Cập nhật đóng góp Tháng 6-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
3/6/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank300,000  
3/6/2021 Viet Huong – Chuyển khoản Vietcombank1,000,000  
8/6/2021 Anh Vũ Khắc Hiệp – Chuyển khoản Eximbank2,000,000  
11/6/2021 Hoang My Luong – Chuyển khoản Eximbank2,000,000  
13/6/2021 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank5,000,000  
16/6/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank3,000,000  
16/6/2021 Ông Nguyễn Trung Dân – Chuyển khoản Eximbank – Học bổng đặc biệt bảo trợ cho 2 sinh viên năm học 2021-202260,000,000  
16/6/2021 Cô Bích Ngọc – Chuyển khoản Eximbank5,000,000  
17/6/2021 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank1,000,000  
17/6/2021 Anh Trần Việt Thế Phương – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2021-20226,000,000  
18/6/2021 Tran Doan Thu – Chuyển khoản Eximbank2,000,000  
18/6/2021 Nhóm Olong – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ mua 1,200 quyển tập biếu học sinh nghèo6,000,000  
20/6/2021 Gia đình Thảo Hoàng – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  
20/6/2021 Ông NGUYEN MINH MAN (Canada) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường110,000,000  
22/6/2021 Ông Tu Van – Chuyển khoản Eximbank5,000,000  
22/6/2021 Cô Phương Tú – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ bữa cơm cho bà con nghèo5,000,000  
22/6/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Vietcombank 100,000  
23/6/2021 Ẩn danh- Chuyển khoản Eximbank4,000,000  
24/6/2021 Vo Dinh Nhat Huy – Chuyển khoản Vietcombank 1,000,000  
28/6/2021 Ông Bà Châu – Vân – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ bữa cơm cho bà con nghèo (5,000,000) và Bảo trợ 1 học sinh năm học 2021-2022 (6,500,000)11,500,000 
28/6/2021 Ông Lê Trọng Nghĩa – Chuyển khoản Eximbank 6,000,000 
29/6/2021 Cô Hoàng Lan Anh – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ em Lý Thị Diễm Thúy năm học 2021-2022 (6,000,000) + Tài trợ mua đồ dùng học tập cho học sinh (4,000,000)10,000,000
30/6/2021 Ông Trần Văn Thọ (Tokyo) – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2021-20226,000,000