Cập nhật chi Tháng 03-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
3/3/2019
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 5 – Trường Kim Đồng : Học phí tháng 12 /2018(330,0000 + Học phí Tháng 1/2019(260,000) + tháng 2/2019(160,000) + tháng 3 /2019(260,000)
1,010,000
4/3/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11- Trường Nguyễn Hữu Thọ :Học phí tháng 3/2019
420,000
4/3/2019
Phí chuyển tiền Eximbank ( 51.128đồng + 69.720đồng ) + Phí chuyển tiền Ngân hàng Nhà nước ( Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân (500 USD)
120,848
5/3/2019
Nguyễn Thanh Thư : Lớp 7 – Trường Trần Quốc Tuấn: Chi phí tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Tin học ( 60,000),Năng khiếu ( 60,000),Rèn luyện kỹ năng (80,000),Anh văn (200,000),Bơi (77,000)
777,000
5/3/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11- Trường Nguyễn Hữu Thọ :Chi phí sinh hoạt ngoại khóa
450,000
5/3/2019
Trả tiền thuê văn phòng Dự án Em đến trường tháng 3-2019 + phí chuyển tiền qua ngân hàng
8,511,000
6/3/2019
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí từ tháng 1 đến tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Giáo dục kỹ năng sống (220,000),Năng khiếu(165,000),Học nghề (75,000),Tin học ( 165,000),Bơi (77,000)
1,002,000
8/3/2019
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí từ tháng 2 đến tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Giáo dục kỹ năng sống (140,000),Năng khiếu(105,000),Tin học ( 105,000),Bơi (77,000)
727,000
9/3/2019
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
877,000
11/3/2019
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6- Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Anh văn(200,000),Học phí 2 buổi (80,000),Năng khiếu (60,000),Tin học (60,000)
857,000
11/3/2019
Em Nguyễn Hữu Lộc: Lớp 6- Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Anh văn(200,000),Học phí 2 buổi (80,000),Năng khiếu (60,000),Tin học (60,000)
857,000
11/3/2019
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 9 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 2+3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Bơi (154,000),Kỹ năng sống (160,000),Năng khiếu (60,000),Anh văn(200,000).
1,034,000
13/3/2019
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
877,000
13/3/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh: Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
877,000
13/3/2019
Lê Minh Tài : Lớp 10-  Trường THPT Ernst Thalmann : Chi phí tháng 3/2019: Học phí 2 buổi ( 420,000),Anh văn (195,000),Chi phí Nhà trường (80,000)
695,000
13/3/2019
Lê Minh Tài : Lớp 10-  Trường THPT Ernst Thalmann : Chi phí sinh hoạt ngoại khóa
350,000
13/3/2019
Nguyễn Ngọc Yến :Học thêm Môn Toán (từ 11/3 đến 7/4/2019= 8 buổi x 100,000đ )
800,000
13/3/2019
Nguyễn Thanh Trung  :Học thêm Môn Toán (từ 11/3 đến 7/4/2019 = 8 buổi x 100,000đ )
800,000
13/3/2019
Phí chuyển tiền 500 USD của NHóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân Eximbank( 51.128đồng  ) + NHNH(69.720) 
120,848
13/3/2019
Em Võ Tấn Lộc: Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Bơi (77,000),Tin học(60,000)
577,000
15/3/2019
Em Lê Thị Kim Ngân: Lớp 6- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Chi phí Tháng 1 đến tháng 3/2019:Học phí ( 300,000),Anh văn(120,000),Tin học(120,000),Học thêm(300,000)
840,000
15/3/2019
Phí chuyển tiền ngân hàng 
2,200
15/3/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 3-2019:Học phí học kỳ 2 ( 300,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Nghề (50,000)Bơi(77,000),Tin học(60,000)
627,000
15/3/2019
Em Trương Ngọc Yến : Lớp 7 – Trường Chi Lăng: Chi phí Tháng 3-2019:Học phí 2 buổi ( 210,000),Tin học(30,000),Anh văn(100,000),Sổ liên lạc điện tử (70,000),Nước uống(10,000)
420,000
15/3/2019
Em Phan Văn Tâm: Lớp 7 – Trường Chi Lăng: Chi phí Tháng 3-2019:Học phí 2 buổi ( 210,000),Tin học(30,000),Anh văn(100,000),Sổ liên lạc điện tử (70,000),Nước uống(10,000)
420,000
16/3/2019
Em Halima Trương Ngọc Dung: Lớp 6- Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Học phí Học kỳ 2 + Dụng cụ học tâp
600,000
16/3/2019
Em Võ Thị Phương Tuyền: Lớp 6- Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Học phí Học kỳ 2 + Dụng cụ học tâp
600,000
16/3/2019
Em Võ Hoàng Phi Hổ: Lớp 6- Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Học phí Học kỳ 2 + Dụng cụ học tâp
600,000
18/3/2019
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 – Trường Tiểu học Tân Thuận : Chi phí Tháng 3/2019: Học 2 buổi (70,000),Tin học (50,000),Năng khiếu(60,000),Anh văn(75,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),chi phí Nhà trường (55,000)
390,000
18/3/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu: Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Bơi (77,000),Tin học(60,000)
577,000
18/3/2019
Em Trương Hoàng Thông : Lớp 2 – Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng : Chi phí Tháng 3 /2019:Học phí 2 buổi (80,000),Anh văn (240,000),Kỹ năng sống (60,000)
380,000
18/3/2019
Thu phí dịch vụ Internet Banking 
110,000
19/3/2019
EmNguyễn Lê Thảo Nguyên: Lớp 6 – Trường Chi Lăng: Chi phí Tháng 3-2019:Học phí 2 buổi ( 210,000),Tin học(30,000),Anh văn(100,000),Sổ liên lạc điện tử (70,000),Nước uống(10,000)
420,000
25/3/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 3/2019 :Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Học phí Học kỳ 2 (300,000),Năng khiếu ( 60,000),Bơi(77,000),Học 2 buổi (80,000),Tin học(60,000)
657,000
26/3/2019
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
877,000
26/3/2019
Em Danh Minh Sáng : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000).Được giảm trừ gia cảnh
497,000
27/3/2019
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
877,000
27/3/2019
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Học 2 buổi ( 80,000),Học nghề (25,000),Năng khiếu (60,000),Annh văn (200,000)
665,000
29/3/2019
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 6 – Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí Tháng 3 -2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Tin học(60,000),Năng khiếu(60,000),Rèn luyện kỹ năng(80,000),Anh văn(200,000),Bơi(77,000)
777,000
30/3/2019
Em Võ Thị Yến Linh: Lớp 7- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Bơi (77,000),Tin học(60,000)
577,000
30/3/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047
5,000,000
30/3/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047
2,000,000
30/3/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Đức Thịnh) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047
2,000,000
30/3/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng)- Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047
2,000,000
30/3/2019
Lương nhân viên Dự án Em Đến Trường Tháng 3-2019
6,500,000
30/3/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương ( Bà Huyện Thanh Quan,Chợ Quán,Tân Hưng ,Vĩnh Hội)
8,860,000