Cập nhật đóng góp Tháng 8-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
02/08/2021Cô Nguyễn Thị Trang Đài – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 3 học sinh năm học 2021-202218,000,000 
05/08/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank300,000 
08/08/2021Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2021-20226,000,000 
08/08/2021Ông Bà Huỳnh Thiện – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 3 học sinh năm học 2021-202218,000,000 
08/08/2021Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2021-20226,000,000 
09/08/2021Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank500,000 
10/08/2021Cô Tú Mỹ – Cô Helen – Cô Joann (Texas), Chú Myung Hoon (Korea) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa cơm cho bà con nghèo (Người chuyển tiền: Ông Nguyễn Văn Thìn)6,903,000 
10/08/2021Cô Karen (California), Cô Trước – Bác Yến (Texas) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa cơm cho bà con nghèo_Tưởng nhớ công đức Thầy Dickey – Chùa Shinny-en (California) (Người chuyển tiền: Ông Nguyễn Văn Thìn)6,903,000 
10/08/2021Ông Trần Tấn Phú Lâm (London) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ nấu 1 bữa cơm cho bà con nghèo (Quán cơm Nụ Cười 4)4,525,000 
11/08/2021Cô Quỳnh Anh – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 2 sinh viên và 3 học sinh Năm học 2021-2022 (Người chuyển tiền: Nhu Le)23,200,000 
13/08/2021 Ông Hoàng Minh Trung – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 sinh viên + 1 học sinh Năm học 2021-2022 (Người chuyển tiền: Lê Thị Kim Trâm)25,000,000 
18/08/2021 Chị Vũ Thị Phương Mai – Bảo trợ em Lê Văn Biển – Năm học 2021-2022 (Đợt 1)3,500,000 
18/08/2021 Bà Nguyễn Thị Phương Xuân – Giúp đỡ những gia cảnh nghèo trong đại dịch2,300,000 
18/08/2021 Ẩn danh – Giúp đỡ những gia cảnh nghèo trong đại dịch16,474,000 
18/08/2021 Gia đình Phương Thai – Thanh (Munich_CHLB Đức) – Chuyển khoản Eximbank – Giúp đỡ những gia cảnh nghèo bị ảnh hưởng trong đại dịch12,000,000 
20/08/2021Bà Lục Hà (San Jose) – Giúp đỡ những gia cảnh nghèo trong đại dịch6,822,000 
20/08/2021 Cô Phương Mai (San Jose) – Bảo trợ học sinh Nguyễn Trung Hiếu – Năm học 2021-2022 6,822,000 
20/08/2021 Cô Quế Phương (San Jose) – Bảo trợ học sinh Lê Thanh Tuyền – Năm học 2021-2022 6,822,000 
23/08/2021Chị Thiên Trang5,000,000 
23/08/2021 Tăng Thân Nụ Hồng – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ 250 phần quà giúp bà con nghèo tỉnh Gia Lai (Tây Nguyên)56,850,000 
24/08/2021Cô Quỳnh Anh – Cô Thùy Trang (San Jose) – Tài trợ Quán cơm Nụ Cười nấu 2 bữa cơm biếu người nghèo11,370,000 
25/08/2021 Ông Bà Phú Lộc – Ngọc Lan (Adelaide – Úc) – Chuyển khoản Vietcombank – Bảo trợ 2 học sinh Năm học 2021-2022 (Đợt 1)3,075,096 
27/08/2021Ông Bà Phú Lộc – Ngọc Lan (Adelaide – Úc) – Chuyển khoản Vietcombank – Bảo trợ 2 học sinh Năm học 2021-2022 (Đợt cuối)8,997,859 
28/08/2021Ông Bà Đàm – Lương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ người gặp khó khăn vì dịch bệnh5,000,000