Cập nhật chi Tháng 5-2022

 

Ngày Diễn giải Số tiền
03/05/2022 Em Lê Thanh Tuyền – Lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí tháng 04+05/2022: Học buổi 2 (600,000) + Tiếng anh tăng cường (400,000). 1,000,000
03/05/2022 Tiền thuê nhà tháng 05/2022. 14,500,000
03/05/2022 Em Võ Thị Yến Linh – Lớp 10 Trường Nguyễn Trường Tộ: Học phí học kỳ 2/2022: Tiền học phí 04 tháng (1,068,000) + Học bạ, giấy thi, hồ sơ học sinh (100,000) + Tiền học liệu (70,000) + Cơ sở vật chất (58,000). 1,296,000
04/05/2022 Em Phạm Minh Hiền – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Thi đánh giá năng lực. 205,000
04/05/2022  Em Nguyễn Hoài Nam – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Thi đánh giá năng lực. 205,000
04/05/2022  Em Nguyễn Hoài Nam – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí các môn tự chọn từ tháng 12/2021->05/2022 (300,000) + Điện máy lạnh tháng 04+05/2022 (70,000) + Trải nghiệm tháng 04+05/2022 (200,000). 570,000
04/05/2022 Em Lê Kim Phụng – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 04+05/2022: Điện máy lạnh (70,000) + Buổi 2 (600,000) + Các môn tự chọn (100,000) + Trải nghiệm (200,000). 970,000
04/05/2022 Em Lại Thụy Thanh Trúc – Lớp 11 Trường THPT Phước Kiển: Học phí tháng 04/2022: Tiếng anh với giáo viên người nước ngoài (225,000) + Buổi 2 (300,000). 525,000
04/05/2022 Em Đinh Phú Khang – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hiền: Học phí tháng 05/2022. 300,000
05/05/2022 Em Phan Văn Tâm – Lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi: Ấn phẩm, phù hiệu (55,000) + Giấy thi (40,000) + Tin nhắn điện tử (100,000) + Học phí tháng từ tháng 02->04/2022: Học buổi 2 (900,000) + Nước uống (30,000) + Tài trợ giáo dục (90,000) + Tiếng anh với giáo viên bản ngữ (600,000). 1,815,000
07/05/2022 Em Nguyễn Phương Thùy – Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Huệ: Đề thi, giấy thi (20,000) + Nước uống từ tháng 01->05/2022 (50,000) + Học phí từ tháng 02->05/2022: Học buổi 2 (525,000) + Kỹ năng sống (280,000) + Anh văn với giáo viên bản ngữ (350,000) + Tin học (140,000). 1,365,000
07/05/2022 Em Nguyễn Hữu Lộc – Lớp 9 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Học phí tháng 04/2022: Học buổi 2 (80,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Năng khiếu (60,000). 220,000
09/05/2022 Em Phạm Trung Hậu – Lớp 7 Trường THCS Lê Thành Công: Học phí tháng 04+05/2022: Tin học (60,000) + Buổi 2 (160,000) + Nước uống (20,000) + Tiếng anh (250,000) + Giáo dục công dân (63,000) + Kỹ năng sống (120,000) + Stem (160,000). 833,000
10/05/2022 Em Lê Hoàng Huy – Lớp 8 Trường THCS Chi Lăng: Ấn phẩm (20,000) + Học phí từ tháng 02->05/2022: Học buổi 2 (525,000) + Anh văn nước ngoài (350,000) + Kỹ năng sống (280,000) + Nước uống (50,000) + Nghề tháng 04+05/2022 (40,000) + Tin học tháng 04+05/2022 (120,000). 1,385,000
10/05/2022 Tiền điện thoại và internet tháng 04/2022. 283,652
10/05/2022 Tiền nước tháng 05/2022. 97,686
10/05/2022 Em Võ Thụy Ngọc Thủy – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Tiền ôn thi tốt nghiệp THCS. 1,070,000
11/05/2022 Em Lê Kim Phụng – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Tiền ôn thi tốt nghiệp THPT. 3,600,000
12/05/2022 Em Nguyễn Hoài Nam – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Tiền học thêm môn Lý tháng 03+04+05/2022. 1,500,000
12/05/2022 Em Phạm Minh Hiền – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Tiền học thêm môn Lý tháng 03+04+05/2022. 1,500,000
13/05/2022 Em Nguyễn Hữu Tài – Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền: Giấy thi, đề kiểm tra (80,000) + Học buổi 2 tháng 05/2022 (80,000). 160,000
14/05/2022 Em Nguyễn Trung Hiếu – Lớp 12 Trường THPT Dương Văn Dương: Tiền ôn thi tốt nghiệp THPT. 1,600,000
14/05/2022 Phí SMS tháng 5,6,7-2022/Tài khoản 221080689000033, SĐT: 091 969 0706. 66,000
14/05/2022 Phí SMS tháng 5,6,7-2022/Tài khoản 221080689000033, SĐT: 090 390 6100. 66,000
16/05/2022 Em Phạm Hồng Ngọc – Lớp 8 Trường THCS Chi Lăng: Học phí tháng 05/022: Buổi 2 (150,000) + Anh văn nước ngoài (100,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000) + Nghề (20,000) + Tin học (40,000). 400,000
16/05/2022 Em Nguyễn Hoàng Linh – Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền: Học phí tháng 04/022: Giáo dục Kỹ năng sống (80,000) + Buổi 2 (80,000) + Tiếng anh người nước ngoài (200,000). 360,000
17/05/2022 Em Lê Tùng Quang – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 04/2022: Buổi 2 (80,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Năng khiếu (60,000) + Tiền điện (25,000) + Tin học (60,000) + Tiền ôn thi tốt nghiệp THCS (1,070,000). 1,375,000
17/05/2022 Phí SMS tháng 5,6,7-2022/Tài khoản 210110101000315, SĐT: 090 6365 090. 49,500
17/05/2022 Phí SMS tháng 5,6,7-2022/Tài khoản 221080689000033, SĐT: 033 9733 190. 66,000
17/05/2022 Em Lê Nguyễn Kim Ngọc – Lớp 4 Trường TH Phú Mỹ: Học phí tháng 05/2022: Kỹ năng sống (80,000) + Tiền điện (25,000) + Tiếng anh tăng cường (60,000) + Buổi 2 (70,000) + Tin học (50,000). 285,000
17/05/2022 Em Trần Tri Ân – Lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 05/2022: Học buổi 2 (150,000) + Nước uống (15,000) + Anh văn nước ngoài (100,000) + Kỹ năng sống (80,000). 345,000
17/05/2022 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 05/2022: Anh văn với giáo viên bản ngữ (100,000) + Buổi 2 (150,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000) + Tin học (40,000). 380,000
18/05/2022 Em Đặng Triệu Vĩ – Lớp 7 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Học phí tháng 05/2022: Buổi 2 (40,000) + Kỹ năng sống (40,000) + Năng khiếu (30,000) + Stem (40,000) + Tiếng anh với người nước ngoài (100,000). 250,000
19/05/2022 Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang – Lớp 8 Trường THCS Quang Trung: Học phí tháng 04+05/2022: Buổi 2 (300,000) + Vi tính (80,000) + Anh văn nước ngoài (200,000) + Kỹ năng sống (160,000) + Nước uống (20,000). 760,000
19/05/2022 Em Lương Thiên Thy – Lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 05/2022: Học buổi 2 (150,000) + Nước uống (15,000) + Anh văn nước ngoài (100,000) + Kỹ năng sống (80,000). 345,000
19/05/2022 Em Võ Thụy Ngọc Thủy – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 04+05/2022: Buổi 2 (100,000) + Kỹ năng sống (100,000) + Năng khiếu (75,000) + Tiền điện (25,000) + Tin học (120,000). 420,000
21/05/2022 Em Phạm Minh Hiền – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Tiền ôn thi tốt nghiệp THPT (Học buổi sáng). 2,160,000
21/05/2022 Em Phạm Tấn Tài – Sinh viên năm 1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Học phí học kỳ 2. 6,563,500
23/05/2022 Em Nguyễn Văn Kha – Lớp 7 Trường THCS Phước Lộc: Học phí tháng 02+03+04+05/2022: Buổi 2 (320,000) + Anh văn bản ngữ (1,000,000) + Tin học (120,000) + Kỹ năng sống (240,000) + Giấy kiểm tra, đề kiểm tra (40,000) + Nước uống (40,000) + Sổ liên lạc điện tử (60,000). 1,820,000
23/05/2022 Em Nguyễn Lê Minh Thái – Lớp 6 Trường THCS Ba Đình: Học phí tháng 04+05/2022: Tin học (90,000) + Anh văn với giáo viên nước ngoài (250,000) + Kỹ năng sống (100,000) + Nước uống (25,000) + Bảo hiểm y tế 12 tháng (563,220). 1,028,220
24/05/2022 Em Hà Quốc Triệu – Lớp 11 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí tháng 05/2022: Buổi 2 (300,000) + Lệ phí thi nghề THPT (200,000). 500,000
24/05/2022 Em Huỳnh Phúc Khang – Lớp 8 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 05/2022. 212,500
24/05/2022 Em Lại Thụy Thanh Trúc – Lớp 11 Trường THPT Phước Kiển: Học phí tháng 05/2022: Tiếng anh với giáo viên người nước ngoài (112,000) + Buổi 2 (150,000). 262,000
24/05/2022 Tiền điện tháng 05/2022. 247,326
25/05/2022 Em Đặng Quốc Huy – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 04+05/2022: Điện máy lạnh (70,000) + Buổi 2 (600,000) + Các môn tự chọn (100,000) + Trải nghiệm (200,000) + Tiền học thêm môn Anh văn tháng 05/2022 (500,000). 1,470,000
25/05/2022 Em Đặng Triệu Vĩ – Lớp 7 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Học phí tháng 04/2022: Buổi 2 (80,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Năng khiếu (60,000) + Stem (80,000) + Tiếng anh với người nước ngoài (200,000). 500,000
26/05/2022 Phí SMS tháng 5,6,7-2022/Tài khoản 221080689000033, SĐT: 090 6365 090. 66,000
27/05/2022 Em Lê Văn Biển – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hiền: 2 bộ đồ đồng phục (600,000) + 1 bộ đồ thể dục (180,000) + Học phí tháng 04/2022: Giáo dục Kỹ năng sống (80,000) + Buổi 2 (80,000) + Tiếng anh người nước ngoài (200,000). 1,140,000
27/05/2022 Em Trần Lê Hoài Thương – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Tiền học thêm môn Hóa tháng 04+05/2022. 1,000,000
28/05/2022 Tiền xe chở tập từ Lớp học Tình thương Hòa Hảo. 350,000
30/05/2022 Em Bùi Minh Mẫn – Lớp 11 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7: Mua máy tính Khoa học Casio FX-580VN X. 679,000
31/05/2022 Lương và bồi dưỡng nhân viên tháng 5-2022. 15,000,000