Cập nhật đóng góp Tháng 12-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/12/2022 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
01/12/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
01/12/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – ACB Microsoft. 1,076,471
02/12/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 800,000
02/12/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 100,000
06/12/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
11/12/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
11/12/2022 LỚP 7B2 VINSHOOL TIMES – Chuyển khoản Eximbank – VCB27 2,100,000
13/12/2022 Thúy và các bạn – Hỗ trợ Phiên chợ từ thiện. 30 kg quần áo
14/12/2022 Ông Bà Trần Trọng Đàm – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,000,000
14/12/2022 Ông Bà Trần Trọng Đàm – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ chương trình Mâm cơm giao thừa. 1,000,000
14/12/2022 Cô Lý Quỳnh Kim Trinh – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ Chương trình Mâm cơm giao thừa. 20,000,000
15/12/2022 Ông Hoàng Minh Trung – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Chương trình Mâm cơm giao thừa. 15,000,000
16/12/2022 Cô Minh Thu – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ Chương trình Mâm cơm giao thừa. 5,000,000
20/12/2022 Anh Vũ Khắc Hiệp – Ủng hộ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1 thùng sữa Vinamilk (48 hộp x 180ml)
20/12/2022 Cô BAY HASS – Ủng hộ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường (200 USD x 23,640 VND/USD). 4,728,000
21/12/2022 Một cựu sinh viên Trường Chánh trị Kinh doanh – Khóa 6 – Viện Đại học Đà Lạt – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão. 10,000,000
21/12/2022 Cô Phương Mai (California) – Đóng góp chương trình Mâm cơm giao thừa (300 USD x 23.860 VND/USD). 7,158,000
24/12/2022 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão.. 1,000,000
24/12/2022 Bà XUI PHUONG (Australia) – Tài trợ chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão (500 AUD x 16.036 VND/AUD). 8,018,000
26/12/2022 Phương, cô Hồng, chú Châu (Texas) và anh Montague (California) (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa ngon cho bà con lao động và học sinh nghèo. 7,116,000
26/12/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
27/12/2022 Thiên Khôi và Thiên Nhật – Hỗ trợ Phiên chợ từ thiện. Sách (59 kg)
28/12/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ chương trình “Mâm cơm giao thừa”. 5,000,000
30/12/2022 Ông Bà Trần Trọng Thi – Tài trợ chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão (300 USD x 23.730 VND/USD).. 7,119,000
31/12/2022 Bà Trần Thu Nga – Trường Chánh trị Kinh doanh – Khóa 6 – Viện Đại học Đà Lạt – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,000,000