Cập nhật đóng góp Tháng 5-2021

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
3/5/2021 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000  
6/5/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 300,000  
7/5/2021 Chú Kevin và Cô Lynn (Texas) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa cơm cho bà con lao động (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) 6,948,000  
8/5/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 300,000  
8/5/2021 Nhóm bạn Bữa Cơm Ngon – Chuyển khoản Eximbank 2,000,000