Cập nhật đóng góp Tháng 10-2021

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/10/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 2,100,000  
01/10/2021 Cô Chú Hoài Nghĩa – Như Quỳnh – Chuyển khoản Eximbank 12,000,000  
02/10/2021 NHTN – Chuyển khoản Eximbank 200,000  
03/10/2021 Thụ Nhân Âu Châu 40,000,000  
03/10/2021 Cô Duyen My Phan – Hỗ trợ 80 học sinh và gia đình gặp khó khăn vì Covid 19 6,789,000 (300 USD x 22,630)  
03/10/2021 Cô Thủy – Hỗ trợ 80 học sinh và gia đình gặp khó khăn vì Covid 19 4,526,000 (200 USD x 22,630)  
05/10/2021 Cô Bạch Yến – Hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn vì Covid 19 – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  
05/10/2021 Ông Dũng Trần 45,260,000 (2,000 USD x 22,630)  
06/10/2021 Ông Trần Trọng Hân – Tài trợ quán cơm Nụ Cười nấu 1 bữa trưa cho bà con nghèo – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  
06/10/2021 Cô Vũ Thị Kim Hải – Ủng hộ 800 quyển tập cho Nụ Cười 3-Em Đến Trường – Chuyển khoản Eximbank 4,800,000  
07/10/2021 Gia đình Diệu Phương (Mỹ) – Tiếp tế cho người lao động đi xe máy về quê Bình Định và Quảng Trị 11,500,000  
07/10/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 300,000  
07/10/2021 Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank 500,000  
13/10/2021 Anh Chị Thiên – Nga – Chuyển khoản Eximbank 6,800,000  
16/10/2021 Bác Trần Văn Châu – Hỗ trợ học sinh nghèo học online   8 máy vi tính cũ
17/10/2021 Be Tuan – Chuyển khoản Eximbank 10,000,000  
18/10/2021 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  
20/10/2021 Tran Thi Nguyen Hanh – Chuyển khoản Eximbank 10,000,000  
21/10/2021 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000  
21/10/2021 Ông Thái Thành Phương (Munich) – Chuyển khoản Eximbank 4,500,000  
22/10/2021 Ông Bà Đàm – Lương 2,000,000  
22/10/2021 Ông Trần Đại Tiếng 6,787,500 (300 USD x 22,625)  
22/10/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000  
23/10/2021 Bà Điệp Hứa 4,525,000 (200 USD x 22,625)   
24/10/2021 Hải Đăng – Mai Khôi – Minh Tú – Chuyển khoản Eximbank – Gửi tiền giúp cho người nghèo 6,350,000  
26/10/2021 IBFT – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ bữa ăn. 200,000  
29/10/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 1,500,000