Cập nhật chi Tháng 11-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
1 /11/2019
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8 +Tháng 9+Tháng 10/2019: Học 2 buổi ( 200.000),Năng khiếu ( 150.000),Tin học ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi ( 192.500),Nước uống( 37.500) , vệ sinh ( 50.000),Đề kiểm tra (80.000),Sổ liên lạc điện tử ( 80.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000)
1.703,000
1/11/2019
Em Lý Thị Diểm Thúy : Lớp 9 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí Học kỳ 1 ( 240.000),Học phí 2 buổi ( 200.000)từ  Tháng 8 đến Tháng 10/2019, Năng khiếu Tháng 9+Tháng 10 (120.000),Đề thi ( 80.000),Sổ liên lạc điện tử ( 90.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000),Khóa học ngoại khóa ( 390.000)
1,683,000
1/11/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 11-2019
8,500,000
1/11/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 11/2019 ( 420.000),Học thêm Môn Toán Tháng 10/2019 (500.000),Bảo hiểm y tế ( 422,000)
1,342,000
2/11/2019
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8 +Tháng 9+Tháng 10/2019: Học 2 buổi ( 200.000),Năng khiếu ( 150.000),Tin học ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi ( 192.500),Nước uống( 37.500) , vệ sinh ( 50.000),Đề kiểm tra (80.000),Sổ liên lạc điện tử ( 80.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000)
1,703,000
4/11/2019
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 – Trường tiểu học Phú Mỹ : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019
1,008,000
4/11/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8 +Tháng 9+Tháng 10/2019: Học 2 buổi ( 200.000),Năng khiếu ( 150.000),Tin học ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi ( 192.500),Nước uống( 37.500) , vệ sinh ( 50.000),Đề kiểm tra (80.000),Sổ liên lạc điện tử ( 80.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000)
1,703,000
6/11/2019
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 7 -Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Chi phí Tháng 10+Tháng 11/2019 : Học phí ( 120.000),Anh văn ( 160.000),Tin học (100.000),Học thêm(200.000),Thể dục (80.000),Chi phí Nhà trường (60.000)
720,000
6/11/2019
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9 + Tháng 10/2019:Tin học ( 150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 400.000),Đề thi,kiểm tra (160.000), Bảo hiểm y tế ( 563.000)
1,815,000
7/11/2019
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 7-Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 9+Tháng 10+Tháng 11/2019 : Bảo hiểm y tế ( 563.000),Bơi ( 231.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 240.000), Học phí chính khóa Học kỳ 1 (240.000),Học phí 2 buổi (240.000),Tiết học sáng tạo ( 480.000),Anh văn ( 600.000),Dạy năng khiếu (180.000), Đề thi,kiểm tra (80.000)
2,854,000
8/11/2019
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 7-Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 9+Tháng 10+Tháng 11/2019 : Bảo hiểm y tế ( 563.000),Bơi ( 231.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 240.000),Học phí chính khóa Học kỳ 1 (240.000),Học phí 2 buổi (240.000),Tiết học sáng tạo ( 480.000),Anh văn ( 600.000),Dạy năng khiếu (180.000), Đề thi,kiểm tra (80.000)
2,854,000
9/11/2019
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 8-Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 11/2019 : Bơi ( 77.000),Đề kiểm tra (80.000),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Học 2 buổi ( 80.000),Tiết học sáng tạo ( 80.000),Anh văn ( 200.000),Năng khiếu ( 60.000),Học nghề ( 25.000)
682,000
11/11/2019
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 7- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế 
564,000
11/11/2019
Em Lê Thanh Tuyền : Lớp 8- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019 : Học phí chính khóa ( 240.000),Tin học (60.000),Học nghề ( 25.000),Năng khiếu ( 60.000),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Học bơi ( 77.000)
542,000
11/11/2019
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 8 + Tháng 9+ Tháng 10/2019 : Học phí chính khóa Học kỳ 1 ( 240.000),Học 2 buổi ( 200.000),Anh văn ( 500.000),Đề thi (80.000),Năng khiếu (120.000),Tiết học sáng tạo (40.000),Kỹ năng sống ( 200.000),Tin học (150.000),Học bơi (154.000),Sổ liên lạc điện tử (90.000)
1,774,000
11/11/2019
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 8 + Tháng 9+ Tháng 10/2019 : Học phí chính khóa Học kỳ 1 ( 240.000),Học 2 buổi ( 200.000),Anh văn ( 500.000),Đề thi (80.000),Năng khiếu (120.000),Tiết học sáng tạo (40.000),Kỹ năng sống ( 200.000),Tin học (150.000),Học bơi (154.000),Sổ liên lạc điện tử (90.000)
1,774,000
11/11/2019
Em Hà Quốc Triệu : Lớp 9- Trường Nguyễn Thị Thập : Chi phí Tháng 11/2019 :Bảo hiểm y tế ( 563.000),Học phí chính khóa Học kỳ 1 (240.000),Anh văn (200.000),Ngoại khóa (60.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Đề kiểm tra (80.000)
1,253,000
11/11 /2019
Em Lê Ngọc Hân : Lớp 12 -Trường Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 11/2019: Học phí chính khóa ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Chuyên đề (160.000),Trải nghiệm (40.000),Chi phí nhà trường (25.000)
645,000
11/11/2019
Em Trần Thị Lan Anh : Lớp 10 – Trường Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 11+12 /2019 : Học phí chính khóa ( 240.000),Học 2 buổi ( 600.000),Trải nghiệm (200.000),Chi phí nhà trường ( 60.000)
1,100,000
12/11/2019
Em Lê Huy Hoàng : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 11/2019 : Tin học (30.000),Nước uống (10.000),Vệ sinh phí ( 20.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn (100.000).Được giảm trừ gia cảnh
240,000
12/11/2019
Em Trương Tấn Phát : Lớp 10 – Trường THPT Dương Văn Dương : Học phí Tháng 11/2019 : Học 2 buổi ( 300.000),Học phí công lập (100.000)
400,000
12/11/2019
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019:Học phí chính khóa Học kỳ 1 (240.000),Tin học (60.000),Năng khiếu ( 60.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Tiết học sáng tạo ( 160.000),Bơi ( 77.000)
677,000
13/11/2019
Em Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 3 : Chi phí Tháng 11+Tháng 12/2019 : Học phí ( 120.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000),Chi phí nhà trường ( 524.000)
1,208,000
13/11/2019
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 8 -Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 11/2019 :Học phí (60.000),Học 2 buổi ( 150.000),Tin học (30.000),Nước uống (10.000),Học nghề(20.000),Anh văn (100.000)
370,000
13/11/2019
Em Phạm Hồng Ngọc :Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 11/2019 :Học phí ( 60.000),Học 2 buổi (150.000),Tin học (30.000),Nước uống ( 10.000),Kỹ năng sống (80.000),Anh văn (100.000)
430,000
14/11/2019
Chi tiền mặt Võ Thanh Phước :Hỗ trợ bệnh nhân Dương Thị Như Thảo kỳ 433 của trợ giúp y tế PT 011818 cho bên Quỹ Bông Sen  ( CK Eximbank 10/10/2019)
250,000
14/11/2019
Chi tiền mặt Võ Thanh Phước :Hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thanh Hiền  kỳ 431 của trợ giúp y tế PT 011819 cho bên Quỹ Bông Sen  ( CK Eximbank 10/10/2019)
250,000
14/11/2019
Chi tiền mặt Võ Thanh Phước :Hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Phát  kỳ 432 của trợ giúp y tế PT 011820 cho bên Quỹ Bông Sen ( CK Eximbank 10/10/2019)
250,000
14/11/2019
Phí SMS 3 số điện thoại 0777415828.0903906100.0919690706 Tháng 11+Tháng 12/2019 + Tháng 1/2020 ( 3 x 55.000)
165,000
15/11/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 9/2019 : Bảo hiểm y tế ( 563.000), Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu ( 60.000),Bơi (77.000),Học phí 2 buổi ( 80.000),Tiết học sáng tạo ( 160.000),Anh văn ( 200.000)
1,220,000
15/11/2019
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 10 – Trường Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 11/2019 : Học phí chính khóa (120.000),Học phí 2 buổi ( 300.000), Anh văn ( 180.000),Trải nghiệm ( 100.000),Chi phí Nhà trường ( 25.000)
725,000
15/11/2019
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019 :Học phí chính khóa học kỳ 1 (240.000),Tin học (60.000),Học nghề (25.000),Năng khiếu (60.000),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Bơi (77.000)
542,000
15/11/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019 : Học phí chính khóa học kỳ 1 (240.000),Tin học (60.000),Năng khiếu (60.000),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Giao dục kỹ năng sáng tạo ( 160.000),Bơi (77.000)
677,000
16/11/2019
Tiền điện Tháng 11/2019
65,000
16/11/2019
Tiền điện thoại Tháng 11/2019
23,000
18/11/2019
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 9 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 9+Tháng 10+Tháng 11/2019:Bảo hiểm y tế ( 563.000),Giáo dục kỹ năng sống (240.000),Tiết học sáng tạo (240.000),Năng khiếu (180.000),Đề thi,giấy kiểm tra (80.000),Bơi (231.000),Học phí 2 buổi (240.000),Anh văn (600.000),Học nghề (75.000),Học phí chính khóa Học kỳ 1(240.000)
2,689,000
18/11/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019 : Học phí học kỳ 1 (240.000),Học 2 buổi (80.000),Tin học (60.000),Năng khiếu (60.000),Vệ sinh phí + Nước uống ( 35.000),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Bơi (77.000)
632,000
20/11/2019
Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang : Lớp 6- Trường THCS Quang Trung : Chi phí Tháng 11/2019: Bảo hiểm y tế (564.000),Học phí công lập (60.000),Học 2 buổi (150.000),Tin học (30.000),Nước uống ( 10.000),Anh văn (100.000).
914,000
20/11/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 9 -Trường THPT Enst Thalmann:Chi phí Tháng 11/2019 :Học phí chính khóa (120.000),Học 2 buổi (300.000),Anh văn (195.000),Chi phí Nhà trường (60.000),Học thêm môn Toán Tháng 11/2019 (500.000)
1,175,000
20/11/2019
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 8-Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 9+Tháng 10//2019 : Bơi ( 154.000),Giáo dục kỹ năng sống (160.000),Học 2 buổi ( 160.000),Tiết học sáng tạo ( 160.000),Anh văn ( 400.000),Năng khiếu ( 120.000),Học nghề ( 50.000),Bảo hiểm y tế (563.000),Học phí Học kỳ 1 (240.000)
2,007,000
21/11/2019
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 7 – Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 :Năng khiếu (150.000),Tin học (150.000),Bơi (231.000),Liên lạc điện tử (90.000),Đề thi ,giấy thi (80.000)+ Chi phí Tháng 11/2019 : Học phí Học kỳ 1 (240.000),Năng khiếu (60.000),Tin học (60.000),Anh văn (200.000),Kỹ năng sống (80.000),Bơi (77.000),Tiết học sáng tạo(160.000)
1,578,000
22/11/2019
Em Lê Tùng Quang : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019:Học phí chính khóa Học kỳ 1 (240.000),Tin học (60.000),Năng khiếu ( 60.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Tiết học sáng tạo ( 160.000),Bơi ( 77.000)
677,000
22/11/2019
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 11/2019 : Học phí ( 60.000),Học 2 buổi ( 150.000),Tin học (30.000),Nước uống (10.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn (100.000)
430,000
22/11/2019
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019:Học phí chính khóa Học kỳ 1 (240.000),Tin học (60.000),Năng khiếu ( 60.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Tiết học sáng tạo ( 160.000),Bơi ( 77.000)
677,000
22/11/2019
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019:Học phí chính khóa Học kỳ 1 (240.000),Tin học (60.000),Năng khiếu ( 60.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Tiết học sáng tạo ( 160.000),Bơi ( 77.000)
677,000
25/11/2019
Em Trần Lê Hoài Thương : Lớp 10 -Trường THPT Ngô Quyền : Chi phí Học kỳ 1 : Học chính khóa (480.000),Học 2 buổi ( 1.200.000),Hồ sơ 1 năm (170.000),Bảo hiểm tai nạn (45.000)
1,895,000
26/11/2019
Em Phạm Minh Hiền : Lớp 10 -Trường THPT Ngô Quyền : Chi phí Học kỳ 1 : Chi phí tháng 9+tháng 10/2019 :Học phí chính khóa (120.000),Học 2 buổi (300.000),Học phí môn tự chọn (300.000),Hồ sơ 1 năm (170.000),Bảo hiểm tai nạn (45.000),Chi phí Nhà trường ( 50.000)+ Tháng 11/2019 : Học phí (360.000) , Chi phí Nhà trường ( 50.000).
1,395,000
26/11/2019
Em Lại Thụy Thanh Trúc : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019 ; Học phí Học kỳ 1 ( 240.000),Học 2 buổi (80.000),Bơi (77.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Năng khiếu (60.000),Nước uống (15.000),Tin học (60.000),Chi phí Nhà trường (45.000).
657,000
27/11/2019
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 – Trường THPT Dương Văn Dương : Học phí Tháng 11/2019 ( 400.000)
400,000
27/11/2019
Tài trợ Nụ Cười 8 nấu món ngon cho các Lớp Học Tình thường ngày 2/12/2019 – CHi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 011827
6,972,000
27/11/2019
Em Trần Thị Kim Vân : Lớp 11 – Trường THPT Ngô Quyền : Chi phí Học kỳ 1 : Học phí chính khóa ( 240.000),Học 2 buổi (600.000),Học phí môn tự chọn (600.000) , Bảo hiểm y tế + Hồ sơ ( 733.000)
2,173,000
29/11/2019
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 9 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Tháng 11/2019 (80.000),Năng khiếu (60.000)
140,000
29/11 /2019
Lương nhân viên Dự án Em đến Trường Tháng 11/2019
7,500,000
29/11/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
29/11/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
29/11/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
29/11/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 10/2019 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6,000,000
29/11/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 10/2019 : Vĩnh Hội,Chợ Quán ,Tân Hưng- Chi theo chỉ đinh NHT PT011816
9,124,000
30/11/2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 10/2019(210.000), Tin học ( 30.000),Nước uống ( 10.000),Học nghề ( 20.000),Anh văn ( 100.000)
370,000