Cập nhật đóng góp Tháng 8-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/08/2022 Ông Hoàng Minh Trung – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 sinh viên và 4 học sinh năm học 2022-2023. 35,000,000
02/08/2022 Bà Duyên Mỹ Phan – Hỗ trợ học sinh mùa tựu trường (300 USD x 23,220 VND). 6,966,000
02/08/2022 Cô Thủy – Hỗ trợ học sinh mùa tựu trường (500 USD x 23,220 VND). 11,610,000
04/08/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 300,000
05/08/2022 Cô Thủy – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ cơm trưa cho học sinh nghèo. 12,000,000
06/08/2022 Cô Quỳnh Thi. 2 Ipad + 1 Laptop MacBook Pro
06/08/2022 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank. 1,000,000
08/08/2022 Cô Phương Tú – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 2 học sinh Lớp 10-Năm học 2022-2023 và tài trợ 1 bữa cơm cho người lao động. 14,800,000
08/08/2022 Cô Vũ Thị Kim Hải – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 75 thùng mì, quà tựu trường cho học sinh. 6,000,000
08/08/2022 Tăng Thân Nụ Hồng – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ chi phí mổ tim cho bệnh nhân nghèo ( Lê Thanh Phú). 116,450,000
08/08/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 100,000
11/08/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Em Đến Trường. 500,000
11/08/2022 Ông Bà Huỳnh Thiện – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 3 học sinh năm học 2022-2023. 14,800,000
11/08/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 500,000
12/08/2022 Cô Trước và Chú Châu (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa trưa cho người lao động và học sinh nghèo. 7,047,000
12/08/2022 Cô Joan và Cô Nhu (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa trưa cho người lao động và học sinh nghèo. 7,047,000
14/08/2022 Ông Trần Văn Thọ – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2022-2023. 5,000,000
15/08/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 2 học sinh Năm học 2022-2023. 10,600,000
15/08/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Dự án Em Đến Trường. 5,000,000
16/08/2022 TA THANH TAM – Chuyển khoản Eximbank. 300,000