Cập nhật chi Tháng 07-2020

 

Ngày Diễn giải Số tiền
1/7/2020
Em Lê Công Vinh : Lớp 8 -Trường Bình Lợi Trung :Học phí Tháng 6/2020
120.000
1/7/2020
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 + Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sáng tạo (200.000),Học phsi Học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống ( 100.000),Năng khiếu ( 75.000),Tin học ( 75.000)
690.000
1/7/2020
Em Lê Thanh Tuyền : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 + Tháng 7/2020:Học phí Học kỳ 2 ( 240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu ( 75.000),Học nghề ( 31.000),Tin học ( 75.000)
521.000
1/7/2020
Em Phan Văn Tâm :Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 6/2020 :Học phí ( 90.000),Học 2 buổi (150.000),Tin học (30.000),Nước uống ( 10.000),Học nghề ( 20.000),Anh văn (100.000)
400.000
1/7/2020
Thuê Văn phòng Dự án Nụ Cười 3 – Em đến trường Tháng 7/2020
8.500.000
1/7/2020
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 + Tháng 7/2020:Học phí Học kỳ 2 ( 240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu ( 75.000),Học nghề ( 31.000),Tin học ( 75.000)
521.000
 2/7/2020
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên :Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 6/2020 :Học phí ( 90.000),Học 2 buổi (150.000),Tin học (30.000),Nước uống ( 10.000),Kỹ năng sống( 80.000),Anh văn (100.000)
460.000
 2/7/2020
Em Hà Lê Ngọc Hân :Lớp 12 – Trường Lê Thánh Tôn:Ôn thi tốt nghiệp
1.990.000
 3/7/2020
Em Trần Quốc Thạnh  :Lớp 10 – Trường Lê Thánh Tôn: Chi phí Tháng 6+ Tháng 7/2020:Học phí công lập (240.000),Học 2 buổi ( 500.000),Anh văn ( 270.000),Chi phí Nhà trường ( 37.000)
1.047.000
 6/7/2020
Em Trần Thanh Thiện  : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 + Tháng 7/2020:Học phí (80.000)Học phí Học kỳ 2 ( 240.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu ( 60.000),Nước uống( 22.500),Tin học ( 60.000),vệ sinh (30.000)
572.500
 6/7/2020
Em Đoàn Minh Thiện :  Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 + Tháng 7/2020:Học phí (80.000)Học phí Học kỳ 2 ( 240.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu ( 60.000),Nước uống( 22.500),Tin học ( 60.000),vệ sinh (30.000)
572.500
 7/7/2020
Em Hoàng Ngọc Bình Minh : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt:Chi phí Tháng 1+Tháng 2+Tháng 6+Tháng 7/2020:Học 2 buổi (100.000),Học phí học kỳ 2 (120.000)Kỹ năng sống (200.000),Năng khiếu (150.000),Nước uống (45.000),Tin học (150.000),vệ sinh (60.000)
825.000
 7/7/2020
Em Bùi Thanh Xuân :Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí học kỳ 2 ( 240.000),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 200.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu (75.000),Tin học (75.000)
690.000
 8/7/2020
Em Nguyễn Hoàng Thảo :Trường Trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh :Học phí Học kỳ 2 ( 600.000),Ôn thi Tin học ứng dụng (312.000),Lệ phí Thud ( 600.000),Phí chứng chỉ An toàn lao động (200.000)
1.712.000
 10/7/2020
Em Nguyễn Phương Thùy :Lớp 6 – Trường Nguyễn Huệ: Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí (120.000),Học 2 buổi (150.000),Nước uống (20.000),Tin học (40.000),Anh văn (100.000),Kỹ năng sống (80.000),Steam ( 180.000)
690.000
 10/7/2020
Em Nguyễn Hoàng Linh :Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền :Chi phí Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sống ( 160.000),Học 2 buổi (160.000),Steam (320.000),Anh văn (400.000),Năng khiếu ( 120.000)
1.160.000
 10/7/2020
Em Lý Thị Diễm Thúy :Lớp 9 – Trường Phạm Hữu Lầu : Ôn thi Lớp 9
700.000
 13/7/2020
Em Trần Lê Hoài Thương : Lớp 10 – Trường Ngô Quyền : Chi phí Tháng 1 đến Tháng 7/2020:Học phí (240.000),Học 2 buổi (600.000),Học  môn tự chọn ( 600.000),Chi phí Nhà trường ( 70,000)
1.510.000
 13/7/2020
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 – Trường Tiểu học Phú Mỹ :1 bộ  Sách giáo khao Lớp 3
115.000
 13/7/2020
Chi tiền NC8 nấu BÚN BÒ HUẾ  cho các Lớp học Tình thương – Chi theo chỉ định NHT PT 017082
6.978.000
 14/7/2020
Phí SMS 3 số điện thoại 0919690706.0903906100.0777415828 Tháng 7+Tháng 8+Tháng 9/2020 ( 3 x 33.000đ)
99.000
 15/7/2020
Em Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 3 :Chi phí học phí Tháng 5 đến Tháng 7/2020
805.000
 15/7/2020
Em Lê Nguyễn Phương Quyên :Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 :Ôn thi Tốt nghiệp
1.240.000
 15/7/2020
Tiền điện Tháng 7/2020
91.000
 15/7/2020
Tiền nước Tháng 7/2020
88.000
 15/7/2020
Tiền Internet và điện thoại bàn Tháng 7/2020
275.000
 16/7/2020
Em Đỗ Hoàng Minh : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 7 :Ôn thi tốt nghiệp
1.050.000
 20/7/2020
Em Lại Thụy Thanh Trúc : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt :Học phí và học bạ
750.000
 20/7/2020
Em Lê Ngọc Nhung: Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 7 :Ôn thi tốt nghiệp
1.050.000
 21/7/2020
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 8 – Trường Phạm Hữu Lầu : Đồng phục 2 bộ 
370.000
 21/7/2020
Em Nguyễn Hữu Vinh: Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 7 :Ôn thi tốt nghiệp
1.085.000
 21/7/2020
Em Trương Ngọc Yến: Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 7 :Ôn thi tốt nghiệp
1.085.000
 23/7/2020
Em Hoàng Ngọc Bình Minh : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt :Ôn thi tốt nghiệp
750.000
 23/7/2020
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 8 – Trường Phạm Hữu Lầu : Sách giáo khoa và dụng cụ học tập
490.000
 23/7/2020
Tiền xe nhận tiền NHT tặng PT 017086
50.000
 24/7/2020
Em Lê Tùng Quang : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Sách giáo khoa + 2 bộ đồng phục + 1 bộ Thể dục
802.000
31/7/2020
Lương nhân viên Tháng 7/2020
9.500.000
31/7/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
31/7/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
31/7/2020
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
31/7/2020
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 7/2020 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6.000.000