Cập nhật chi Tháng 10-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
1/10/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 10-2019
8,500,000
1/10/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 10/2019 ( 420.000),Học thêm Môn Toán Tháng 10/2019 (500.000)
920,000
3/10/2019
Em Trương Tấn Phát : Lớp 10 _ Trường THPT Dương Văn Dương :Học phí Tháng 9/2019 (100.000),Học phí 2 buổi (300.000),Bảo hiểm y tế (563.000),Bảo hiểm tai nạn(15.000)
978,000
8/10/2019
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10 _ Trường THPT Ngô Quyền : Môn Tự chọn + trải nghiệm Tháng 9+Tháng 10/2019 ( 300.000)
300,000
9/10/2019
Em Trương Tấn Phát : Lớp 10 _ Trường THPT Dương Văn Dương :Học phí Tháng 10 /2019 (100.000),Học phí 2 buổi (300.000)
400,000
9/10/2019
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 _ Trường THPT Dương Văn Dương :Học phí Tháng 10/2019 (100.000),Học phí 2 buổi (300.000)
400,000
9/10/2019
Em Hà Lê Ngọc Hân: Lớp 12- Trường THPT Lê Thánh Tôn : Học phí Tháng 8+Tháng 9/2019 ( 240.000) ,Học 2 buổi ( 600.000),Bảo hiểm y tế 9 Tháng ( 422.000),Bảo hiểm tai nạn 1 năm ( 30.000),Tin học 1 năm ( 50.000),Ấn chỉ ,phù hiệu ( 30.000),Đề thi ,giấy thi ( 32.000),Chuyên đề Tháng 8+Tháng 9/2019 (320.000).
1,720,000
12/10/2019
Phí SMS số điện thoại 0777415828.0903906100.0919690706 Tháng 10+Tháng 11+Tháng 12/2019 ( 3 số x 33.000)
99,000
12/10/2019
Tiền xe chở 300 cuốn tập 
50,000
14/10/2019
Em Trần Thị Lan Anh : Lớp 10 – Trường THPT Lê Thánh Tôn : Học phí Tháng 10/2019 ( 420.000),Trải nghiệm thực tế ( 100.000),Chi phí Nhà trường ( 30.000)
550,000
21/10/2019
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9/2019:Tin học ( 90.000),Năng khiếu ( 90.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 120.000),Học bơi (115.500),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 240.000),Đề thi,kiểm tra (80.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000)
1,299,000
21/10/2019
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9 + Tháng 10/2019:Tin học ( 150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 400.000),Đề thi,kiểm tra (160.000).
1,253,000
21/10/2019
Em Võ Thị Yến Linh: Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9 + Tháng 10/2019:Tin học ( 150.000),Học nghề ( 62.500),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Đề thi,kiểm tra (160.000).Bảo hiểm y tế ( 563.000)
1,478,000
21/10/2019
Em Lê Tùng Quang : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9 + Tháng 10/2019:Tin học ( 150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 400.000),Đề thi,kiểm tra (160.000), Bảo hiểm y tế ( 563.000)
1,816,000
21/10/2019
Photo hồ sơ Em đến trường
20,000
22/10/2019
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 10/2019(210.000), Tin học ( 30.000),Nước uống ( 10.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn ( 100.000)
430,000
22/10/2019
Em Hà Lê Ngọc Hân : Lớp 12 – Trường THPT Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 10/2019 : Học phí ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Chuyên đề ( 160.000),Trải nghiệm ( 40.000),Chi phí Nhà trường ( 25.000)
645,000
23/10/2019
Em Lê Thanh Tuyền : Lớp 8-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Tin học (150.000),Học nghề (62.500),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Đề thi ,giấy kiểm tra ( 80.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000),Sổ liên lạc điện tử ( 80.000)
1,478,000
24/10/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 -Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Tin học (150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.000),Giáo dục kỹ năng sáng tạo(400.000),Sổ liên lạc điện tử (80.000)
1,172,000
2 /10/2019
Em Lê Công Vinh : Lớp 8 – Trường THCS Bình Lợi Trung : Bảo hiểm y tế (563.000),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Dụng cụ học tập (139.000)
732,000
25/10/2019
Tiền điện Tháng 9/2019
70,000
25/10/2019
Đặt làm 1 Standee quảng bá Dự án Nụ Cười 3 – Em đến trường + Khung dựng +Tiền xe
319,000
25/10/2019
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 7 – Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Kỹ năng sống ( 200.000),Tiết học sáng tạo ( 320.000),Anh văn ( 500.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000),Bảo hiểm tai nạn ( 30.000)
1,613,000
25/10/2019
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 – Trường Tiểu học Phú Mỹ : Bảo hiểm y tế ( 563.000),Chi phí Nhà trường ( 50.000)
613,000
25/10/2019
Em Lê Ngọc Tuyết : Trường cao Đẳng Kinh Tế Hồ Chí Minh : Học phí Học kỳ 1 :2019-2020: Anh văn 2 tín chỉ (450.000),Tài chính Doanh nghiệp 3 tín chỉ ( 675.000),Thị trường chứng khoán 2 tín chỉ (410.000),Nguyên lý thống kê 2 tín chỉ ( 450.000),Quản trị học 2 tín chỉ (450.000),Thuế 2 tín chỉ ( 450.000)
2,845,000
25/10/2019
Em Lại Thụy Thanh Trúc : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Học 2 buổi ( 200.000),Tin học (150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Sổ liên lạc điện tử (80.000),Đề thi ,giấy kiểm tra ( 80.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000),Nước uống ( 37.500)Vệ sinh ( 50.000)
1,703,000
28/10/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Tin học ( 150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi ( 192.000),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 320.000),Đề kiểm tra ( 80.000),Sổ kiên lạc điện tử ( 80.000), Nước uống ( 15.000)
1,187,000
28/10/2019
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Bảo hiểm y  tế 
563,000
29/10/2019
Em Hà Quốc Triệu :Lớp 9 – Trường THCS Nguyễn Thị Thập : Chi phí Tháng 8 +Tháng 9+Tháng 10/2019 : Anh văn ( 500.000),Ngoại khóa ( 120.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000)
820,000
30/10/2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 10/2019(210.000), Tin học ( 30.000),Nước uống ( 10.000),Học nghề ( 20.000),Anh văn ( 100.000)
370,000
30/10/2019
Em  Huỳnh Phúc Khang : Lớp 6 -Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Tin học (150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.000),Giáo dục kỹ năng sáng tạo(400.000),Sổ liên lạc điện tử (80.000) , Bảo hiểm y tế ( 563.000)
1,735,000
31/10/2019
Lương nhân viên Dự án Em đến Trường Tháng 10/2019
7,500,000
31/10/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
31/10/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
31/10/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
31/10/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 10/2019 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6,000,000
31/10/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 10/2019 : Vĩnh Hội,Chợ Quán ,Tân Hưng- Chi theo chỉ đinh NHT PT011803
10,350,000