HS072 – Nguyễn Trung Hiếu

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
072 2004 Ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Mẹ: Phạm Thùy Quyên Bà Khánh Tuyết

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Dương Văn Dương

Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè