Cập nhật chi Tháng 05-2018

Ngày Diễn giải Số tiền
04/05/2018 Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 4 – Trường Kim Đồng : Học phí tháng 05-2018 ( 120,000đ), Chi phí bán trú tháng 05-2018 ( 679,000đ). Được giảm trừ gia cảnh. 799,000
04/05/2018 Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 4 – Trường Tiểu học tân Thuận : Chi phí tháng 04-2018 : Học phí ( 95,000đ),Tin học (50,000đ),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn ( 75,000đ). 280,000
04/05/2018 Hỗ trợ Học thêm Môn Toán Tháng 03+Tháng 04-2018 : Em Nguyễn Huỳnh Minh Tú (200,000đ),Em Nguyễn Châu Minh (200,000đ),Em Nguyễn Minh Nhật ( 200,000đ). 600,000
04/05/2018 Em Phan Văn Tâm : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : chi phí tháng 04+ tháng 05-2018: Học phí ( 500,000đ),Tin học (60,000đ),Nước uống (20,000đ) 580,000
09/05/2018 Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 4 – Trường Tiểu học tân Thuận : Chi phí tháng 05-2018 : Học phí ( 70,000đ),Tin học (50,000đ),Năng khiếu ( 60,000). 180,000
09/05/2018 Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 10 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 5-2018 (420,000đ) 420,000
09/05/2018 Sách giáo khoa  lớp 6 (Tiếng Anh 3 cuốn x 16.400đ +Toán 6 cuốn x 22.300đ ) 183,000
09/05/2018 Photo hồ sơ Em đến trường  60,000
14/05/2018 Photo hồ sơ Em đến trường  33,000
18/05/2018 Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí sinh hoạt ngoại khóa 400,000
21/05/2018 Em Đoàn Minh Thiện :h Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 04+tháng 05: Giáo dục kỹ năng sống (120,000đ),Năng khiếu ( 90,000đ),Anh văn (200,000),Tin học (90,000đ).Dụng cụ học tập (80,000đ) 580,000
21/05/2018 Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học thêm Toán tháng 04-2018 ( 300,000đ) 300,000
23/05/2018 Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học thêm Toán tháng 04-2018 ( 300,000đ) 300,000
25/05/2018 Em Trần Thị Kim Phượng : Lớp 6- Trường Dương Bá Trạc : Học phí Học kỳ 2 /2018. 200,000
27/05/2018 Nước uống 3 thùng /24 chai ( Họp phụ huynh và học sinh cuối năm học 2017-2018) 237,000
30/05/2018 Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường(Nguyễn Bá Vương) 1,000,000
30/05/2018 Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ )  1,500,000
30/05/2018 Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Phạm Thị Kim Thoa ). 1,500,000
30/05/2018 LHTT Bà Huyện Thanh Quan: Hỗ trợ cơm trưa tháng 05-2018(45 suất x 3 buổi x 2,000đ) + ( 40 suất x 4 buổi x 2.000đ)+( 40 suất x 1 buổi x 1,000đ) 630,000
30/05/2018 LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội : Hỗ trợ cơm trưa tháng 05-2018(162 suất x 8 buổi x 2,000đ) + ( 162 suất x 1 buổi x 1,000đ) 2,754,000
30/05/2018 LHTT Vinh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 05-2018 (25 suất x 8 buổi x 2,000đ) + ( 25 suất x  1buổi x 1,000đ). 425,000
30/05/2018 LHTT Tân Hưng : Hỗ trợ cơm trưa tháng 05-2018(100 suất x 9 buổi x 2,000đ) + ( 100 suất x 1 buổi x 1,000đ). 1,900,000
30/05/2018 Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Quốc Hùng ) 1,000,000
30/05/2018 Bồi dưỡng kiêm nhiệm kế toán Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Vân ) 500,000