Cập nhật chi Tháng 8-2021

NgàyDiễn giảiSố tiền
01/08/2021Tiền thuê nhà tháng 8/202114,500,000
01/08/2021Em Khưu Ngọc Bảo Trân – Sinh viên năm nhất Đại học Mở TP HCM – Học phí HK19,324,025
02/08/2021Tài trợ 3 bữa cơm cho bà con nghèo – Chi theo chỉ định của Nhà hảo tâm (Phiếu thu 032951, 032954)15,000,000
04/08/2021Em Lê Minh Tài – Sinh viên năm nhất Đại học Công nghệ Sài Gòn – Học phí HK114,190,000
05/08/2021Tiền nước tháng 7/202150,715
10/08/2021Tài trợ 3 bữa cơm cho bà con nghèo – Chi theo chỉ định của Nhà hảo tâm (Phiếu thu 032963, 032976, 032977)21,000,000
12/08/2021Tiền điện thoại và internet tháng 7/2021275,000
14/08/2021Phí SMS tháng 8,9,10-2021/Tài khoản 221080689000033, SĐT 0903906100, 0919690706110,000
17/08/2021Phí SMS tháng 8,9,10-2021/Tài khoản 210110101000315, SĐT 090636509033,000
18/08/2021Phí SMS tháng 8,9,10-2021/Tài khoản 221080689000033, SĐT 033973319055,000
23/08/2021Phí Ngân hàng nhà nước nhận tiền từ nước ngoài (Phiếu thu 032990)119,000
24/08/2021Hỗ trợ 250 phần quà giúp bà con nghèo tỉnh Gia Lai (Tây Nguyên) – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm (Phiếu thu 032990)50,000,000
25/08/2021Tài trợ 5 bữa cơm cho bà con nghèo – Chi theo chỉ định của Nhà hảo tâm (Phiếu thu 032968)25,000,000
26/08/2021Phí SMS tháng 8,9,10-2021/Tài khoản 221080689000033, SĐT 090636509055,000