HS007 – Trần Vinh Lộc

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
007 2009

Nhà không số, gần vòng xoay Trung Sơn, huyện Bình Chánh

  Cô Đỗ Thanh Vân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Khánh Hội

Nguyễn Thần Hiến, P18, Q4

6