Cập nhật đóng góp Tháng 3-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
 1/3/2021 Nhóm bạn Nga Nguyễn – Chuyển khoản Eximbank 4,000,000 
 1/3/2021 Doan Thi Kim Xuan – Chuyển khoản ACB 500,000 
  5/3/2021Cô Nhu, Cô Joann, Bác Yến (Texas) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa cơm cho học sinh và người lao động nghèo (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) 6,933,000 
 10/3/2021Ẩn danh 12kg quần áo

11/3/2021

 

Lớp Học Tình Thương Hòa Hảo

 560 quyển tập, 90 cây bút mực, 115 cây bút chì
12/3/2021Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank5,000,000 
20/3/2021Ẩn danh  50kg gạo, 1 thùng sữa, 10 lít dầu ăn, 300 quyển vở, 100 bút mực, 36 bút chì, 150 quyển sách, 30 cây thước
21/3/2021Tran Thi Dung – Chuyển khoản Vietcombank 100,000
24/3/2021Cô Phương – Cô Trước (Texas), Cô Hoa (California) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ bữa ăn tháng 4 cho bà con lao động và học sinh nghèo (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) 6,948,000
26/3/2021Anh Chị Vĩnh – Thủy (Paris) 2,860,000
26/3/2021Ong Tu Van – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000
30/3/2021Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000