Cập nhật đóng góp Tháng 1-2023

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/01/2023 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
02/01/2023 Ông Phạm Phú Ngọc Trai – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão. 5,000,000
03/01/2023 Bà Dục Tú – Hỗ trợ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão (200 USD x 23.700 VND/USD). 4,740,000
03/01/2023 Anh Chị Ba Phong – Chuyển khoản Eximbank – Góp sức cho Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão. 10,000,000
03/01/2023 Cô Phương Khanh – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Chương trình “Mâm cơm giao thừa”. 2,500,000
05/01/2023 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 800,000
05/01/2023 Anh Chị Châu-Vân – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ bệnh nhi ung thư nghèo tại Bệnh viện Ung Bướu – Tết Quý Mão. 5,000,000
06/01/2023 Cô Thiên Trang – Cô Phương Khanh – Hỗ trợ Phiên chợ từ thiện. 30 kg áo quần + 10 túi xách + 1 máy tính bàn + 1 Ipad + 2 Laptop
06/01/2023 Chị Nguyễn Thảo Yên – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
06/01/2023 Chị Nguyễn Thảo Yên – Hỗ trợ Phiên chợ từ thiện. 5 kg quần áo + 3 chai dầu gội + 1 chai sữa tắm + gôm tẩy (dụng cụ học sinh)
06/01/2023 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
06/01/2023 Cô Minh Phong – Tặng xe đạp cho học sinh của Dự án. 1 chiếc xe đạp cũ
07/01/2023 Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dụ án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
07/01/2023 Chị Trang – Hỗ trợ Phiên chợ từ thiện. 33 kg quần áo
07/01/2023 NGOC PHAM – Ủng hộ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão (200 AUD x 16.000 VND/AUD). 3,200,000
07/01/2023 LAN DO – Ủng hộ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão (100 AUD x 16.000 VND/AUD). 1,600,000
07/01/2023 QUYEN PHAN – Ủng hộ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão (100 AUD x 16.000 VND/AUD). 1,600,000
07/01/2023 BICH VU – Ủng hộ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão (50 AUD x 16.000 VND/AUD). 800,000
07/01/2023 Ông Michael Đặng – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường (500 USD x 23.630 VND/USD). 11,815,000
07/01/2023 Lê Thị Bích Ngọc – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
07/01/2023 Ông Trần Kim Sơn – Trường Chánh trị Kinh doanh – Khóa 6  VĐH Đà Lạt – Chuyển khoản Eximbank – Góp cho Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,000,000
09/01/2023 Ông Bà Trần Trọng Khánh – Tài trợ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão (300 USD x 23.500 VND/USD). 7,050,000
10/01/2023 Thu bán hàng Phiên chợ từ thiện (ngày 08-01-2023). 26,330,000
10/01/2023 Thu từ Thùng từ thiện tại Phiên chợ từ thiện (ngày 08-01-2023). 1,700,000
11/01/2023 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
11/01/2023 Ông Bà Chức – Loan – Bảo trợ em Huỳnh Phúc Khang – Năm học 2023-2024. 6,000,000
11/01/2023 NGUYEN THI NGOC LAN DRS LIM AND LE – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 -Em Đến Trường. 1,000,000
12/01/2023 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
13/01/2023 Anh Chị Đức Sơn – Hoàng Anh – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,000,000
13/01/2023 Anh Đào HGHM – Chuyển khoản Eximbank – Quyên góp quỹ. 2,000,000
14/01/2023 Lãi tiền gửi tài khoản 210110101000315. 10,924
14/01/2023 Chị Thủy – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường Giày thể thao, nón, quần áo, dụng cụ làm bếp, thuốc giảm đau – sát khuẩn, bình giữ nhiệt, …
15/01/2023 CÁC CHỊ EM 9V – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão 6,000,000
16/01/2023 CHLOE ĐOAN – Ủng hộ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão (200 USD x 23,600 VND/USD) 4,720,000
16/01/2023 CÔ DIỆU PHƯƠNG – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường (100 USD x 23,600 VND/USD)  2,360,000
17/01/2023 BÀ CÚC TRƯƠNG – Chuyển khoản Eximbank – Biếu Tết cho các trẻ em bị ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu 23,300,000
17/01/2023 TĂNG THÂN NỤ HỒNG – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão giúp bà con lao động nghèo 93,200,000
17/01/2023 ÔNG VŨ THÁI HÒA – Chuyển khoản Eximbank – Tặng quà Tết cho 4 học sinh được bảo trợ (1,000,000 đồng/học sinh) – Người gửi: Nguyễn Thị Thu Cúc 4,000,000
18/01/2023 Chị NGỌC MÚP – Đóng góp Chương trình “Mâm cơm giao thừa” Tết Quý Mão 2,000,000
18/01/2023 NGUYEN THANH TUNG – Chuyển khoản Eximbank 300,000
18/01/2023 NGUYEN VAN HIEP – Chuyển khoản Eximbank 10,000
18/01/2023 NGUYEN THI HOANG THA – Chuyển khoản Eximbank 10,000
19/01/2023 Ẩn Danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp từ thiện 500,000
20/01/2023 Lãi tiền gửi tài khoản 221080689000033 10,177
20/01/2023 CÔ DIỆU PHƯƠNG – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường (100 USD x 23,600 VND/USD) 2,360,00
20/01/2023 TRAN THI HANH – Chuyển khoản Eximbank – Chuyển tiền hỗ trợ cho trẻ em đến trường 50,000
21/01/2023 Ông Bà TRẦN TRỌNG HÂN – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Nụ Cười 3-Em Đến Trường 2,000,000
25/01/2023 Anh THIÊN KHÔI – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2022-2023 6,000,000
25/01/2023 HOANG THANH HANG – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ chương trình Nụ Cười 3-Em Đến Trường 1,000,000