Cập nhật chi Tháng 10-2017

   

Ngày Diễn giải Số tiền
02/10/2017 LHTT Hòa Hảo – Hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 10-2017  4,500,000
03/10/2017 Em Danh Minh Sáng : Lớp 6 – Trường THCS Nguyễn Hiền :Học phí tháng 09-2017(Được giảm trừ gia cảnh ) 350,000
04/10/2017
Em Lý Thị Diễm Thúy :Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Bảo hiểm y tế 2017-2018
491,000
06/10/2017
Em Trương Ngọc Yến : lớp 6 – Trường Chi Lăng :Học phí 2 buổi tháng 09-2017( 250,000đ) + Tin học (30,000đ )+ Giấy thi , nước uống ( 30,000đ) + Bảo hiểm tai nạn / năm ( 30,000đ )
340,000
06/10/2017
Em Trần Quốc Thạnh:Học phí 2 buổi , học thêm Anh Văn + bơi ( 412,000đ) + Bảo hiểm Y tế năm 2018 ( 491.000đ)
903,000
06/10/2017
Em Huỳnh Phúc Khang : Học phí tháng 09 ( 280,000đ ) + tháng 10 ( 280,000đ) + Đề thi cả năm ( 70,000đ )
630,000
07/10/2017
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 6 – Trường THCS Nguyễn Hiền :Học phí 2 buổi tháng 09/2017
620,000
07/10/2017
Em Võ Thị Quế Trân :Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 – Bổ sung Bảo hiểm Y tế /12 tháng 2017-2018
263,000
07/10/2017
Em Lê Hoàng Giỏi : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ I:môn Tin học ( 250,000đ), Ngoại ngữ ( 250,000đ),Học thêm ( 560,000đ),GDCD (100,000đ), Bổ sung Bảo hiểm Y tế /12 tháng 2017-2018 ( 263,000đ)
1,423,000
07/10/2017
Em Cao Ngọc Hiền : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ I: môn Tin học ( 250,000đ), Ngoại ngữ ( 250,000đ),Học thêm ( 560,000đ),GDCD (100,000đ), Bổ sung Bảo hiểm Y tế /12 tháng 2017-2018 ( 263,000đ)
1,423,000
07/10/2017
Em Lê Thị Ngọc Muội : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ I : môn Tin học ( 250,000đ), Ngoại ngữ ( 250,000đ),Học thêm ( 560,000đ),GDCD (100,000đ), Bổ sung Bảo hiểm Y tế /12 tháng 2017-2018 ( 263,000đ)
1,423,000
07/10/2017
Em Nguyễn Bá Vương : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ I (500,000đ ),Giấy thi ( 50,000đ),Tin học(250,000đ),Ngoại ngữ (250,000đ),Học thêm(560,000đ),GDCD( 100,000đ),Bảo hiểm Y tế /15 tháng 2017-2018(614,000đ)
2,324,000
07/10/2017
Em Võ Minh Sang : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ I :môn Anh văn (250,000đ), GDCD( 100,000đ),Học thêm ( 400,000đ),Tin học(250,000đ), Bổ sung Bảo hiểm Y tế /12 tháng 2017-2018 ( 263,000đ)
1,263,000
07/10/2017
Em Nguyễn Văn Thiện : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học Kỳ I :môn Anh văn (250,000đ), GDCD( 100,000đ),Học thêm ( 400,000đ),Tin học(250,000đ), Bổ sung Bảo hiểm Y tế /12 tháng 2017-2018 ( 263,000đ)
1,263,000
07/10/2017
Em Nguyễn Thanh Trung : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ I :môn Anh văn (250,000đ), GDCD( 100,000đ),Học thêm ( 400,000đ),Tin học(250,000đ), Bổ sung Bảo hiểm Y tế /12 tháng 2017-2018 ( 263,000đ)
1,263,000
07/10/2017
Em Nguyễn Ngọc Yến : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Học phí Học kỳ I :môn Anh văn (250,000đ), GDCD( 100,000đ),Học thêm ( 400,000đ),Tin học(250,000đ), Bổ sung Bảo hiểm Y tế /12 tháng 2017-2018 ( 263,000đ)
1,263,000
07/10/2017
Em Thị Tường Vy : Lớp 6- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Học phí Học kỳ I :môn Anh văn (250,000đ), GDCD( 100,000đ),Học thêm ( 400,000đ),Tin học(250,000đ), Bổ sung Bảo hiểm Y tế /15 tháng 2017-2018 ( 385,000đ)
1,385,000
09/10/2017
Em Lê Minh Tài : lớp 9- Trường THCS Chi Lăng :Học phí 2 buổi tháng 09-2017 ( 250,000đ) + Tin học (30,000đ )+ Giấy thi , nước uống ( 30,000đ) + Bảo hiểm tai nạn / năm ( 30,000đ )
340,000
09/10/2017
Em Dương Thị Bé Vàng : lớp 4- Trường Kim Đồng :Học phí tháng 10-2017(Được giảm trừ gia cảnh)
120,000
11/10/2017
Em Lý Thị Diễm Thúy :Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí tháng 10/2017
460,000
11/10/2017
Em Phan Văn Tâm : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Học phí 2 buổi tháng 09/2017 ( 250,000)+Tin học (30,000)+Giấy thi , nước uống ( 30,000)+ Bao hiểm tai nạn/năm (30,000)
340,000
11/10/2017
Em Nguyễn Thị Kiều Loan :Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí 2 buổi tháng 10-2017
620,000
13/10/2017
LHTT Bà Mười :Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 10/2017
1,500,000
18/10/2017
Em Nguyễn Thanh Thư :Lớp 6 -Trường Trần Quốc Tuấn :Học phí tháng 10 -2017 ( 578,000đ ) + Bảo hiểm y tế 12 tháng ( 491,000đ) + Giấy thi ( 80,000đ )
1,149,000
24/10/2017
Em Trương Ngọc Yến : lớp 6 – Trường Chi Lăng :Học phí 2 buổi tháng 10-2017( 250,000đ) + Tin học (30,000đ )+ Sổ liên lạc điện tử (HKI)/2017, nước uống ( 60,000đ) , Bảo hiểm Y tế năm 2018 ( 492,000đ)
832,000
24/10/2017
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 10 – Trường Nguyễn Hữu Thọ :Học phí 2 buổi tháng 10-2017
425,000
25/10/2017
Em Võ Thị  Yến Linh:Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt :Học phí tháng 10-2017(410,000đ),Học thêm Anh văn ( 200,000đ),Học bơi (77,000đ)
687,000
25/10/2017
Em Nguyễn Văn Nghiệp :Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền :Học phí 2 buổi tháng 10-2017(210,000đ),Học thêm Anh văn ( 100,000đ),Học bơi (77,000đ), Tin học ( 30,000đ),Bảo hiểm Y tế năm 2018 ( 491,000đ)
908,000
 

26/10/2017
 

Em Nguyễn Văn Dương :Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền :Học phí 2 buổi tháng 10-2017(210,000đ),Học thêm Anh văn ( 100,000đ),Học bơi (77,000đ), Tin học ( 30,000đ),Bảo hiểm Y tế năm 2018 ( 491,000đ)
908,000
 

27/10/2017
 

Em Lê Minh Tài : lớp 9 – Trường Chi Lăng :Học phí 2 buổi tháng 10-2017( 250,000đ) + Tin học (30,000đ )+ Sổ liên lạc điện tử (HKI)/2017, nước uống ( 60,000đ) , Bảo hiểm Y tế năm 2018 ( 492,000đ)
 832,000
30/10/2017
Bồi dưỡng tình nguyện viên thường trực ( Nguyễn Bá Vương )
500,000
30/10/2017
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Phạm Thị Kim Thoa)
1,500,000
30/10/2017
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ )
1,500,000
30/10/2017
LHTT Bà Huyện Thanh Quan :Hỗ trợ cơm tháng 10-2017 ( 45 suất x 2,000đ x 12 buổi ) + ( 45 suất x 1,000đ x 1 buổi ) 
1,125,000
30/10/2017
LHTT Vinh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 10-2017 ( 23 suất x 2,000đ x 2 buổi ) + (25 suất x 2,000đ x 10 buổi ) + ( 25 suất x 1,000đ x 1 buổi )
617,000
30/10/2017
LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội :Hỗ trợ cơm trưa tháng 10-2017 ( 175 suất x 2,000đ x 12 buổi ) + ( 175 suất x 1,000đ x 1 buổi )
4,375,000
30/10/2017
LHTT Tân Hưng:Hỗ trợ cơm trưa tháng 10-2017 ( 100 suất x 2,000đ x 12 buổi ) + ( 100 suất x 1,000đ x 1 buổi )
2,500,000
30/10/2017
LHTT Bà Mười :Hỗ trợ cơm trưa tháng 10-2017 ( 20 suất x 2,000đ x 12 buổi ) + ( 20 suất x 1,000đ x 1 buổi )
500,000
30/10/2017
Em Danh Minh Sáng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền :Học phí tháng 10 -2017 ( 160,000đ) ,Học bơi (77,000đ ), Bảo hiểm y tế năm 2018 ( 491,000đ )(Được giảm trừ gia cảnh)
728,000