Cập nhật đóng góp Tháng 7-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
02/07/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
04/07/2022 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
06/07/2022 Ông Trần Trọng Đàm – Chuyển khoản Eximbank. 2,000,000
07/07/2022 Dinh Thị Tham – Mai Thi Van – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
09/07/2022 Cô Lê Thị Bích Ngọc – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 10,000,000
10/07/2022 Gia đình Tùng – Đoan – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2022-2023. 6,000,000
12/07/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
17/07/2022 Hoàng Thùy Trang – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho các em Em Đến Trường. 100,000
18/07/2022 Gia đình Ông Tạ Vĩnh Ảnh – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 17,000,000
24/07/2022 Pham Thi Hong Ha – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
26/07/2022 Cô Quỳnh Thi. 8 Ipad + 2 Laptop MacBook Pro 
26/07/2022 Bà Đỗ Thị Lan Hương – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2022-2023. 6,000,000