Liên hệ

Quán cơm xã hội NỤ CƯỜI 3 
1276 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Điện thoại: 028 6273 4353
Email: quancomnucuoi@gmail.com
Website: tuthientinhthuong.org / nc3emdentruong.com

Chủ nhiệm: Ông Trần Trọng Thức (090 3906 100)
Nhân viên Dự án:
Cô Trần Thị Tuyết Huệ (090 6365 090)

Cô Phạm Thị Kim Thoa (096 2682 721)
 

Mọi đóng góp xin vui lòng gởi về:
 
Tiền mặt:
Quán cơm xã hội Nụ Cười 3
 
1276 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM (028 6273 4353)

Chuyển khoản: 
Tên tài khoản: Quán cơm xã hội Nụ Cười 3
 
Số tài khoản:    21011 4849 106048
 
EXIMBANK – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
 
(Từ nước ngoài chuyển về, xin thêm mã Swift Code: EBVIVNVXPMH)