Cập nhật đóng góp Tháng 11-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
03/11/2021MAI QUYNH TAM – Chuyển khoản Eximbank500,000 
03/11/2021Ông Bà Phan Thạnh và các cháu (Florida)9,052,000400 USD x 22,630
03/11/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường500,000 
04/11/2021Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank1,000,000 
9/11/20221Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank500,000 
11/11/2021Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank5,000,000 
18/11/2021Bà Bùi Minh Túy – Chuyển khoản Eximbank – Giúp đỡ người lao động khuyết tật nghèo4,514,000200 USD x 22,570
18/11/2021Cô Nguyễn Phương Anh – Chuyển khoản Eximbank – Giúp đỡ người lao động khuyết tật nghèo11,285,000500 USD x 22,570
19/11/2021Ông Nguyễn Quang Tuyến – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ em Lê Nguyễn Phương Quyên năm học 2021-20225,000,000 
22/11/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Em Đến Trường1,000,000 
25/11/2021Ông Hoàng Minh Trung – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 2 học sinh nghèo tại Thừa Thiên-Huế12,000,000 
27/11/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank2,000,000 
30/11/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank3,100,000