Cập nhật đóng góp Tháng 10-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/10/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 700,000
01/10/2022 Bà Hà Lục Trần – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường – 500 USD (23,700 VND/USD) 11,850,000
03/10/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
03/10/2022 Thanh – Chuyển khoản Eximbank – Thanh – Quyên góp 50,000
03/10/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 100,000
07/10/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Giúp trẻ mồ côi tại mái ấm. 100,000
07/10/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
08/10/2022 Cuong Le – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường.. 1,500,000
09/10/2022 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường.. 500,000
10/10/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Em Đến Trường. 1,000,000
11/10/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
12/10/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
13/10/2022 Cô Bạch Yến – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 6 học sinh Năm học 2022-2023 (Đợt 1). 18,000,000
14/10/2022 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
16/10/2022 Cô Tú Mỹ, Cô Phương (Texas) và Cô Karen (Cali) (Người Gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ bữa ngon cho bà con lao động và học sinh nghèo. 7,260,000
16/10/2022 Cô Quỳnh Anh – Bảo trợ việc học cho 2 sinh viên và 3 học sinh – Năm học 2022-2023. 47,840,000
16/10/2022 Ông Đỗ Văn Vịnh – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ việc học cho 2 học sinh – Năm học 2022-2023. 12,000,000
17/10/2022 Mềnh Chu – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
19/10/2022 Cô Triệu Minh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,300,000
19/10/2022 Anh Chị Cung – Thủy (Người chuyển tiền: Lê Thị Xuân Lan) – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,340,812
19/10/2022 Cô Bích Thủy – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,500,000
19/10/2022 Ông Bà Phan Thạnh (Florida) – Hỗ trợ học sinh nghèo Trường Tình Thương Lasan-Tân Hưng. 2,500,000
25/10/2022 CÔNG TY TNHH WELHUNT VIỆT NAM – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5 Laptop Asus
28/10/2022 Vu Khac Hiep – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,500,000
29/10/2022 Anh Thiên Khôi – Hỗ trợ Phiên chợ từ thiện. Sách truyện đủ loại (48 kg)
30/10/2022 QTH – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000