Cập nhật chi Tháng 11-2018

Ngày Diễn giải Số tiền
01/11/2018
LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 11-2018
2,000,000
05/11/2018
Em Trương Hoàng Thông : Lớp 2- Trường Nguyễn Việt Hồng : Chi phí tháng 11 /2018:Học phí 2 buổi ( 80,000),Anh văn (240,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 60,000),Chi phí Nhà trường ( 45,000)
425,000
05/11/2018
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí tháng 11/2018 + Giấy thi
470,000
06/11/2018
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Bảo hiểm y tế
525,000
06/11/2018
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 5 – Trường Kim Đồng : Học phí tháng 11/2018 + Bảo hiểm y tế
785,000
07/11/2018
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí tháng 11/2018 :Học phí 2 buổi (80,000),Tin học ( 60,000), Năng khiếu ( 60,000),Kỹ năng sống ( 80,000),Bơi ( 77,000),Anh văn ( 200,000),
557,000
10/11/2018
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Chi phí tháng 11/2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn(200,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bơi (77,000),Tiết học sáng tạo ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử ( 60,000)
1,037,000
12/11/2018
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Chi phí tháng 11/2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn(200,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bơi (77,000),Tiết học sáng tạo ( 80,000).
977,000
12/11/2018
Em Bùi Lộc Phương : Lớp 8 – Trường Lê Văn Hưu : chi phí tháng 11/2018 : Học phí chính khóa ( 80,000),học 2 buổi (85,000),Kỹ năng sống (60,000),Anh văn ( 220,000),Tin học (30,000),Chi phí Nhà trường ( 51,000)
526,000
12/11/2018
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Chi phí tháng 11/2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn(200,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bơi (77,000),Tiết học sáng tạo ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử ( 60,000) ,Nước uống ( 15,000)
1,052,000
14/11/2018
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 11/2018: Học phí 2 buổi ( 80,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn( 200,000),Học nghề ( 25,000)
365,000
15/11/2018
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5- Trường Tiểu học Tân Thuận :Chi phí tháng 11/2018 : Học phí 2 buổi ( 70,000),Tin học (50,000),Năng khiếu (60,000),Anh văn ( 75,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bảo hiểm y tế (525,000),chi phí nhà trường (25,000).
885,000
15/11/2018
Em Võ Hoàng Phi Hổ : Lớp 6 – Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Dụng cụ học tập , Chi phí nhà trường
500,000
15/11/2018
Em Trương Ngọc Yến : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 11/2018 : Học phí ( 100,000),học 2 buổi ( 150,000),Tin học ( 30,000),Nước uống (10,000),Bảo hiểm y tế (526,000)
816,000
15/11/2018
Em Lê Minh Tài : Lớp 10 – Trường THPT Ernst Thalmann : Chi phí tháng 11/2018 : Học phí (120,000),học phí 2 buổi ( 300,000),Anh văn (195,000),Chi phí nhà trường (80,000).
695,000
16/11/2018
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 11/2018: Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 60,000),Năng khiếu (60,000),Bơi ( 77,000),Kỹ năng sống ( 80,000),Anh văn (200,000),Bảo hiểm y tế ( 526,000)
1,083,000
16/11/2018
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 11-2018:Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu ( 60,000),Tin học (60,000),Bơi ( 77,000).
277,000
19/11/2018
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 11-2018: Học phí 2 buổi ( 80,000)Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu ( 60,000),Tin học (60,000),Bơi ( 77,000), Nước uống (15,000)
372,000
20/11/2018
Em Trần Thị Kim Phượng : Lớp 7- Trường Dương Bá Trạc : Bảo hiểm y tế
526,000
20/11/2018
Em Huỳnh Thị Ngọc Như: Lớp 2-  Trường Lâm Văn Bền : Chi phí tháng 11/2018 : Học 2 buổi ( 80,000),Tin học (30,000),Kỹ năng sống (60,000),Chi phí Nhà trường( 25,000)
195,000
20/11/2018
Em Phan Văn Tâm : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 11/2018 : Học phí ( 100,000),học 2 buổi ( 150,000),Tin học ( 30,000),Nước uống (10,000),Bảo hiểm y tế (526,000)
816,000
21/11/2018
Em Võ Hoàng Khang : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí từ nửa tháng 8 đến tháng 12/2018 ( 2,816,000),Bảo hiểm y tế ( 55,000) , Đã tạm ứng trước ( 1,607,000)
1,734,000
21/11/2018
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 11-2018:Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu ( 60,000),Tin học (60,000),Bơi ( 77,000).
277,000
22/11/2018
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 6 – Trường Trần Quốc Tuấn : Học phí học kỳ 1( 400,000), Chi phí tháng 11/2018 : Tin học (60,000),Năng khiếu ( 60,000),Rèn luyện kỹ năng ( 80,000),Anh anh ( 200,000),Bơi ( 77,000)
877,000
22/11/2018
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 11/2018 : Học phí ( 100,000),học 2 buổi ( 150,000),Tin học ( 30,000),Nước uống (10,000),Bảo hiểm y tế (526,000)
816,000
22/11/2018
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 11-2018:Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu ( 60,000),Nghề ( 50,000),Bơi ( 77,000) Tin học (60,000)
327,000
28/11/2018
Em Nguyễn Ngọc Yến: Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học thêm môn Toán Tháng 9+tháng 10+tháng 11-2018
1,000,000
28/11/2018
Em Nguyễn Thanh Trung: Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học thêm môn Toán Tháng 9+tháng 10+tháng 11-2018
1,000,000
28/11/2018
Em Nguyễn Ngọc Hậu : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 11-2018:Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu ( 60,000),Tin học (60,000),Bơi ( 77,000).
277,000
30/11/2018
Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Chi phí tháng 11/2018 : Học phí  buổi (80,000),Tin học (60,000),Năng khiếu ( 60,000),Bơi ( 77,000),Annh văn ( 200,000),Kỹ năng sống ( 80,000), Bảo hiểm y tế ( 526,000).
1,083,000
30/11/2018
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Chi phí tháng 11/2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn(200,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bơi (77,000),Tiết học sáng tạo ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử ( 60,000)
1,037,000
30/11/2018
Em Danh Minh Sáng : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 11/2018 : Tin học ( 30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn(200,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bơi (77,000),Tiết học sáng tạo ( 80,000).Được giảm trừ gia cảnh
497,000
30/11/2018
Lương và Bồi dưỡng nhân viên dự án Em đến trường tháng 11/2018 – Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ( PT 00047)
6,000,000
30/11/2018
Lương Giáo viên Lớp phụ đạo Toán và Anh văn cho học sinh Khu vực Quận 7 – Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ( PT 00047)
5,000,000
30/11/2018
Hỗ trợ cơm trưa cho Lớp Học Tình Thương Tháng 11/2018 ( Vĩnh Hội , Tân Hưng , Chợ Quán, Bà Huyện Thanh Quan)
8,875,000