập, bao sách, bút đỏ , bút xóa (269.400đ)                  959,400
07/09/2020 Tài trợ cơm cho người lao động và học sinh các trường Tình Thương 9/2020: Vĩnh Hội, Chợ Quán, Tân Hưng – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT (019930)               4,650,000
07/09/2020 Em Bùi Minh Mẫn – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (480.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (320.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (1.000.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               3,003,220
07/09/2020 Em Nguyễn Thị Bích Liên – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (480.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (320.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (1.000.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               3,003,220
07/09/2020 Em Nguyễn Thanh Trung – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (480.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (320.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (1.000.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               3,003,220
07/09/2020 Em Nguyễn Ngọc Yến – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (480.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (320.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (1.000.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               3,003,220
07/09/2020 Em Nguyễn Thị Ngọc Hân – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (480.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (320.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (1.000.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               3,003,220
07/09/2020 Em Lê Thị Ngọc Muội – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (480.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (320.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (1.000.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               3,003,220
07/09/2020 Em Võ Thị Quế Trân – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (480.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (320.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (1.000.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               3,003,220
08/09/2020 Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang – Lớp 7 trường THCS Quang Trung: 2 áo đồng phục (210.000đ) + 1 bộ sách giáo khoa + Bao tập + Tập tin học (278.000đ)                   488,000
08/09/2020 4 bình nước Aquafina (192.000đ) + Cọc 2 vỏ bình (100.000đ)                  292,000
08/09/2020 Em Cao Ngọc Hiền – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (480.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (320.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (1.000.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               3,003,220
08/09/2020 Em Lê Minh Tài – Lớp 12 Trường THPT Ernst Thalmann: 1 bộ sách giáo khoa                  211,000
08/09/2020 Em Khưu Ngọc Bảo Trân – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (480.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (320.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (1.000.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               2,443,220
09/09/2020 Em Nguyễn Tấn Tài – Lớp 8 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (240.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (200.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (320.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               1,963,220
09/09/2020 Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Lớp 8 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (240.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (200.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (320.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               1,963,220
09/09/2020 Em Lê Khánh Toàn –  Lớp 9 Trung tâm GDTX Quận 7: Các khoản thu học kì 1 Năm học 2020 – 2021: Học phí (240.000đ) + Giáo dục kỹ năng sống (320.000đ) + Anh Văn (240.000đ) + Tin học (200.000đ) + Thu thoả thuận họp phụ huynh (320.000đ) + Giấy thi (80.000đ) + BHYT (563.220)               1,963,220
09/09/2020 Tiền xe đi nhận gạo từ Nụ cười 4 (gạo hỗ trợ cho học sinh nghèo hàng tháng)                  300,000
09/09/2020 Bìa nút (10 cái x 5.000đ) 50.000đ + Bao thư A5 (2 xấp x 15.000đ) 30.000đ                    80,000
09/09/2020 1 thùng sữa Vinamilk (48 bịch x 220ml) 280.000đ + 1 thùng sữa đậu nành Fami (40 bịch x 200ml) 135.000đ – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT (19912)                  415,000
09/09/2020 Tiền thuê nhà tháng 9/2020             14,500,000
09/09/2020 Em Lý Thị Diễm Thúy – Lớp 10 Trường Dương Văn Dương: 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục (760.000đ) + Sổ liên lạc điện tử (100.000đ) + Nước uống (90.000đ) + Ấn phẩm (130.000đ) + 1 bộ sách giáo khoa (164.000đ)               1,244,000
10/09/2020 Em Võ Minh Huy – Lớp 6 Trung tâm GDTX Quận 4: Học phí học kì I/2020 (300.000đ) + Các khoản thu đầu năm (1.490.000đ) + Tiền nước uống, vệ sinh, họp phụ huynh (305.000đ) + 1 bố sách giáo khoa (114.000đ) + 2 bộ đồng phục (460.000đ)               2,669,000
11/09/2020 Em Trương Tấn Phát – Lớp 11 Trường THPT Thanh Lộc: 1 bộ sách giáo khoa + bao bì + nhãn (200.000đ) + 2 áo đồng phục (220.000đ) + 1 bộ thể dục (120.000)                  540,000
11/09/2020 Tiền EMS gửi thư cám ơn cho Nhà hảo tâm (PT 19934) 10,000
11/09/2020 Em Trần Vinh Lộc – Lớp 6 Trường THCS Khánh Hội: Bảo hiểm tai nạn + ấn phẩm 250,000
12/09/2020 4 quạt treo tường cho phòng vi tính (2 cái), phòng Anh văn (1 cái), phòng học Toán (1 cái) 4 x 275.000 (1.100.000đ) + Phí giao hàng (50.000đ)               1,150,000
12/09/2020 Màn cửa ban công phòng vi tính                  900,000
12/09/2020 Em Trần Thị Kim Vân – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: 1 bộ sách giáo khoa + bao tập, sách + nhãn tập, sách                  250,000
13/09/2020 Em Lê Ngọc Hà – Lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Tuấn: Tiền phù hiệu + bảo hiểm tai nạn + hình thẻ và hồ sơ + sách Anh Văn (bổ sung) + Ngữ văn tham khảo (bổ sung) + sách vật lí (bổ sung) + sách công nghệ (thực hành) + máy tính                   530,000
13/09/2020 Em Phạm Hồng Ngọc –  Lớp 7 Trường THCS Chi Lăng: 2 bộ đồng phục                  540,000
13/09/2020 Em Phạm Huy Hoàng – Lớp 9 Trường THCS Chi Lăng: 1 bộ đồng phục                  290,000
13/09/2020 Em Phạm Tấn Tài – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: 1 bộ sách giáo khoa + bao tập, sách + nhãn tâp, sách                  250,000
14/09/2020 500 ly nhựa uống nước 90,000
16/09/2020 2 kệ đựng nước tầng 1 và tầng 2                  260,000
17/09/2020 Bình chữa cháy: bình bột 4 ký (350.000đ) + bình C02 3 ký (550.000đ)                  900,000
17/09/2020 Em Lê Minh Tài – Lớp 12 Trường THPT Ernst Thalmann: Học phí T9/2020 (420.000đ) + BHYT (423.000đ) + BHTN (30.000) + nước uống T9/2020 (20.000đ) + 1 áo đồng phục (165.000đ) +1 bộ thể dục (150.000đ) + sổ LLĐT (120.000đ) + phù hiệu, cơ sở vật chất, hoạt động khác (115.000đ)               1,443,000
18/09/2020 Tiền điện thoại bàn và Internet tháng 8/2020                  284,539
19/09/2020 Em Nguyễn Thị Trâm Như – Lớp 10 Trường THPT Dương Văn Dương: BHTN (15.000đ) + BHYT (563.220đ) + Học phí tháng 9: buổi 2 (300.000đ) + Học phí công lập tháng 9 (100.000đ)                978,220
21/09/2020 Tiền điện tháng 9/2020                  342,738
21/09/2020 Em Nguyễn Trung Hiếu – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: Lệ phí nghề (150.000đ) + 1 bộ sách giáo khoa (169.000đ) + Nước uống (170.000đ) + BHYT (563.220đ) + BHTN (15.000đ) + học phí buổi chiều và học phí công lập (400.000đ)               1,467,220
22/09/2020 Em Trương Hoàng Minh – Lớp 7 Trung tâm GDTX Quận 4: Hội phụ huynh (200.000đ) + Nước uống (50.000đ) + Vệ sinh (45.000đ) + Quản lý tài nguyên (10.000đ) + Học phí HK1/2020 (5 tháng: 1.780.000đ)               2,085,000
22/09/2020 Em Lê Kim Phụng – Lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí HK1 (570.00đ x 4 tháng) + Tiền bảo trì máy lạnh (35.000đ x 4 tháng) + Hồ sơ cả năm (170.000đ) + BHYT (563.220đ) + BHTN (45.000đ)               3,198,220
23/09/2020 Tiền EMS gửi thư cám ơn cho Nhà hảo tâm (PT 19944) (10.000đ )+ tiền gửi xe (3.000đ)              13,000
23/09/2020 Em Trần Tri Ân – Lớp 6 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: 2 bộ đồng Phục, 1 bộ thể dục + 1 bộ SGK              873,000
23/09/2020 Khung sắt an toàn cửa sổ phòng Anh văn + công thợ              800,000
24/09/2020 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Huệ: Ấn phẩm + chụp hình + giấy bao tập + học bạ + phù hiệu              200,000
24/09/2020 Em Nguyễn Tấn Thành – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí HKI (công lập + Buổi 2+ tự chọn + trải nghiệm: 570.000đ x 4 tháng) + Điện, bảo trì máy lạnh (35.000đ x 4 tháng) + Hồ sơ 1 năm (170.000đ) + BHYT (422.000đ) + BHTN (45.000đ)              3,057,000
26/09/2020 Em Phan Văn Tâm – Lớp 9 Trường THCS Chi Lăng: 1 bộ sách giáo (114.300đ) + ấn phẩm (sổ báo bài, sổ liên lạc, phù hiệu, thẻ HS, sổ thực hành, hình thẻ) 120.000đ + sổ liên lạc điện tử (140.000đ) +BHTN (30.000đ)             404,300
26/09/2020 Em Hồ Nguyễn Trúc Phương – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: BHYT (563.220) + BHTN (15.000đ) +học phí tháng 9 : buổi 2 + công lập (400.000đ) + ấn phẩm, nước uống (170.000đ) + lệ phí nghề (150.000đ)             1,298,220
26/09/2020 Em Lý Thị Diễm Thúy – Lớp 10 Trường THPT Dương Văn Dương: BHTN (15.000đ) + BHYT (563.220đ) + học phí tháng 9: buổi 2 + công lập (400.000đ)             978,220
26/09/2020 Em Nguyễn Văn Dương – Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền: BHYT (563.220đ) + BHTN (30.000đ)             593,220
27/09/2020 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Huệ: Sổ liên lạc điện tử 100,000
27/09/2020 Em Nguyễn Thanh Bình -Lớp 8 Trung tâm GDTX Quận 4: Học phí HK1/2020 (1.908.000đ) + 2 áo đồng phục (200.000đ) + phụ huynh học viên (200.000đ) + nước uống (50.000đ) + vệ sinh lớp học (45.000đ) + quản lí tài nguyên (10.000đ) 2,413,000
27/09/2020 Em Trần Vinh Lộc – Trường THCS Khánh Hội: Học phí buổi 2 tháng 9/2020 (470.000đ) + các khoản thu khác (60.000đ) 530,000
28/09/2020 Em Hà Quốc Triệu – Lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tôn: BHYT (563.220đ) + BHTN (30.000đ) + tin học 1 năm (50.000đ) + đề, giấy thi 1 năm (60.000đ) + phù hiệu, sổ liên lạc 1 năm (35.000đ) + nước uống 1 năm (60.000đ) + vệ sinh phí (100.000đ) + ghế sinh hoạt 3 năm (30.000đ) + tin nhắn điện tử 1 năm (120.000đ) + vệ sinh máy lạnh 1 năm (150.000đ) + hội phụ huynh (300.000đ) + học phí tháng 9/2020: học phí công lập + buổi 2 (420.000đ) + trải nghiệm thực tế (100.000đ) + tiền điện máy lạnh (25.000đ) 2,043,220
29/09/2020 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 9+10/2020: học phí công lập (120.000đ) + học phí buổi 2 (300.000đ) + tin học (80.000) + kỹ năng sống (160.000đ) + STEM (360.000đ) + tiền nước (20.000đ) + học tiếng Anh với người nước ngoài (200.000đ) + đề kiểm tra 1 năm (20.000đ) + BHTN (30.000đ) + hội phụ huynh (270.000đ) 1,560,000
30/09/2020 Lương và bồi dưỡng nhân viên tháng 9/2020 11,500,000
30/09/2020 Lương giáo viên toán lớp 6 + lớp 9 tháng 9/2020 4,000,000
30/09/2020 Lương giáo viên vi tính lớp 7 + lớp 8 tháng 9/2020 2,000,000
30/09/2020 Loa bluetooth cho lớp Anh văn 1,190,000
30/09/2020 4 webcam Dahua Z2 (4 x 199.000đ = 796.000đ) + 2 tai nghe Logitech H110 có mic (2 x 160.000đ = 320.000đ) – Hỗ trợ học online tại phòng vi tính 1,116,000
30/09/2020 Em Trần Tri Ân – Lớp 6 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 9/2020 (460.000đ) + tiền quỹ lớp (100.000đ) + sách Anh văn (107.000đ) + sổ liên lạc điện tử (120.000đ) + ấn phẩm (200.000đ) 987,000
30/09/2020 Hỗ trợ cơm trưa các lớp học Tình thương tháng 9/2020: Vĩnh hội, Chợ Quán, Tân Hưng 8,526,000
30/09/2020 Em Lê Minh Tài – Lớp 12 Trường THPT Ernst Thalmann: Tiền học thêm môn toán tháng 9/2020 600,000