Cập nhật chi Tháng 3-2022

 

Ngày Diễn giải Số tiền
01/03/2022 Em Đặng Quốc Huy – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Tiền học thêm môn Anh Văn tháng 02/2022 (500,000) + học buổi 2 tháng 02/2022 (300,000) + các môn tự chọn tháng 02/2022 (50,000). 850,000
01/03/2022 Em Danh Minh Sáng – Lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí tháng 2,3/2022. 600,000
02/03/2022 Em Nguyễn Hoàng Thảo – Sinh viên năm 1 Trường Đại học Trà Vinh: Thẻ Sinh viên + học phí học kì 1. 7,120,000
02/03/2022 Em Nguyễn Thị Trâm Như – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: Dạy học buổi 2 tháng 03/2022. 300,000
03/03/2022 Em Võ Thụy Ngọc Thủy – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Tiền sách giáo khoa (333,700) + Đề kiểm tra năm 2022 (80,000) + Kỹ năng sống tháng 02/2022 (40,000) + Tin học tháng 02/2022 (30,000). 483,700
03/03/2022 Tiền thuê nhà tháng 03/2022. 14,500,000
04/03/2022 Em Đặng Triệu Vĩ – Lớp 7 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Học phí tháng 02/2022. 300,000
05/03/2022 Em Nguyễn Phương Thùy -Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Huệ: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn (593,000) + Ấn phẩm (115,000). 708,000
05/03/2022 Em Nguyễn Hữu Lộc – Lớp 9 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Đề thi năm 2022 (80,000) + học buổi 2 tháng 02/2022 (40,000) + kỹ năng sống tháng 02/2022 (40,000). 160,000
07/03/2022 Thay hộp điều khiển cửa cuốn (1,750,000) + 3 chìa Remote (650,000). 2,400,000
07/03/2022 Em Phạm Huy Hoàng – Lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ: Nước uống học kỳ 2 (35,000) + Các khoản thu tháng 02/2022: Giáo dục kỹ năng sống (35,000) + Thể dục thể thao tự chọn (35,000) + Học buổi 2 (150,000) + Tiếng Anh giáo viên nước ngoài (97,500) + Tin học tăng cường (35,000). 387,500
07/03/2022 Em Phạm Hồng Ngọc – Lớp 8 Trường THCS Chi Lăng: Ấn phẩm (20,000) + Các khoản thu tháng 02/2022: Học buổi 2 (75,000) + Anh văn nước ngoài (50,000) + Kỹ năng sống (40,000) + Nước uống (20,000). 205,000
07/03/2022 Em Lê Công Vinh – Lớp 10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám: Học phí tháng 02/2022: Học buổi 2 nâng cao (300,000) + Anh văn nước ngoài (180,000) + Tài trợ giáo dục (30,000) + Sổ liên lạc học kỳ 2 (60,000). 570,000
08/03/2022 Em Võ Minh Huy – Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Học phí học kỳ 2/2022 (4 tháng): Tiếng Anh (280,000) + Tin học (280,000) + GDCD (60,000) + Tăng tiết (800,000) + Nước uống (20,000) 1,420,000
09/03/2022 Em Lê Nguyễn Kim Ngọc – Lớp 4 Trường Tiểu học Phú Mỹ: Đề kiểm tra năm 2022 (35,000) + Các khoản thu tháng 03/2022: Kỹ năng sống (80,000) + Tiếng anh tăng cường (60,000) + Học buổi 2 (70,000) + Tin học (50,000). 295,000
10/03/2022 Em Hồ Nguyễn Trúc Phương – Lớp 12 Trường THPT Dương Văn Dương: Học phí học buổi 2 tháng 03/2022. 300,000
12/03/2022 Em Lại Thụy Thanh Trúc – Lớp 11 Trường THPT Phước Kiển: Học phí tháng 03/2022: Tiếng anh giaó viên nước ngoài (225,000) + Học buổi 2 (300,000). 525,000
14/03/2022 Tiền nước tháng 03/2022. 48,843
14/03/2022 Tiền điện thoại và internet tháng 02/2022. 279,182
14/03/2022 Em Lê Ngọc Hà – Lớp 7 Trường THCS Trần Quốc Tuấn: Giấy thi cả năm (80,000) + Học online học kỳ 2 (80,000) + Tiền học tháng 02,03/2022: Kĩ năng sống (120,000) + Stem (240,000) + Tiếng anh nước ngoài (300,000) + Tin học (90,000). 910,000
15/03/2022 Em Huỳnh Thị Bích Viên – Lớp 7 Trường THCS Cù Chính Lan: Giấy thi, đề thi cả năm (30,000) + Khám sức khỏe cả năm (20,000) + Thể dục tự chọn cả năm (140,000) + Các khoản thu tháng 02+03+04+05/2022: Học buổi 2 (360,000) + Tin học (80,000) + Anh văn giáo viên nước ngoài (640,000) + Nước uống (40,000) + Kỹ năng sống (320,000). 1,630,000
15/03/2022 Em Khưu Ngọc Bảo Trân – Sinh viên năm 1 Trường Đại học Mở Tp.HCM: Học phí học kỳ 2. 6,315,000
16/03/2022 Em Trần Tri Ân – Lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 02+03/2022: Học buổi 2 (225,000) + Tin học (60,000) + Nước uống (30,000) + Anh văn nước ngoài (150,000) + Kỹ năng sống (120,000) + Đề thi, giấy thi (25,000) + Mua sách Anh văn nước ngoài (107,000). 717,000
16/03/2022 Em Nguyễn Trung Hiếu – Lớp 12 Trường THPT Dương Văn Dương: Ấn phẩm (60,000) + Học online (40,000) + Nước uống (60,000) + Học phí buổi 2 tháng 02+03/2022 (600,000). 760,000
16/03/2022 Em Lê Kim Phụng – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 03/2022: Học buổi 2 (300,000) + Các môn tự chọn (50,000). 350,000
16/03/2022 Em Lương Thiên Thy – Lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Sách giáo khoa lớp 7. 134,000
17/03/2022 Em Hoàng Ngọc Bình Minh – Lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 03/2022: Học buổi 2 (300,000) + Các môn tự chọn (50,000). 350,000
17/03/2022 Em Quách Thiên Phát – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 4: Học phí học kỳ 2/2022 (4 tháng): Tăng tiết (2,560,000) + Nước uống (20,000) 2,580,000
17/03/2022 Em Nguyễn Minh Nhật – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 4: Học phí học kỳ 2/2022 (4 tháng): Tiếng Anh (280,000) + Tin học (280,000) + GDCD (80,000) + Tăng tiết (1,280,000) + Nước uống (20,000) 1,940,000
17/03/2022 Em Nguyễn Thanh Bình – Lớp 9 Trung tâm GDTX Quận 4: Học phí học kỳ 2/2022 (4 tháng): Tiếng Anh (280,000) + Tin học (280,000) + GDCD (60,000) + Tăng tiết (1,440,000) + Nước uống (20,000) 2,080,000
17/03/2022 Em Hồ Thị Liễu – Lớp 9 Trung tâm GDTX Quận 4: Học phí học kỳ 2/2022(4 tháng): Tiếng Anh (280,000) + Tin học (280,000) + GDCD (60,000) + Tăng tiết (1,440,000) + Nước uống (20,000) 2,080,000
17/03/2022 Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Lớp 9 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022: Kỹ năng sống (400,000) + Anh văn (300,000) + Dạy tăng tiết (400,000) + Tin học (300,000). 1,400,000
17/03/2022 Em Lê Khánh Toàn – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022: Kỹ năng sống (400,000) + Anh văn (300,000) + Dạy tăng tiết (1,250,000) + Tin học (400,000). 2,350,000
17/03/2022 Em Huỳnh Thị Quyết Tâm – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022: Kỹ năng sống (400,000) + Anh văn (300,000) + Dạy tăng tiết (1,250,000) + Tin học (400,000). 2,350,000
17/03/2022 Em Bùi Minh Mẫn – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022: Kỹ năng sống (400,000) + Anh văn (300,000) + Dạy tăng tiết (1,250,000) + Tin học (400,000). 2,350,000
17/03/2022 Em Lê Thị Ngọc Muội – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022: Kỹ năng sống (400,000) + Dạy tăng tiết (1,250,000) . 1,650,000
17/03/2022 Em Nguyễn Ngọc Yến – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022: Anh văn (300,000) + Dạy tăng tiết (1,250,000) + Tin học (400,000). 1,950,000
17/03/2022 Em Nguyễn Thanh Trung – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022: Anh văn (300,000) + Dạy tăng tiết (1,250,000) + Tin học (400,000). 1,950,000
17/03/2022 Em Nguyễn Thị Bích Liên – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022: Anh văn (300,000) + Dạy tăng tiết (1,250,000) + Tin học (400,000). 1,950,000
17/03/2022 Em Nguyễn Thị Ngọc Hân – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022 (dạy tăng tiết). 1,250,000
17/03/2022 Em Võ Thị Quế Trân – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022 (dạy tăng tiết). 1,250,000
17/03/2022 Em Cao Ngọc Hiền – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí học kỳ 2/2022 (dạy tăng tiết). 1,250,000
17/03/2022 Em Lê Công Vinh – Lớp 10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám: Học phí tháng 03/2022: Học buổi 2 nâng cao (300,000) + Anh văn nước ngoài (180,000) + Tài trợ giáo dục (30,000) + Nước uống học kỳ 2 (80,000) + Giấy thi (20,000). 610,000
18/03/2022 Em Phạm Huy Hoàng – Lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ: Học phí tháng 03/2022: Giáo dục kỹ năng sống (70,000) + Thể dục thể thao tự chọn (70,000) + Học buổi 2 (300,000) + Tiếng Anh giáo viên nước ngoài (195,000) + Tin học tăng cường (70,000). 705,000
18/03/2022  Em Phạm Hồng Ngọc – Lớp 8 Trường THCS Chi Lăng: Học phí tháng 03/2022: Học buổi 2 (150,000) + Anh văn nước ngoài (100,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000). 340,000
18/03/2022  Em Đặng Triệu Vĩ – Lớp 7 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Học phí tháng 03/2022: Học buổi 2 (80,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Năng khiếu (45,000) + Stem (80,000) + Tiếng anh người nước ngoài (200,000). 485,000
18/03/2022  Em Nguyễn Văn Nghiệp – Lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí học kỳ 2/2022: tháng 02+03+04+05/2022 (300,000*4). 1,200,000
18/03/2022 Em Hà Quốc triệu – Lớp 11 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí học buổi 2 tháng 03/2022. 300,000
19/03/2022 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ: Nước uống tháng 01+02+03/2022 (30,000) + Đề thi, giấy thi (20,000) + Các khoản thu tháng 02+03/2022: Anh văn giáo viên bản ngữ (150,000) + Học buổi 2 (225,000) + Kỹ năng sống (120,000) + Tin học (60,000). 605,000
19/03/2022 Em Nguyễn Văn Dương – Lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Các khoản thu đầu năm: Tin học (25,000) + Giấy thi (60,000) + Nước uống (30,000) + Vệ sinh phí (75,000) + Điện máy lạnh (125,000) + Bảo trì, thay mới máy lạnh (100,000) + Quỹ XHHGD (200,000) + Sổ liên lạc điện tử (60,000) + Học trực tuyến (80,000) + Học phí học kỳ 2/2022 (tháng 02+03+04+05/2022): Học buổi 2 (1,200,000) + Tiếng anh tăng cường (800,000). 2,755,000
19/03/202 Em Lý Thị Diễm Thúy – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: Ấn phẩm/năm (60,000) + Học online (40,000) + Nước uống (50,000) + Lệ phí nghề/năm (150,000) + Học buổi 2 tháng 02+03/2022 (600,000). 900,000
21/03/2022 Em Trần Thị Lan Anh – Lớp 12 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí học kỳ 2/2022: Học buổi 2 : tháng 02+ 03+04+05/2022 (1,200,000) + Chuyên đề : tháng 02+03+04/2022 (480,000). 1,680,000
21/03/2022 Em Võ Thụy Ngọc Thủy – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 03/2022: Học buổi 2 (80,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Năng khiếu (60,000) + Tin học (60,000). 280,000
25/03/2022 Tiền điện tháng 3/2022. 245,151
25/03/2022 Em Lương Thiên Thy – Lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 02 + 03/2022: Học buổi 2 (225,000) + Tin học (60,000) + Nước uống (30,000) + Anh văn nước ngoài (150,000) + Kỹ năng sống (120,000) + Đề thi, giấy thi (25,000). 610,000
28/03/2022 Em Nguyễn Lê Minh Thái – Lớp 6 Trường THCS Ba Đình: 2 bộ đồng phục (560,000) + 1 bộ đồ thể dục (232,000) + Học phí tháng 02+03/2022: Tin học (105,000) + Thể thao tự chọn (120,000) + Học buổi 2 (200,000) + Anh văn nước ngoài (300,000) + Kỹ năng sống (120,000) + Nước uống (22,500). 1,659,500
28/03/2022 Em Lê Thanh Tuyền – Lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Các khoản thu đầu năm: Tin học (25,000) + Giấy thi (60,000) + Nước uống (30,000) + Vệ sinh phí (75,000) + Điện máy lạnh (125,000) + Bảo trì, thay mới máy lạnh (100,000) + Quỹ XHHGD (200,000) + Sổ liên lạc điện tử (60,000) + Học trực tuyến (80,000) + Học phí tháng 02+03/2022: Học buổi 2 (600,000) + Tiếng anh tăng cường (400,000). 1,755,000
31/03/2022 Em Nguyễn Tấn Khang – Lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 03/2022: Học buổi 2 (300,000) + Các môn tự chọn (50,000). 350,000
31/03/2022 Lương và bồi dưỡng nhân viên tháng 3-2022. 15,000,000