Cập nhật chi Tháng 12-2021

Ngày Diễn giải Số tiền
02/12/2021 Tiền thuê nhà tháng 12-2021 14,500,000
03/12/2021 Tài trợ 1 bữa cơm cho người lao động nghèo – Chi theo chỉ định của nhà hảo tâm (Phiếu thu QBS-0000008202) 6,000,000
03/12/2021 Tài trợ 1 bữa cơm cho người lao động nghèo – Chi theo chỉ định của nhà hảo tâm (Phiếu thu 032923) 5,000,000
03/12/2021 Tiền điện tháng 11/2021 209,814
03/12/2021 Tiền nước tháng 11/2021 43,470
08/12/2021 Em Trần Lê Hoài Thương – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Tiền học thêm môn Hóa tháng 11, tháng 12 (500,000 x 2) 1,000,000
09/12/2021 Tiền xe nhận tiền Nhà hảo tâm đóng góp (Phiếu thu QBS-0000008790 ) 50,000
10/12/2021 Tài trợ 1 bữa cơm cho người lao động nghèo – Chi theo chỉ định của nhà hảo tâm (Phiếu thu QBS-0000008790) 5,000,000
10/12/2021 Tiền xe nhận 2 tấn gạo từ Quán cơm Nụ Cười 2 và tiền công bốc vác 1,300,000
12/12/2021 Em Nguyễn Văn Dương – Lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Bảo hiểm y tế 12 tháng 564,000
12/12/2021 Em Lê Nguyễn Kim Ngọc – Lớp 4 Trường tiểu học Phú Mỹ: Bảo hiểm y tế 12 tháng (563,220) + Bảo hiểm tai nạn (30,000) 593,220
12/12/2021 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ: 1 bộ sách giáo khoa (173,000) + 2 bộ đồng phục, 1 bộ đồ thể dục (680,000) 853,000
12/12/2021 Em Huỳnh Phúc Khang – Lớp 8 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: 2 bộ đồng phục (470,000) + 1 bộ đồ thể dục (185,000) 655,000
12/12/2021 Em Danh Minh Sáng – Lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tôn: Bảo hiểm y tế 12 tháng (563,220) + Bảo hiểm tai nạn (30,000) 593,220
12/12/2021 Hỗ trợ em Nguyễn Thị Bích Liên Năm học 2021-2022 (chi theo chỉ định của Nhà hảo tâm Phiếu thu QBS 0000008833) 1,000,000
12/12/2021 Hỗ trợ em Trần Thị Kim Vân Năm học 2021-2022 (chi theo chỉ định của Nhà hảo tâm Phiếu thu QBS 0000008831) 1,000,000
12/12/2021 Hỗ trợ em Phạm Minh Hiền Năm học 2021-2022 (chi theo chỉ định của Nhà hảo tâm Phiếu thu QBS 0000008831) 1,000,000
17/12/2021 Tiền xe nhận tiền Nhà hảo tâm đóng góp (Phiếu thu QBS-0000009037 ) 50,000
17/12/2021 Tiền điện thoại và internet tháng 12/2021 275,000
17/12/2021 Em Lý Thị Diễm Thúy – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: Bảo hiểm y tế 12 tháng 563,220
17/12/2021 Em Đặng Triệu Vĩ – Lớp 7 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Bảo hiểm y tế 12 tháng 563,220
19/12/2021 Em Đặng Quốc Huy – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: 2 bộ đồng phục (380,000 x 2) 760,000
19/12/2021 Em Đặng Quốc Huy – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Bảo hiểm y tế 9 tháng (422,415) + Bảo hiểm tai nạn (45,000) 467,415
19/12/2021 Em Trần Huỳnh Chính Khang – Lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền: Bảo hiểm y tế 12 tháng (564,000) + Bảo hiểm tai nạn (45,000) 609,000
19/12/2021 Em Võ Thị Yến Linh – Lớp 10 Trường Nguyễn Trường Tộ: Bảo hiểm y tế 11 tháng (516,285) + bảo hiểm tai nạn (30,000) + 2 áo đồng phục (220,000) + 1 áo thể dục (80,000) 846,285
19/12/2021 Em Hồ Thị Liễu – Lớp 9 Trung tâm GDTX Quận 4: Bảo hiểm y tế 12 tháng 564,000
19/12/2021 Em Nguyễn Thanh Bình – Lớp 9 Trung tâm GDTX Quận 4: Bảo hiểm y tế 12 tháng 564,000
19/12/2021 Em Võ Minh Huy – Lớp 7 Trung tâm GDTX Quận 4: Bảo hiểm y tế 12 tháng 564,000
19/12/2021 Em Đinh Phú Khang – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hiền: Bảo hiểm y tế 12 tháng (563,220) + Bảo hiểm tai nạn (30,000) 593,220
19/12/2021 Em Nguyễn Minh Nhật – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 4: Bảo hiểm y tế 12 tháng 564,000
20/12/2021 Tiền điện tháng 12/2021 195,166
22/12/2021 Em Võ Thị Yến Linh – Lớp 10 Trường Nguyễn Trường Tộ: Tiền học liệu HK1 550,000
25/12/2021 Em Phạm Tấn Tài – Sinh viên năm 1 Đại học Khoa học Tự nhiên: Tiền học phí Học kì 1 (đóng đợt cuối) 2,960,000
26/12/2021 Em Phạm Minh Hiền – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Bảo hiểm y tế 12 tháng (Hộ cận nghèo) 242,000
26/12/2021 Em Lại Thụy Thanh Trúc – Lớp 11 Trường THPT Phước Kiển: 2 bộ đồng phục 580,000
26/12/2021 Em Đặng Quốc Huy – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Tiền học thêm môn Anh văn tháng 12/2021 500,000
27/12/2021 Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Lớp 9 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + Anh văn (240,000) + tăng tiết (320,000) + Tin học (240,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + Sổ liên lạc điện tử (90,000) 1,290,000
27/12/2021 Em Lê Khánh Toàn – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + Anh văn (240,000) + tăng tiết (1,000,000) + Tin học (320,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + Sổ liên lạc điện tử (90,000) 2,050,000
27/12/2021 Em Bùi Minh Mẫn – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + Anh văn (240,000) + tăng tiết (1,000,000) + Tin học (320,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + Sổ liên lạc điện tử (90,000) 2,050,000
27/12/2021 Em Huỳnh Thị Quyết Tâm – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + Anh văn (240,000) + tăng tiết (1,000,000) + Tin học (320,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + Sổ liên lạc điện tử (90,000) 2,050,000
27/12/2021 Em Nguyễn Ngọc Yến – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + Anh văn (240,000) + tăng tiết (1,000,000) + Tin học (320,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + Sổ liên lạc điện tử (90,000) 2,050,000
27/12/2021 Em Nguyễn Thanh Trung – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + Anh văn (240,000) + tăng tiết (1,000,000) + Tin học (320,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + Sổ liên lạc điện tử (90,000) 2,050,000
27/12/2021 Em Nguyễn Thị Bích Liên – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + Anh văn (240,000) + tăng tiết (1,000,000) + Tin học (320,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + Sổ liên lạc điện tử (90,000) 2,050,000
27/12/2021 Em Cao Ngọc Hiền – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + tăng tiết (1,000,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + sổ liên lạc điện tử (90,000) 1,490,000
27/12/2021 Em Lê Thị Ngọc Muội – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + tăng tiết (1,000,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + sổ liên lạc điện tử (90,000) 1,490,000
27/12/2021 Em Nguyễn Thị Ngọc Hân – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + tăng tiết (1,000,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + sổ liên lạc điện tử (90,000) 1,490,000
27/12/2021 Em Võ Thị Quế Trân – Lớp 12 Trung tâm GDTX Quận 7: Học phí HK1 (4 tháng): Kỹ năng sống (320,000) + tăng tiết (1,000,000); Giấy kiểm tra, giấy thi cả năm (80,000) + sổ liên lạc điện tử (90,000) 1,490,000
31/12/2021 Em Nguyễn Thị Trâm Như – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: Bảo hiểm y tế 12 tháng 563,2200
31/12/2021 Lương và bồi dưỡng nhân viên tháng 12/2021 12,000,000