Cập nhật đóng góp Tháng 03-2019

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
1/3/2019
GS Trần Văn Thọ (Nhuận bút Thời báo  Kinh tế Sài Gòn ) – CK Eximbank : Người gửi : Quang Truong – Cam Tuyen
8,000,000
8/3/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân
(Mỹ) – CK Eximbank : Hỗ trợ Cơm trưa các Lớp học Tình thương
11,580,000
11/3/2019
Ông Trần Trọng Đàm
1,000,000
12/3/2019
Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank
5,000,000
12/3/2019
Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp
( IDECAF)
 12 thùng Sách
21/3/2019
Vũ Khắc Hiệp – CK Eximbank
2,000,000