Cập nhật chi Tháng 03-2018

Ngày Diễn giải Số tiền
02/03/2018
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 02+ tháng 03-2018 : Giáo dục kỹ năng sống (120,000đ),Tin học ( 90,000đ),Năng khiếu (90,000đ). 300,000
05/03/2018 Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí tháng 03-2018 – Học phí 2 buổi (80,000đ),Năng khiếu (60,000đ),Tin học (30,000đ),Kỹ năng sống (80,000đ),Anh văn (200,000đ). 450,000
05/03/2018 Em Lý Thị Diễm Thúy: Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí tháng 03-2018 – Học phí 2 buổi (80,000đ),Năng khiếu (60,000đ),Tin học (30,000đ),Anh văn (200,000đ). 370,000
08/03/2018 Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 10 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí tháng 03 ( 420,000đ)+ Tháng 04 ( 420,000đ) 840,000
09/03/2018
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 :Chi phí  Học Kỳ 2: Học phí  (400,000đ),GDCD (40,000đ),Tin học (240,000đ),Anh văn ( 240,000đ).Học thêm (450,000đ).
1,370,000
09/03/2018
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 4 – Trường Kim Đồng ; Học phí tháng 03-2018 (120,000đ). Được giảm trừ gia cảnh.
120,000
10/03/2018
Em Nguyễn Thanh Thư : Lớp 6 – Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí tháng 03 : Tin học (60,000đ),Anh văn (200,000đ),Rèn luyện kỹ năng (80,000đ),Năng khiếu (60,000đ),Học bơi (77,000đ).
477,000
12/03/2018
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí Học kỳ 2 (500,000đ).Chi phí tháng 01-2018 : Năng khiếu (60,000),Kỹ năng sống (80,000đ),Tin học (60,000).
700,000
15/03/2018
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 02+ tháng 03-2018 : Giáo dục kỹ năng sống (120,000đ),Tin học ( 90,000đ),Năng khiếu (90,000đ),Anh văn(300,000đ).
600,000
15/03/2018
Em Huỳnh Phúc Khang :Lớp 4 – Trường Tiểu học Tân Thuận : Học phí tháng 03 (155,000đ),Anh văn (75,000đ),Tin học(50,000đ).
280,000
16/03/2018 Em Trương Ngọc Yến : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Chi phí tháng 03-2018 :Học phí (250,000đ),Tin học (30,000đ),Sổ liên lạc điện tử (50,000đ), Nước uống (10,000đ), 340,000
20/03/2018
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Học Kỳ 2 (450,000đ), Chi phí tháng 3 : Học phí 2 buổi (80,000đ),Tin học (30,000đ),Năng khiếu ( 30,000đ), Anh văn (100,000đ),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000đ), Học bơi ( 77,000đ).
847,000
21/03/2018
Em Lê Minh Tài : Lớp 9 – Trường Chi Lăng : chi phí tháng 03: Học phí ( 250,000đ), Tin học (30,000đ), Nước uống ( 10,000đ).
290,000
24/03/2018
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Học Kỳ 2 (450,000đ), Chi phí tháng 3 : Học phí 2 buổi (80,000đ),Tin học (30,000đ),Năng khiếu ( 30,000đ), Anh văn (100,000đ),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000đ), Học bơi ( 77,000đ).
847,000
26/03/2018
Em Phan Văn Tâm : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Chi phí tháng 03-2018 :Học phí (250,000đ),Tin học (30,000đ),Sổ liên lạc điện tử (50,000đ), Nước uống (10,000đ).
340,000
26/03/2018
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học thêm Anh văn tháng 03-2018
300,000
28/03/2018
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Học Kỳ 2 (450,000đ), Chi phí tháng 3 : Học phí 2 buổi (80,000đ),Năng khiếu ( 30,000đ), Anh văn (100,000đ),Học nghề (25,000đ),Học bơi ( 77,000đ).
762,000
29/03/2018
Em Danh Minh Sáng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí tháng 03: Tin học (30,000đ),Năng khiếu (30,000đ),Giáo dục kỹ năng sống (80,000đ),Anh văn (100,000đ),Học bơi( 77,000đ).Được giảm trừ gia cảnh.
317,000
30/03/2018
Bồi dưỡng tình nguyện viên thường trực(Nguyễn Bá Vương)
500,000
30/03/2018
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ ) 
1,500,000
30/03/2018
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Phạm Thị Kim Thoa )
1,500,000
30/03/2018
LHTT Bà Huyện Thanh Quan: Hỗ trợ cơm trưa tháng 03-2018(45 suất x 11 buổi x 2,000đ) + ( 45 suất x 1 buổi x 1.000đ).
1,035,000
30/03/2018
 LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội : Hỗ trợ cơm trưa tháng 03-2018(162 suất x 11 buổi x 2,000đ) + ( 162 suất x 1 buổi x 2,000đ)
3,726,000
30/03/2018
 LHTT Vinh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 03-2018(25 suất x 10 buổi x 2,000đ) + ( 25 suất x  buổi x 1,000đ). 525,000 
30/03/2018
 LHTT Tân Hưng : Hỗ trợ cơm trưa tháng 03-2018(100 suất x 11 buổi x 2,000đ) + ( 100 suất x 1 buổi x 1,000đ). 2,300,000 
30/03/2018
 Bồi dưỡng kiêm nhiệm kế toán Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Vân ) 500,000