Cập nhật chi Tháng 12-2022

Ngày Diễn giải Số tiền
02/12/2022 Em Nguyễn Thanh Bình – Lớp 10 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Học phí công lập học kỳ 1 năm học 2022-2023. 600,000
02/12/2022 Em Nguyễn Hữu Lộc – Lớp 10 Trường THPT Tân Phong: Học phí tháng 11/2022: Học phí công lập tháng 9+10+11/2022 (360,000) + Hỗ trợ sửa chữa, bảo trì máy lạnh (25,000) + Buổi 2 (300,000) + Nước uống (15,000) + Tiền điện máy lạnh (40,000) + Tiếng anh bản ngữ (200,000). 940,000
03/12/2022 Em Nguyễn Phương Thùy – Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 11/2022: Buổi 2 (150,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000) + Tin học (40,000) + Tiền học thêm môn Toán tháng 9+10+11/2022 (1,500,000). 1,780,000
03/12/2022 Tiền thuê nhà tháng 12/2022 + Tháng 01/2023. 28,000,000
06/12/2022 Em Phạm Trung Hậu – Lớp 8 Trường THCS Lê Thành Công: Học phí tháng 11+12/2022: Tin học (60,000) + Buổi 2 (160,000) + Nước uống (20,000) + Tiếng anh bản xứ (500,000) + S.School (42,000) + Kỹ năng sống (120,000) + Stem (160,000) + Tiền điện (70,000) . 1,132,000
06/12/2022 Em Lê Nguyễn Kim Ngọc – Lớp 5 Trường TH Phú Mỹ: Học phí tháng 12/2022: Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (80,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Tiền điện (25,000) + Tiếng anh tăng cường (60,000) + Buổi 2 (70,000) + Tin học (50,000). 365,000
06/12/2022 Em Phạm Tấn Tài – Sinh viên năm 2 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Học phí học kỳ 1 Năm học 2022-2023 (8,716,000) + Bảo hiểm y tế 12 tháng (564,000). 9,280,000
06/12/2022 Em Võ Thụy Ngọc Thủy – Lớp 10 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 11/2022: Học phí công lập tháng 9+10+11/2022 (360,000) + Điện máy lạnh (35,000) + Buổi 2 (300,000) + Các môn tự chọn (50,000) + Trải nghiệm tiết học ngoài nhà trường (100,000). 845,000
07/12/2022 Em Lê Thanh Tuyền – Lớp 11 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí tháng 11+12/2022: Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (480,000) + Buổi 2 (600,000) + Anh văn người bản xứ (400,000) + Trải nghiệm (200,000) + Tiền điện máy lạnh (50,000) + Vệ sinh (30,000). 1,760,000
07/12/2022 Em Lê Ngọc Hà – Lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Tuấn: Học phí tháng 12/2022: Bơi (77,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Năng khiếu (60,000) + Nghề (25,000) + Sổ liên lạc điện tử (30,000) + Stem (160,000) + Tiếng anh nước ngoài (200,000) + Tin học (60,000). 692,000
07/12/2022 Em Nguyễn Hữu Lộc – Lớp 10 Trường THPT Tân Phong: Học phí tháng 12/2022: Học phí công lập (120,000) + Buổi 2 (300,000) + Nước uống (15,000) + Tiếng anh bản ngữ (200,000). 635,000
08/12/2022 Em Trần Tri Ân – Lớp 8 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 12/2022: Giáo dục Stem (90,000) + Buổi 2 (150,000) + Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (240,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (15,000) + Nghề (20,000) + Tổ chức học với giáo viên nước ngoài (100,000) + Mua sách Anh văn (120,000). 815,000
08/12/2022 Em Nguyễn Văn Dương – Lớp 11 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí tháng 11+12/2022: Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (480,000) + Buổi 2 (600,000) + Anh văn người bản xứ (400,000) + Trải nghiệm (200,000) + Tiền điện máy lạnh (50,000) + Vệ sinh (30,000). 1,760,000
08/12/2022 Em Nguyễn Hữu Tài – Lớp 10 Trường THPT Tân Phong: Học phí tháng 11+12/2022: Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (480,000) + Hỗ trợ sửa chữa, bảo trì máy lạnh (50,000) + Buổi 2 (600,000) + Nước uống (30,000) + Tiền điện máy lạnh (80,000) + Tiền vệ sinh (70,000) + Tiếng anh bản ngữ (400,000). 1,710,000
08/12/2022 Em Võ Thụy Ngọc Thủy – Lớp 10 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 12/2022: Học phí công lập (120,000) + Điện máy lạnh (35,000) + Buổi 2 (300,000) + Các môn tự chọn (50,000) + Trải nghiệm tiết học ngoài nhà trường (100,000). 605,000
09/12/2022 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 12/2022: Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (240,000) + Anh văn bản ngữ (100,000) + Buổi 2 (150,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000) + Nghề (20,000) + Tin học (40,000). 640,000
10/12/2022 Tiền nước tháng 12/2022. 24,361
10/12/2022 Tiền điện thoại và internet tháng 11/2022. 279,770
10/12/2022 Em Lại Thụy Thanh Trúc – Lớp 12 Trường THPT Phước Kiển: Học phí tháng 11/2022: Học phí công lập tháng 9+10+11/2022 (300,000) + Tiền điện, bảo trì sửa chữa máy lạnh phòng học (30,000) + Tiếng anh người nước ngoài (225,000) + Buổi 2 (300,000). 855,000
10/12/2022 Em Huỳnh Thị Bích Viên – Lớp 8 Trường THCS Cù Chính Lan: Học phí tháng 9+10+11+12/2022: Học phí công lập (240,000) + Buổi 2 (360,000) + Tin học (80,000) + Anh văn với người nước ngoài (720,000) + Nước uống (40,000) + Kỹ năng sống (320,000) + Stem (480,000) + Thể dục tự chọn (150,000) + Giấy thi, đề thi cả năm (30,000). 2,420,000
11/12/2022 Em Huỳnh Phúc Khang – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 12/2022: Buổi 2 (40,000) + Bơi (38,500) + Kỹ năng sống (40,000) + Năng khiếu (30,000) + Nước uống (15,000) + Tiền điện (25,000) + Tiếng anh với giáo viên nước ngoài (100,000) + Tin học (30,000) + Vệ sinh (20,000). 338,500
13/12/2022 Em Đặng Triệu Vĩ – Lớp 8 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Học phí tháng 12/2022: Học bơi (19,000) + Buổi 2 (60,000) + Kỹ năng sống (60,000) + Năng khiếu (60,0000) + Nghề (12,500) + Stem (60,000) + Tiếng anh với người nước ngoài (150,000). 421,500
13/12/2022 Em Phạm Hồng Ngọc – Lớp 9 Trường THCS Chi Lăng: Học phí tháng 12/2022: Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (240,000) + Buổi 2 (150,000) + Nước uống (10,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Anh văn bản ngữ (100,000). 580,000
13/12/2022 Em Lương Thiên Thy – Lớp 8 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 12/2022: Giáo dục Stem (90,000) + Buổi 2 (150,000) + Học phí công lập tháng 9+10+11+12/022 (240,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (15,000) + Nghề (20,000) + Tổ chức học với giáo viên nước ngoài (100,000). 695,000
14/12/2022 Em Danh Minh Sáng – Lớp 11 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí tháng 11+12/2022: Buổi 2 (600,000) + Trải nghiệm (200,000) + Tiền điện máy lạnh (50,000) + Vệ sinh (30,000) + Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (480,000). 1,360,000
14/12/2022 Em Trần Thị Cẩm Hào – Lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 12/2022: Học phí công lập (120,000) + Điện máy lạnh (35,000) + Buổi 2 (300,000) + Các môn tự chọn (50,000) + Trải nghiệm (100,000). 605,000
14/12/2022 Em Nguyễn Thị Trâm Như – Lớp 12 Trường THPT Dương Văn Dương: Học phí tháng 12/2022: Buổi 2 (300,000) + Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (400,000). 700,000
15/12/2022 Em Hồ Thị Liễu – Lớp 10 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Học phí công lập học kỳ 1 năm học 2022-2023. 600,000
16/12/2022 Em Hà Quốc Triệu – Lớp 12 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí tháng 12/2022: Buổi 2 (300,000) + Chuyên đề (160,000) + Trải nghiệm (40,000) + Điện máy lạnh (25,000) + Vệ sinh lớp (15,000) + Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (480,000). 1,020,000
17/12/2022 Em Nguyễn Minh Quốc – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Thị Thập: Học phí tháng 12/2022: Tiếng anh bản ngữ (200,000) + Năng khiếu (ngoại khóa) (60,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Stem (160,000) + Tin học (60,000) + Học bơi (77,000) + Buổi 2 (80,000) + Tin học chuẩn Quốc tế (150,000) + Tiền điện (25,000). 892,000
17/12/2022 Em Nguyễn Phương Thùy – Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 12/2022: Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022 (240,000) + Buổi 2 (150,000) + Kỹ năng sống (80,000) + Nước uống (10,000) + Tin học (40,000). 520,000
17/12/2022 Em Phạm Tấn Tài – Sinh viên năm 2 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Mua dụng cụ học tập (áo blouse). 140,000
20/12/2022 Em Nguyễn Hoàng Linh – Lớp 10 Trường THPT Tân Phong: Học phí tháng 12/2022: Học phí công lập (120,000) + Hỗ trợ sửa chữa, bảo trì máy lạnh (25,000) + Buổi 2 (300,000) + Nước uống (15,000) + Tiền điện máy lạnh (40,000) + Vệ sinh (35,000) + Tiếng anh bản ngữ (200,000). 735,000
20/12/2022 Em Đinh Phú Khang – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Hiền: Bảo hiểm y tế 12 tháng (563,220) + Đề kiểm tra cả năm (80,000) + Học phí tháng 9+10+11+12/2022: Buổi 2 (320,000) + Năng khiếu (210,000) + Tiếng anh với người nước ngoài (750,000) + Kỹ năng sống (300,000) + Stem (300,000) + Bơi (269,500) + Sổ liên lạc điện tử (40,000). 2,832,720
21/12/2022 Em Nguyễn Văn Nghiệp – Lớp 11 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí công lập học kỳ 1/2022 (4 tháng). 480,000
22/12/2022 Em Hoàng Ngọc Bình Minh – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 12/2022: Học phí công lập (120,000) + Điện máy lạnh (45,000) + Buổi 2 (300,000) + Các môn tự chọn (50,000) + Trải nghiệm (100,000). 615,000
23/12/2022 Em Bùi Minh Mẫn – Lớp 12 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7: Thi Ứng dụng Tin học căn bản. 550,000
23/12/2022 Em Huỳnh Thị Quyết Tâm – Lớp 12 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7: Thi Ứng dụng Tin học căn bản. 550,000
24/12/2022 Tiền điện tháng 12/2022. 346,051
24/12/2022 Em Lại Thụy Thanh Trúc – Lớp 12 Trường THPT Phước Kiển: Học phí tháng 12/2022: Công lập (100,000) + Tiền điện, bảo trì sửa chữa máy lạnh phòng học (30,000) + Tiếng anh với người nước ngoài (225,000) + Buổi 2 (300,000). 655,000
25/12/2022 Tiền xe đi nhận tiền Nhà hảo tâm (Phiếu thu QBS-0000060433). 50,000
25/12/2022 Em Nguyễn Văn Kha – Lớp 8 Trường THCS Phước Lộc: Học phí tháng 11+12/2022: Công lập tháng 9+10+11+12/2022 (120,000) + Buổi 2 (160,000) + Anh văn bản ngữ (500,000) + Tin học (60,000) + Kỹ năng sống (120,000) + Nước uống (20,000) + Giấy kiểm tra, đề kiểm tra (20,000) + Sổ liên lạc điện tử (30,000). 1,030,000
27/12/2022 Tài trợ 1 bữa ngon cho bà con lao động và học sinh nghèo – Chi theo chỉ định của Nhà hảo tâm (Phiếu thu: QBS-0000060444). 7,116,000
28/12/2022 Em Hồ Nguyễn Trúc Phương – Sinh viên năm 1 Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM: Hỗ trợ một phần học phí học kỳ 2 Năm học 2022-2023. 1,719,000
28/12/2022 Em Đoàn Đỗ Thùy Trang – Lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Học phí công lập tháng 9+10+11+12/2022. 480,000
29/12/2022 Em Trần Huỳnh Chính Khang – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 12/2022: Công lập (120,000) + Điện máy lạnh (45,000) + Buổi 2 (300,000) + Các môn tự chọn (50,000) + Trải nghiệm (100,000). 615,000
30/12/2022 Lương 3 giáo viên Lớp bồi dưỡng (môn Toán, Anh văn, Vi tính) tháng 12-2022. 8,000,000
30/12/2022 Lương và bồi dưỡng nhân viên tháng 12-2022. 15,000,000