Cập nhật đóng góp Tháng 12-2021

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/12/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 500,000  
02/12/2021 Cô Mỹ Lan (Thụ Nhân Âu Châu) – Chuyển khoản Eximbank 5,500,000  
03/12/2021 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000  
04/12/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 300,000  
08/12/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 200,000  
08/12/2021 Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank 500,000   
09/12/2021 Tăng thân Nụ Hồng – Lời nhắn: Gia đình Thầy Pháp Dung tài trợ bữa cơm cho bà con đang khốn khó vì dịch bệnh 4,572,000  200 USD x 22,860
09/12/2021 Gia đình Bà Nguyễn Thị Dung – Chuyển khoản Eximbank 3,000,000   
10/12/2021 Cô Vũ Thị Phương Mai – Bảo trợ em Lê Văn Biển năm học 2021-2022 (đợt cuối) 3,000,000  
10/12/2021 Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 13 học sinh Năm học 2021-2022 78,000,000  
10/12/2021 Anh Chị BẰNG TRẦN – THẢO CAO – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 2 học sinh Năm học 2021-2022 11,898,000 520 USD x 22,880
10/12/2021 Anh Chị HOÀI NGHĨA – NHƯ QUỲNH – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 sinh viên và 1 học sinh Năm học 2021-2022 22,880,000 1,000 USD x 22,880
10/12/2021 Anh Chị THẾ VINH – ÁI LOAN – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 sinh viên Năm học 2021-2022 14,872,000 650 USD x 22,880
10/12/2021 Chị ĐỖ THANH VÂN – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2021-2022 7,093,000 310 USD x 22,880
10/12/2021 Bà DỤC TÚ – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2021-2022 6,864,000 300 USD x 22,880
10/12/2021 Ông VĨNH HỘ – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2021-2022 6,864,000 300 USD x 22,880
10/12/2021 Ông Bà ĐỨC TRỌNG – THANH ĐAN – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường 6,864,000 300 USD x 22,880
10/12/2021 Ông HOÀNG THỊNH – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường 5,949,000 260 USD x 22,880
10/12/2021 Bà KHÁNH TUYẾT – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường Năm 2021 22,880,000 1,000 USD x 22,880
12/12/2021 Ông Lâm Trần – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường 4,499,371  
13/12/2021 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  
17/12/2021 Bà Lục Hà – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường 5,705,000 250 USD x 22,820
21/12/2021 Anh Chị Cường – Hiền (Munich) – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường  5,000,000   
21/12/2021  Anh Thiên Khôi – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2021-2022 6,000,000  
22/12/2021  Gia đình Cô Phương Tú – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp 20 phần quà cho chương trình Mâm cơm giao thừa 10,000,000  
22/12/2021 Ông Trần Trọng Hân – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho chương trình Mâm cơm giao thừa 3,000,000  
22/12/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Tham gia quà Tết “Mâm cơm giao thừa” 10,000,000  
22/12/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Tham gia quà Tết “Mâm cơm giao thừa” 2,000,000  
24/12/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Em Đến Trường 1,000,000  
24/12/2021 Cô Mỹ Duyên – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường 4,850,000  
24/12/2021 Cô Thủy – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường 12,150,000  
25/12/2021 Ông Trần Văn Tài – Bà Huỳnh Mai: Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường (11,400,000) + Hỗ trợ quà Tết / Mâm cơm Giao thừa (11,400,000) 22,800,000  
27/12/2021 Cô Phương Mai – Tham gia Chương trình Mâm cơm giao thừa 11,500,000  
28/12/2021 Cô Nhu – Chuyển khoản Eximbank (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Đóng góp cho Chương trình Mâm cơm giao thừa 2,290,000  
28/12/2021 Cô Mỹ – Chuyển khoản Eximbank (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Đóng góp cho Chương trình Mâm cơm giao thừa 2,290,000  
28/12/2021 Cô Anh – Chuyển khoản Eximbank (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Đóng góp cho Chương trình Mâm cơm giao thừa 2,290,000  
28/12/2021 Cô Helen – Chuyển khoản Eximbank (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Đóng góp cho Chương trình Mâm cơm giao thừa 573,000  
28/12/2021 Bác Yến – Chuyển khoản Eximbank (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Đóng góp cho Chương trình Mâm cơm giao thừa 2,290,000  
28/12/2021 Cô Trước và Chú Châu – Chuyển khoản Eximbank (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Đóng góp cho Chương trình Mâm cơm giao thừa 13,167,000  
28/12/2021 Cô Xuân Quỳnh – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 1,000,000
28/12/2021 Tập thể 9V – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 3,000,000  
29/12/2021 Ông Bà Cung – Thủy – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 7,000,000  
30/12/2021 Cô Hồng Giang – Tham gia chương trình Mâm cơm giao thừa 500,000  
31/12/2021 Ông Bà Trần Trọng Đàm – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 2,000,000