Cập nhật chi Tháng 4-2021

NgàyDiễn giảiSố tiền
 1/4/2021Tiền thuê nhà tháng 4/2021 14,500,000
2/4/2021 Tiền rác tháng 4,5,6/2021 300,000
2/4/2021 Tiền nước tháng 3/202151,715
2/4/2021 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 4: công lập (60.000đ) + buổi 2 (150.000đ) + tin học (40.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + STEM (180.000đ) + nước uống (10.000đ) + Anh văn nước ngoài (100.000đ)620,000
5/4/2021 Em Nguyễn Phương Thùy – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí công lập tháng 2 (60.000đ) + học phí tháng 3: công lập (60.000đ) + buổi 2 (150.000đ) + tin học (40.000đ) + Anh văn bản ngữ (100.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) +STEM (180.000đ) + nươc uống (10.000đ)680,000
5/4/2021 Tiền thuê người giữ xe Lớp bồi dưỡng tháng 4/2021200,000
7/4/2021 Em Lê Thị Kim Ngọc – Lớp 3 Trường tiểu học Phú Mỹ: Học phí tháng 4: tiền điện (25.000đ) + vệ sinh phí (20.000đ) + buổi 2 (70.00đ) + tiếng Anh (60.000đ) + tin học (50.000đ) + học bơi (154.000đ) +kỹ năng sống (80.000đ) 459,000
7/4/2021 Em Nguyễn Thị Trâm Như – Lớp 10 Trường THPT Dương Văn Dương: Học phí thánh 4+5: buổi 2 (600.000đ) + công lập (200.000đ)800,000
8/4/2021 Em Nguyễn Tuấn Tú – Sinh viên năm I Trường CĐ Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp: Học phí học kỳ 25,500,000
9/4/2021 Em Nguyễn Hữu Tài – Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Hiền: Học phí tháng 4: học bơi (77.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + buổi 2 (80.000đ) + STEM (80.000đ) + Anh văn bản ngữ (200.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + học nghề (25.000đ) + miễn giảm chọ sinh khó khăn (-40.000đ)562,000
9/4/2021 Em Huỳnh Phúc Khang – Lớp 7 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 4: kỹ năng sống (80.000đ) + học sáng chế Robot (160.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + tin học (60.000đ)360,000
9/4/2021 Em Lê Ngọc Hà – Lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Tuấn: Học phí tháng 4: học bơi (77.000đ) + tiền điện (25.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + STEM (160.000đ) + Anh văn bản ngữ (200.000đ) + tin học (60.000đ)662,000
10/4/2021 Tiền điện thoại và internet tháng 3/2021281,006
10/4/2021 Em Hồ Nguyễn Trúc Phương – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: Học phí tháng 4+5: Buổi 2 (600,000đ) + công lập (200.000đ) 800,000
10/4/2021 1 thùng nước suối Satori (24 chai x 500ml)80,000
10/4/2021 Em Phạm Huy Hoàng – Lớp 9 Trường THCS Chi Lăng: Học phí tháng 4: công lập (60.000đ) + buổi 2 (150.000đ) + nước uống (10.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + Anh văn bản ngữ (100.000đ)400,000
10/4/2021 Em Pham Hồng Ngọc – Lớp 7 Trường THCS Chi Lăng: Học phí tháng 4: công lập (60.000đ) + buổi 2 (150.000đ) + tin học (30.000đ) + nước uống (10.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + Anh văn bản ngữ (100.000đ) 430,000
10/4/2021 Em Nguyễn Văn Dương – Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền: Học phí tháng 3: kỹ năng sống (40.000đ) + công lập (300.000đ/HK2) + An văn bản ngữ (50.000đ) + năng khiếu (30.000đ)420,000