HS069 – Hà Lê Ngọc Hân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
069 2001 137/3 Lê Văn Lương, P Tân Hưng, Q7 Mẹ: Lê Thị Tố Hà Gia đình Thục Đoan

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại