Cập nhật đóng góp Tháng 4-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
1/4/2021Ông Bà Trần Trọng Đàm – Chuyển khoản Eximbank2,000,000 
2/4/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank300,000 
3/4/2021Chị Linh 40 quyển sách
10/4/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank500,000 
12/4/2021Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank5,000,000 
12/4/2021Cô Hải – Hỗ trợ gạo cho học sinh nghèo 200kg gạo