Cập nhật đóng góp Tháng 7-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
02/07/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank300,000 
04/07/2021 TRAN HUNG DAN – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 2 bữa cơm cho người nghèo (Quán cơm Nụ Cười)10,000,000 
05/07/2021 Các bạn tại Munich_CHLB Đức – Chuyển khoản Eximbank10,000,000 
05/07/2021 Ẩn danh – Tài trợ 2 học sinh năm học 2021-202212,000,000 
05/07/2021 Cô Phùng Mỹ Nga – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa cơm cho người nghèo (Quán cơm Nụ Cười 4)5,000,000 
05/07/2021 A6 CBQ Quốc Oai – Chuyển khoản Eximbank1,600,000
07/07/2021 Cô Quỳnh Anh – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 4 học sinh và sinh viên năm học 2021-2022 (đợt 1)23,400,000
07/07/2021 Cô Phương Tú – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 2 học sinh năm học 2021-202212,000,000
08/07/2021 Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank500,000 
10/07/2021 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank5,000,000 
11/07/2021 Ông Tu Van – Chuyển khoản Eximbank5,000,000 
15/07/2021 Cô Tuyết – Cô Thùy – Cô Nhu (Texas) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa cơm ngon cho bà con nghèo (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn)6,927,000 
16/07/2021 Gia đình VŨ THÁI HÒA – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ 4 học sinh năm học 2021-202224,000,000 
18/07/2021 Cô Lý Quỳnh Kim Trinh – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ nấu 1,000 suất cơm cho người nghèo (Quán cơm Nụ Cười)15,000,000 
29/07/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank2,000,000 
30/07/2021TĂNG THÂN NỤ HỒNG – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ chương trình trợ giúp đồng bào đang khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh148,655,000