Cập nhật đóng góp Tháng 3-2023

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
03/03/2023 ẨN DANH – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
04/03/2023 CÔ NGUYỄN ĐỖ KIM THANH – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
08/03/2023 ẨN DANH – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án giáo dục Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 100,000
08/03/2023 CÔ BẠCH YẾN – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ học phí cho 6 học sinh năm học 2022-2023 (đợt 2). 18,000,000
09/03/2023 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
09/03/2023 NGUYEN THI NGOC LAN DRS LIM AND LE – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
13/03/2023 ÔNG PHAN HÙNG DƯƠNG – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
16/03/2023 Lãi tiền gửi tài khoản 210110101000315. 12,041
22/03/2023 CÔ PHƯƠNG, CÔ NHU, CÔ JOANNE, CÔ TRƯỚC (TEXAS) (NGƯỜI GỬI: ÔNG NGUYỄN VĂN THÌN) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa ngon cho bà con lao động và học sinh nghèo. 7,104,000
25/03/2023 THỤ NHÂN ÂU CHÂU VÀ CÁC THÂN HỮU:

Thụ Nhân Âu Châu (500€), Anh Chị Khôi-Bích Đào (100€), Anh Chị Châu-Tú – K8 (120€), Chị Ngô – thân hữu (400€), Chị TMai – thân hữu (100€), Chị Phương – thân hữu (30€), Chị Bích-Ngọc – K9 (100€), Chị  Kim-Lan – K8 (100€), Chị Ngọc Diệp – K7 (50€), Anh Chị Nghị-Diệu Hỷ – CHCK (100€) = 1 600 €

GIÚP ĐỠ BÀ CON LAO ĐỘNG NGHÈO DỊP TẾT GIÁP THÌN 2024

41,000,000
26/03/2023 ẨN DANH – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Em Đến Trường. 500,000