Cập nhật đóng góp Tháng 04-2019

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
6/4/2019
Ông Nghiêm Đình Trần
2,315,000(100 USD x 23.150)
11/4/2019
Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank
5,000,000
12/4/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào -Vân : Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 4/2019
11,580,000 (500 USDx 23.160)
15/4/2019
Anh Vũ Khắc Hiệp – CK Eximbank
2,000,000
19/4/2019
Bà Nguyễn Thị Mai
11,577,500(500 USD x23,155)
20/4/2019
Bà Trần Lục Hà 9,262,000(400 USD x23,155)
20/4/2019
Ông Trần Trọng Khánh 2,315,500(100 USD x23,155)
21/4/2019
Bà Anh Thơ
11,577,500(500 USD x23,155)
24/4/2019
Chị Nga
 1.240 cuốn Tập + 826 Bút chì
25/4/2019
Ông Phạm Chí Thành ( Nam Cali)
2,321,000( 100 USD x23.210)
25/4/2019
Lãi tài khoản gửi ngân hàng
766đ
26/4/2019
Quach Thi Thanh Tam – CK Eximbank
200,000
12/04/2019
Nguyen Thi Hong Chau ( chuyển khoản VCB) ủng hộ dự án giáo dục Em đến Trường nụ cười 3
1.000.000