Cập nhật chi Tháng 7-2021

gàyDiễn giảiSố tiền
01/07/2021Tiền thuê nhà tháng 7/202114,500,000
02/07/2021Tiền nước tháng 6/202150,715
13/07/2021Phí SMS tháng 8,9,10-2021/Tài khoản 210110101000315, SĐT 0903906100, 091969070666,000
16/07/2021Tiền điện thoại và internet tháng 6/2021275,000
22/07/2021Tài trợ 2 bữa cơm cho bà con nghèo – Chi theo chỉ định của Nhà hảo tâm (Phiếu thu 032967)15,000,000
30/07/2021Phí Ngân hàng nhà nước nhận tiền từ nước ngoài (Phiếu thu 032968)150,000