Cập nhật đóng góp Tháng 6-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
3/6/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank300,000  
3/6/2021 Viet Huong – Chuyển khoản Vietcombank1,000,000  
8/6/2021 Anh Vũ Khắc Hiệp – Chuyển khoản Eximbank2,000,000  
11/6/2021 Hoang My Luong – Chuyển khoản Eximbank2,000,000  
13/6/2021 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank5,000,000  
16/6/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank3,000,000  
16/6/2021 Ông Nguyễn Trung Dân – Chuyển khoản Eximbank
(Lời nhắn: Học bổng đặc biệt bảo trợ cho 2 sinh viên năm học 2021-2022)
60,000,000  
16/6/2021 Cô Bích Ngọc – Chuyển khoản Eximbank5,000,000  
17/6/2021 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank1,000,000  
17/6/2021 Anh Trần Việt Thế Phương
(Lời nhắn: Bảo trợ 1 học sinh năm học 2021-2022)
6,000,000  
18/6/2021 Tran Doan Thu – Chuyển khoản Eximbank2,000,000  
18/6/2021 Nhóm Olong – Chuyển khoản Eximbank
(Lời nhắn: Hỗ trợ mua 1,200 quyển tập biếu học sinh nghèo)
6,000,000