Cập nhật đóng góp Tháng 2-2023

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/02/2023 CÔ THỦY – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường và người già neo đơn. 12,000,000
01/02/2023 CÔ NGUYỄN ĐỖ KIM THANH – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
03/02/2023 CHỦ THẺ ĐÔNG Á – Chuyển khoản Eximbank. 800,000
07/02/2023 ANH CHỊ CƯỜNG – HIỀN (MUNICH) – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
11/02/2023 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Em Đến Trường. 1,000,000
14/02/2023 ANH LEE VÀ ANH PETER (NEVADA) (NGƯỜI GỬI: ÔNG NGUYỄN VĂN THÌN) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa ngon cho bà con lao động và học sinh nghèo. 7,125,000
15/02/2023 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
15/02/2023 ÔNG THÁI THANH PHƯƠNG – Chuyển khoản – VCB27 (ngày nhận: 10/01/2023). 15,000,000
16/02/2023 ÔNG PHAN HÙNG DƯƠNG – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
20/02/2023 ÔNG BÀ TRẦN TRỌNG ĐÀM – Chuyển khoản Eximbank. 2,000,000