Cập nhật đóng góp Tháng 2-2023

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/02/2023 CÔ THỦY – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường và người già neo đơn. 12,000,000
01/02/2023 CÔ NGUYỄN ĐỖ KIM THANH – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
03/02/2023 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 800,000