Cập nhật chi Tháng 08-2018

Ngày Diễn giải Số tiền
01/08/2018
Đồng phục cho 11 em học sinh -Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Quận 7 ( 11 học sinh x 200,000)
2,200,000
01/08/2018
LHHT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành Tháng 8-2018 
2,000,000
06/08/2018 Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục 610,000
06/08/2018
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1( 2 Áo đồng phục )
200,000
06/08/2018 Em Bùi Lộc Phương : Lớp 8 – Trường Lê Văn Hưu : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa 878,000
06/08/2018 Đồng phục cho 10 em học sinh -Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Quận 4 ( 10 học sinh x 200,000)  2,000,000
07/08/2018 Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục 
620,000
10/08/2018 Lương giáo viên Lớp phụ đạo Toán – Anh văn cho học sinh khu vực Quận 4 – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm (PT 000047 ) 3,050,000
13/08/2018 Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục 720,000
13/08/2018 Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 6 – Trường Dương Bá Trạc :Mua Sách Tiếng Anh,Âm Nhạc,Mỹ thuật 222,000
13/08/2018 Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (400,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  1,550,000
15/08/2018 Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (400,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  1,550,000
17/08/2018 Em Lê Minh Tài : Lớp 10 – Trường THPT Ernst Thalmann : Hồ sơ học vụ ( 50,000),Phù hiệu (25,000),Tiếng anh ( 195,000) 270,000
17/08/2018 Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 11 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học phí Học kỳ 1 ( 600,000),Học thêm ( 864,000) Anh văn( 300,000) , GDCD (75,000), Tin học ( 300,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe (15,000),Giấy thi ( 20,000),Đơn nhập học (10,000) 2,194,000
17/08/2018 Em Lê Minh Tài : Lớp 10 – Trường THPT Ernst Thalmann : 2 bộ Đồng phục , 1 bộ Thể dục 670,000
17/08/2018 Tiền xe đi nhận tiền NHT tặng ( PT 000367) 50,000
20/08/2018 Em Trần Thị Kim Phượng : Lớp 7 – Trường Dương Bá Trạc : 1 bộ Sách giáo khoa ( 96,000) ,2 cuốn sách Anh văn + Mỹ thuật ( 270,000) , 1 bộ Thể dục (130,000)+ 2 bộ Đồng phục ( 400,000) 896,000
22/08/2018 Em Huỳnh Thị Ngọc Mỹ : Lớp 1 – Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân : 2 bộ Đồng phục , 1 bộ Thể dục 465,000
23/08/2018 Em Võ Hoàng Phi Hổ : Lớp 6 – Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : 2 bộ Đồng phục ,1 bộ Thể dục , 1 bộ Sách giáo khoa 758,000
24/08/2018 Em Huỳnh Thị Ngọc Mỹ : Lớp 1 – Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân : 1 bộ Sách giáo khoa , Dụng cụ học tập 706,000
24/08/2018 Em Huỳnh Thị Ngọc Như : Lớp 2 – Trường Lâm Văn Bền : 2 bộ Đồng phục , 1 bộ Thể dục 560,000
29/08/2018 Em Huỳnh Thị Ngọc Như : Lớp 2 – Trường Lâm Văn Bền : 1 bộ Sách giáo khoa + Dụng cụ học tập 349,000