Cập nhật chi Tháng 01-2018

Ngày Diễn giải Số tiền
03/01/2018 LHTT Hòa Hảo – Hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 01-2018 + Phí chuyển tiền qua ngân hàng 4,511,000
05/01/2018 Em Dương Thị Bé Vàng :Lớp 4 – Trường Kim Đồng :Học phí tháng 01/2018 (120,000đ), (Được giảm trừ gia cảnh ). 120,000
08/01/2018 Em Đoàn Minh Thiện :Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 12/2017 ( 170,000đ),Tin học ( 30,000đ),Anh văn (100,000đ),Học bơi ( 77,000đ). 377,000
09/01/2018  Em Nguyễn Thị Kiều Loan :Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí tháng 12-2017 (180,000đ),Tin học(15,000đ),Anh văn (150,000đ) 345,000 
09/01/2018  Em Nguyễn Thị Kiều Loan :Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí tháng 01-2018 (220,000đ),Tin học(30,000đ),Anh văn (200,000đ) 450,000
09/01/2018  Em Trần Thanh Thiện :Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 12/2017 ( 170,000đ),Tin học ( 30,000đ),Học bơi (77,000đ). 277,000 
09/01/2018  Em Trần Thanh Thiện :Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học thêm Anh văn  tháng 12/2017 ( 300,000đ) 300,000 
 10/01/2018  Em Trương Ngọc Yến :Lớp 6 – Trường Chi Lăng :Học phí tháng 12/2017 ( 260,000đ),Tin học ( 30,000đ) 290,000 
 10/01/2018  Em Phan Văn Tâm :Lớp 6 – Trường Chi Lăng :Học phí tháng 12/2017 ( 260,000đ),Tin học ( 30,000đ) 290,000 
 

13/01/2018
 Em Nguyễn Văn Nghiệp :Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền :Học phí tháng 1-2018 + nửa tháng 2/2018 (285.000đ),Tin học tháng 1-2018+ nửa tháng 2 (45,000đ),Anh văn tháng 1-2018+ nửa tháng 2/2018 (150,000đ),Học bơi  tháng 1-2018+ nửa tháng 2/2018 (115,500đ).
595,500

 

 

13/01/2018
 Em Huỳnh Phúc Khang:Lớp 4 – Trường Tiểu học Tân Thuận :Học phí tháng 01/2018 + nửa tháng 02/2018(232,500đ),Anh văn tháng 01/2018 + nửa tháng 02/2018 (112,500đ),Tin học tháng 01/2018 + nửa tháng 02/2018 (75,000đ). 420,000 
 

15/01/2018
 Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 10 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí tháng 01-2018 ( 420,000đ) + tháng 02-2018 (420,000đ) 840,000 
 19/01/2018  Em Nguyễn Thanh Thư : Lớp 6 – Trường Trần Quốc Tuấn : Học phí Học kỳ 2 ( từ tháng 01 đến tháng 05-2018) 500,000đ,Tin học tháng 01+ nửa tháng 02-2018 (90,000đ),Anh văn tháng 01+nửa tháng 02-2018 ( 300,000đ),Học bơi tháng 01+nửa tháng 02-2018 ( 115.500đ),Năng khiếu và rèn luyện kỹ năng tháng 01 +nửa tháng 02-2018 (210,000đ) 1,215,500 
 23/01/2018  Em Lý Thị Diễm Thúy:Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí tháng 01-2018 ( 140.000đ),Tin học ( 30,000đ),Anh văn(200,000đ) 370,000 
 24/01/2018  Em Lê Minh Tài : Lớp 9 – Trường Chi Lăng : Học phí tháng 01+02/2018 ( 520,000đ),Tin học (60,000đ),
580,000

 

 25/01/2018  Em Trương Ngọc Yến : Lớp 6- Trường Chi Lăng : Học phí tháng 01+02/2018 ( 520,000đ),Tin học (60,000đ), 580,000 
26/01/2018 Em Trần Quốc Thạnh :Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền :Học 2 buổi tháng 1-2018 + nửa tháng 2/2018 (120.000đ),Anh văn tháng 1-2018+ nửa tháng 2/2018 (150,000đ),Học bơi  tháng 1-2018+ nửa tháng 2/2018 (115,500đ), Năng khiếu tháng 01+ nửa tháng 02/2018 (45,000đ), Học nghề tháng 01- nửa tháng 02/2018 ( 37.500đ) 468,000
26/01/2018 Em Võ Thị Yến Linh  :Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí Học kỳ 2 từ tháng 01 đến tháng 05/2018 ( 500,000đ),Kỹ năng sống (80,000đ), Năng khiếu ( 60,000đ),Anh văn tháng 01 /2018 (200,000đ),Tin học tháng 01/2018 (60,000đ). 900,000
29/01/2018 Em Danh Minh Sáng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Tin học tháng 1-2018+ nửa tháng 2 (45,000đ),Anh văn tháng 1-2018+ nửa tháng 2/2018 (150,000đ),Học bơi  tháng 1-2018+ nửa tháng 2/2018 (115,500đ), Năng khiếu và rèn luyện kỹ năng tháng 01 + nửa tháng 02-2018 (165,000đ).( Được giảm trừ gia cảnh). 475,500
31/01/2018 Em Nguyễn Văn Dương :Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền :Học 2 buổi tháng 1-2018 + nửa tháng 2/2018 (120.000đ)Tin học tháng 01+ nửa tháng 02-2018 ( 45,000đ),,Học bơi  tháng 1-2018+ nửa tháng 2/2018 (115,500đ), Năng khiếu và kỹ năng sống  tháng 01+ nửa tháng 02/2018 (165,000đ),Anh văn tháng 01+ nửa tháng 02-2018( 150,000đ). 595,500
31/01/2018 Bồi dưỡng tình nguyện viên thường trực ( Nguyễn Bá Vương ) 500,000
31/01/2018 Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Phạm Thị Kim Thoa) 1,500,000
31/01/2018 Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ ) 1,500,000
31/01/2018 LHTT Bà Huyện Thanh Quan :Hỗ trợ cơm tháng 01-2018 ( 45 suất x 2,000đ x 11 buổi ) + ( 45 suất x 1,000đ x 1 buổi ) 1,035,000
31/01/2018 LHTT Vinh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 01-2018 ( 25 suất x 2,000đ x 11 buổi ) + ( 25 suất x 1,000đ x 1 buổi ) 575,000
31/01/2018 LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội :Hỗ trợ cơm trưa tháng 01-2018(175 suất x 2,000đ x 11 buổi )+(175 suất x 1,000đ x 1 buổi ) 4,025,000
31/01/2018 LHTT Tân Hưng:Hỗ trợ cơm trưa tháng 01-2018 ( 100 suất x 2,000đ x 11 buổi ) + ( 100 suất x 1,000đ x 1 buổi ) 2,300,000
31/01/2018 Em Lê Hoàng Giỏi : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (560,000đ),Tin học (200,000đ). 1,440,000
31/01/2018 Em Cao Ngọc Hiền : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (560,000đ),Tin học (200,000đ). 1,440,000
31/01/2018 Em Võ Thị Quế Trân : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (560,000đ),Tin học (200,000đ). 1,440,000
31/01/2018 Em Lê Thị Ngọc Muội: Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (560,000đ),Tin học (200,000đ). 1,440,000
31/01/2018 Em Nguyễn Bá Vương : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (560,000đ),Tin học (200,000đ). 1,440,000
31/01/2018 Em Võ Minh Sang: Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (400,000đ),Tin học (200,000đ). 1,280,000
31/01/2018 Em Nguyễn Văn Thiện : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (400,000đ),Tin học (200,000đ). 1,280,000
31/01/2018 Em Nguyễn Thanh Trung : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (400,000đ),Tin học (200,000đ). 1,280,000
31/01/2018 Em Nguyễn Ngọc Yến : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (400,000đ),Tin học (200,000đ). 1,280,000
31/01/2018 Em Thị Tường Vy : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Chi phí Học kỳ 2:Học phí (400,000đ).GDCD (80,000đ),Anh văn (200,000đ),Học thêm (400,000đ),Tin học (200,000đ). 1,280,000