Cập nhật đóng góp Tháng 9-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
02/09/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank300,000 
07/09/2021 Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank500,000 
11/09/2021Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank5,000,000 
13/09/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank400,000 
15/09/2021Cô Joann, Cô Bích Yến (Texas) – Cô Cúc (Missouri) / Cô Anh (Atlanta) – Cô Mai, Cô Xuân (California) / Ken và Bethiah (Cali) – Lee và Peter (Nevada) / Cô Trước (Texas) : Chuyển khoản Eximbank (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn): Tài trợ Nụ Cười 4 nấu bốn bữa cơm cho người gặp khó khăn vì Covid 19 27,420,000  
15/09/2021FT21 – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ trẻ em nghèo được học tập tốt hơn1,000,000 
16/09/2021Ông Trần Trọng Hân – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ người gặp khó khăn vì dịch Covid 195,000,000 
16/09/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank3,000,000 
22/09/2021Công đoàn và Cán bộ Nhân viên Công ty TNHH BẢN VIÊN – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ học sinh nghèo bị ảnh hưởng vì dịch Covid 197,400,000 
29/09/2021Nguyen Thi Minh Ngoc – Chuyển khoản Eximbank200,000