Cập nhật đóng góp Tháng 1-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/01/2022 Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 500,000  
01/01/2022 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank – Tham gia Chương trình Mâm cơm giao thừa 1,000,000  
02/01/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 300,000  
03/01/2022 Ông Trần Văn Ca- Chuyển khoản Eximbank – Tham gia Chương trình Mâm cơm giao thừa 50,000,000  
03/01/2022 Cô Nguyễn Thị Trang Đài – Chuyển khoản Eximbank – Tặng 3 “Mâm cơm giao thừa” cho học sinh được bảo trợ 1,500,000  
03/01/2022 Cô Bạch Yến – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 6 học sinh Năm học 2021-2022 (Đợt 1) 10,000,000  
03/01/2022 Cô Kim Hải – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ 80 phần quà Tết cho học sinh nghèo Quận 7 16,000,000  
03/01/2022 Ông Thái Thanh Phương (Munich) – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 15,000,000  
03/01/2022 Ông Thái Thanh Phương (Munich) – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ 2 vé xe về quê cho người lao động nghèo 2,500,000  
05/01/2022 Cựu sinh viên Khóa 6 – Trường Chánh trị Kinh doanh – Viện Đại học Đà Lạt – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3-Em Đến Trường 100,176,252  
10/01/2022 Cô Thùy Trang – Quỳnh Anh (San Jose) – Chuyển khoản Eximbank – Tham gia chương trình Mâm cơm giao thừa 11,825,000  
11/01/2022 Ông Bà Chức – Loan – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2022-2023 5,750,000  
11/01/2022 Bà Yen Lam – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2022-2023 5,750,000  
13/01/2022 Nguyen Quang Trinh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp chương trình Em Đến Trường 1,000,000  
14/01/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  

15/01/2022

Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 2,100,000  

20/01/2022

Tăng thân Nụ Hồng – Chuyển khoản Eximbank – Yểm trợ Chương trình Mâm cơm giao thừa 54,192,000  

20/01/2022

Ông Đinh Hùng – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 5,000,000  
20/01/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Tặng 4 Mâm cơm giao thừa 2,000,000  
21/01/2022 Ông Đặng Michael – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 11,500,000  
22/01/2022 Thụ nhân Âu Châu – Biếu Quà Tết cho bà con nghèo 44,000,000  
23/01/2022 Anh Vũ Thái Hòa – Chuyển khoản Eximbank (Người gửi: Cô Thu Cúc) – Tặng học sinh nghèo dịp Tết 5,000,000