Cập nhật chi Tháng 4-2022

 

Ngày Diễn giải Số tiền
02/04/2022 Tiền thuê nhà tháng 04/2022. 14,500,000
04/04/2022 Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang – Lớp 8 Trường THCS Quang Trung: Học phí tháng 02+03/2022: Buổi 2 (225,000) + Vi tính (60,000) + Anh văn nước ngoài (150,000) + Kỹ năng sống (120,000) + Nước uống (20,000) + Ấn phẩm (20,000). 595,000
04/04/2022 Em Phạm Trung Hậu – Lớp 7 Trường THCS Lê Thành Công: Học phí tháng 01+02+03/2022: Tin học (75,000) + Buổi 2 (200,000) + Nước uống (25,000) + Tiếng anh (250,000) + Kỹ năng sống (120,000) + STEM (160,000). 830,000
04/04/2022 Tiền nước tháng 04/2022. 65,124
06/04/2022 Em Lê Nguyễn Kim Ngọc – Lớp 4 Trường TH Phú Mỹ: Học phí tháng 04/2022: Kỹ năng sống (80,000) + Tiền điện (25,000) + Tiếng anh tăng cường (60,000) + Buổi 2 (70,000) + Tin học (50,000). 285,000
07/04/2022 Em Trần Tri Ân – Lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 04/2022: Học buổi 2 (150,000) + Nước uống (15,000) + Anh văn nước ngoài (100,000) + Kỹ năng sống (80,000). 345,000
07/04/2022 Em Huỳnh Phúc Khang – Lớp 8 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Đề kiểm tra (80,000) + Kỹ năng sống tháng 02+03/2022 (120,000) + Tin học tháng 02+03/2022 (90,000) + Năng khiếu tháng 03/2022 (60,000) + Nghề tháng 03/2022 (25,000). 375,000
07/04/2022 Tiền điện thoại và internet tháng 03/2022. 288,002
08/04/2022 Em Lê Ngọc Hà – Lớp 7 Trường THCS Trần Quốc Tuấn: Học phí tháng 04+05/2022: Kỹ năng sống (160,000) + Stem (320,000) + Tiếng anh nước ngoài (400,000) + Tin học (120,000). 1,000,000
08/04/2022 Tiền rác tháng 04+05+06/2022. 300,000
08/04/2022 Em Nguyễn Thị Trâm Như – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: Học buổi 2 tháng 04+05/2022. 600,000
08/04/2022 Tiền xe chở tập từ Lớp học Tình Thương Hòa Hảo 350,000
08/04/2022 Em Hà Quốc Triệu – Lớp 11 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Các khoản đầu năm: phần mềm học online (80,000) + Tin nhắn điện tử (60,000) + Đề thi, giấy thi (60,000) + Ấn chỉ, phù hiệu, sổ liên lạc (40,000) + phí vệ sinh lớp học (4 tháng) (60,000) + Học buổi 2 tháng 4/2022 (300,000). 600,000
09/04/2022 Em Nguyễn Hữu Lộc – Lớp 9 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Học phí tháng 3/2022: Buổi 2 (80,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Năng khiếu (45,000). 205,000
12/04/2022 Em Nguyễn Hoài Phương – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Thị Hương: Bảo hiểm y tế 12 tháng (562,220) + Sách giáo khoa (570,000) + Giấy kiểm tra cả năm (50,000) + Nước uống (35,000) + Ấn phẩm, sổ liên lạc, báo bài (22,000) + Học phí học kỳ 2 ( tháng 02+03+04+05/2022): Học buổi 2 (280,000) + Tiếng anh tăng cường (280,000) + Tin học (105,000) + Tiếng anh với người nước ngoài (350,000) + Kỹ năng sống (210,000) + Năng khiếu (280,000). 2,744,220
12/04/2022 Em Trần Lê Hoài Thương – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Tiền học thêm môn Hóa tháng 02 (300,000) + Tháng 03 (500,000). 800,000
12/04/2022 Em Nguyễn Tấn Thành – Sinh viên năm 1 Trường Đại học Bách Khoa: Hỗ trợ một phần học phí Học kỳ 2. 2,500,000
12/04/2022 Em Nguyễn Hữu Tài – Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền: Học phí tháng 04/2022: Giáo dục kỹ năng sống (80,0000) + Học buổi 2 (80,000) + Tiếng anh với người nước ngoài (200,000). 360,000
12/04/2022 Em Đinh Phú Khang – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hiền: Học phí tháng 04/2022: Giáo dục kỹ năng sống (80,0000) + Học buổi 2 (80,000) + Tiếng anh với người nước ngoài (200,000). 360,000
12/04/2022 Em Nguyễn Minh Quốc – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Thị Thập: Đề kiểm tra cả năm (80,000) + Sổ liên lạc điện tử HK2 (30,000) + Phần mềm online (80,000) + Các khoản thu tháng 02+03+04/2022: Tiếng anh với người nước ngoài (400,000) + Năng khiếu (120,000) + Giáo dục Kỹ năng sống (160,000) + Stem (400,000) + Tổ chức học tin học (120,000) + Học bơi (154,000) + Học buổi 2 (160,000) + Đề án Tin học Quốc tế – Học liệu (250,000) + Đề án Tin học Quốc tế – 25 tiết tin học theo chuẩn QT (250,000). 2,204,000
13/04/2022 Em Đặng Quốc Huy – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Học thêm môn Anh văn tháng 03/2022 (500,000) + Tháng 04/2022 (500,000) + Học phí tháng 03/2022: Học buổi 2 (300,000) + Các môn tự chọn (50,000). 1,350,000
13/04/2022 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 04/2022: Anh văn bản ngữ (100,000) + Buổi 2 (150,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000) + Tin học (40,000). 380,000
13/04/2022 Em Phạm Hồng Ngọc – Lớp 8 Trường THCS Chi Lăng: Học phí tháng 04/2022: Buổi 2 (150,000) + Anh văn nước ngoài (100,00) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000) + Nghề (20,000) + Tin học (80,000). 440,000
13/04/2022 Em Phạm Huy Hoàng – Lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ: Học phí tháng 04/2022: Giáo dục kỹ năng sống (70,000) + Thể dục thể thao tự chọn (70,000) + Buổi 2 (300,000) + Tiếng anh với người nước ngoài (195,000) + Tin học tăng cường (70,000). 705,000
13/04/2022 Em Lê Tùng Quang – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Đề kiểm tra cả năm (80,000) + Học phí tháng 02+03/2022: Kỹ năng sống (120,000) + Tin học (90,000) + Buổi 2 (80,000) + Năng khiếu (60,000). 430,000
15/04/2022 Em Lý Thị Diễm Thúy – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: Học buổi 2 tháng 04+05/2022. 600,000
16/04/2022 Em Hồ Nguyễn Trúc Phương – Lớp 12 Trường THPT Dương Văn Dương: Học buổi 2 tháng 04+05/2022. 600,000
16/04/2022 Em Nguyễn Thị Ngọc Hân – Lớp 12 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7: Thi Ứng dụng Tin học căn bản. 450,000
19/04/2022 Em Đoàn Đỗ Thùy Trang – Lớp 9 Trường THCS Trần Quốc Tuấn: Học phí tháng 04+05/2022: Điện (50,000) + Học buổi 2 (160,000) + Kỹ năng sống (160,000) + Tiếng anh nước ngoài (400,000). 770,000
19/04/2022 Em Lương Thiên Thy – Lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 04/2022: Học buổi 2 (150,000) + Nước uống (15,000) + Anh văn nước ngoài (100,000) + Kỹ năng sống (80,000). 345,000
19/04/2022 Tiền Dân phòng quý 1+quý 2/2022. 600,000
20/04/2022 Em Hoàng Ngọc Bình Minh – Lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 04+05/2022: Điện máy lạnh (70,000) + Học buổi 2 (600,000) + Các môn tự chọn (100,000) + Trải nghiệm (200,000). 970,000
21/04/2022 Phí SMS tháng 4,5,6-2022/Tài khoản 210110101000315, SĐT 0903906100 + 0919690706. 99,000
21/04/2022 Em Lê Thị Ngọc Muội – Lớp 12 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7: Thi Ứng dụng Tin học căn bản. 450,000
21/04/2022 Em Nguyễn Tấn Khang – Lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 04+05/2022: Điện máy lạnh (70,000) + Học buổi 2 (600,000) + Các môn tự chọn (100,000) + Trải nghiệm (200,000). 970,000
21/04/2022 Tiền điện tháng 04/2022. 301,704
23/04/2022 Em Huỳnh Phúc Khang – Lớp 8 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 04/2022: Kỹ năng sống (80,000) + Năng khiếu (60,000) + Nghề (25,000) + Tiền điện (25,000) + Tin học (60,000). 250,000
23/04/2022 Em Phạm Minh Hiền – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Học buổi 2 tháng 12/2021->05/2022 (900,000) + Các môn tự chọn tháng 12/2021->05/2022 (300,000) + Điện máy lạnh tháng 04+05/2022 (70,000) + Trải nghiệm tháng 04+05/2022 (200,000). 1,470,000
25/04/2022 Mua giấy A4 (2 ram: 150,000) + Bao thư A4 (20 cái: 40,000). 190,000
25/04/2022 Tiền xe chở gạo từ Quán cơm Nụ Cười 6. 405,000
25/04/2022 Em Lê Công Vinh – Lớp 10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám: Học phí tháng 04+05/2022: Học buổi 2 (450,000) + Anh văn nước ngoài (270,000) + Tài trợ giáo dục (60,000). 780,000
25/04/2022 Em Nguyễn Trung Hiếu – Lớp 12 Trường THPT Dương Văn Dương: Học buổi 2 tháng 04+05/2022. 600,000
29/04/2022 Lương và bồi dưỡng nhân viên tháng 4-2022. 15,000,000