Cập nhật đóng góp Tháng 2-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
1/2/2021Ẩn danh  20 lít dầu ăn, 4 gói muối nhỏ, 7 kg quần áo, 12kg đường, 30 quyển sách
3/2/2021Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank5,000,000 
4/2/2021Ông Đặng Michael11,450,000 (500USD x 22,900) 
6/2/2021Ông Lê Văn Thành và Bà Nguyễn Thanh Diệu 500,000 
9/2/2021Chị Ngọc 340,000 
9/2/2021Ẩn danh 100,000 
9/2/2021Ẩn danh 150,000 
9/2/2021Anh Phan Đỗ Hoài Nghĩa – Chuyển khoản Eximbank11,500,000 
9/2/2021Bà Phan Mỹ Duyên (California) – Lì xì Tết cho học sinh được bảo trợ

4,600,000 (200USD x 23,000)

 
9/2/2021Doan Thi Kim Xuan – Chuyển khoản Eximbank

500,000

 
17/2/2021QTam –  Chuyển khoản Eximbank1,125,000 
18/2/2021Bác Hiền – Lì xì Tết cho học sinh được bảo trợ600,000 
21/2/2021Hoang Thanh Son – Chuyển Khoản Eximbank2,000,000 
22/2/2021Chị Diệu500,000 
24/2/2021Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank1,000,000