Cập nhật đóng góp Tháng 2-2021

C

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
1/2/2021 Ẩn danh    20 lít dầu ăn, 4 gói muối nhỏ, 7 kg quần áo, 12kg đường, 30 quyển sách
3/2/2021 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  
4/2/2021 Ông Đặng Michael 11,450,000 (500USD x 22,900)  
6/2/2021 Ông Lê Văn Thành và Bà Nguyễn Thanh Diệu  500,000  
9/2/2021 Chị Ngọc  340,000  
9/2/2021 Ẩn danh  100,000  
9/2/2021 Ẩn danh  150,000  
9/2/2021 Anh Phan Đỗ Hoài Nghĩa – Chuyển khoản Eximbank 11,500,000  
9/2/2021 Bà Phan Mỹ Duyên (California) – Lì xì Tết cho học sinh được bảo trợ

4,600,000 (200USD x 23,000)

 
9/2/2021 Doan Thi Kim Xuan – Chuyển khoản Eximbank

500,000

 
17/2/2021 QTam –  Chuyển khoản Eximbank 1,125,000  
18/2/2021 Bác Hiền – Lì xì Tết cho học sinh được bảo trợ 600,000  
21/2/2021 Hoang Thanh Son – Chuyển Khoản Eximbank 2,000,000  
22/2/2021 Chị Diệu 500,000  
24/2/2021 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000