Cập nhật chi Tháng 2-2023

Ngày Diễn giải Số tiền
01/02/2023 Em Phạm Minh Hiền – Sinh viên năm 1 Đại học Bách Khoa: Hỗ trợ một phần học phí học kỳ 2 Năm học 2022-2023. 496,000
02/02/2023 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 01/2023: Công lập (60,000) + Anh văn bản ngữ (100,000) + Buổi 2 (150,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000) + Nghề (20,000) + Tin học (40,000). 460,000
03/02/2023 Tiền thuê nhà tháng 02, tháng 03/2023. 28,000,000
03/02/2023 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 02/2023: Công lập (60,000) + Anh văn bản ngữ (100,000) + Buổi 2 (150,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000) + Nghề (20,000) + Tin học (40,000). 460,000
04/02/2023 Em Nguyễn Hữu Lộc – Lớp 10 Trường THPT Tân Phong: Học phí tháng 01/2023: Đề thi, giấy thi, giấy nháp HK2 (30,000) + Công lập (120,000) + Hỗ trợ sửa chữa, bảo trì máy lạnh (25,000) + Buổi 2 (300,000) + Nước uống (15,000) + Tiền điện máy lạnh tháng 12/2022 + tháng 01/2023 (80,000) + Tiếng anh bản ngữ (150,000) + Thư liên lạc điện tử HK2 (55,000). 775,000